moitapchoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,945
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.13%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
moitapchoi1 - 0 mainhat
moitapchoi2 - 0 chuabaogio
moitapchoi4 - 1 heliosxyz
moitapchoi3 - 2 panadol
moitapchoi0 - 4 minhcaro
moitapchoi5 - 0 tuongpromax
moitapchoi3 - 0 hoangdung01
moitapchoi2 - 0 maimeos
moitapchoi0 - 1 iamkevin79nhatrang
moitapchoi1 - 0 cutibinhchau
moitapchoi0 - 1 voky88
moitapchoi2 - 0 michnhi
moitapchoi2 - 3 launchsite
moitapchoi2 - 1 hdmi2000
moitapchoi1 - 0 kyhoi
moitapchoi0 - 3 racingboy
moitapchoi1 - 0 thusieudepgai
moitapchoi2 - 2 tamthuong262
moitapchoi5 - 0 boomx
moitapchoi7 - 2 lanthanh
moitapchoi1 - 0 cc3kg
moitapchoi0 - 3 sieucaothu0508
moitapchoi2 - 4 cuong97
moitapchoi2 - 0 vnvodich1
moitapchoi2 - 0 xuanthupro
moitapchoi1 - 0 trannhat
moitapchoi2 - 1 thuphuongle99
moitapchoi6 - 1 tranhang07
moitapchoi18 - 0 fanmu
moitapchoi3 - 0 forfun
moitapchoi3 - 0 heoconhamchoi
moitapchoi4 - 1 nhocyeusky
moitapchoi4 - 1 matngu1
moitapchoi1 - 0 bangtam2312
moitapchoi3 - 0 vangbacdaquy
moitapchoi2 - 0 phuongminh
moitapchoi1 - 0 hamynn
moitapchoi1 - 0 binhnhi
moitapchoi1 - 0 suoingoc
moitapchoi5 - 2 lejun
moitapchoi5 - 1 ngannguyen
moitapchoi4 - 0 chauky77
moitapchoi3 - 0 maruko
moitapchoi1 - 0 dolphin
moitapchoi2 - 0 anhhn20
moitapchoi0 - 1 hoadongtien00
moitapchoi0 - 1 dangmtpfc
moitapchoi2 - 0 heoway
moitapchoi1 - 0 hangnguyenthi
moitapchoi2 - 0 happy123
moitapchoi2 - 0 thuong95
moitapchoi0 - 1 alita
moitapchoi1 - 1 tuyen0088
moitapchoi2 - 0 rip002
moitapchoi3 - 0 haicuibap
moitapchoi0 - 2 sweetberry
moitapchoi1 - 0 hikaru
moitapchoi1 - 0 manchausa
moitapchoi1 - 0 fnckboiz
moitapchoi1 - 0 ttntvt
moitapchoi1 - 0 scp67892021
moitapchoi0 - 24 xindunghonem
moitapchoi2 - 1 bacgiang
moitapchoi2 - 0 eketao