win6789
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 200
  • Điểm 24
  • Tỉ lệ thắng 80.43%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có