moitapchoi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 62
  • Tỉ lệ thắng 82.22%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có