aquadogkr1
  • Hạng 40
  • Chỉ số ảnh hưởng 36
  • Điểm 72
  • Tỉ lệ thắng 80.43%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có