aquadogkr1
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 205
  • Tỉ lệ thắng 80.85%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có