gatamky2020
  • Hạng 12
  • Chỉ số ảnh hưởng 57
  • Điểm 93
  • Tỉ lệ thắng 61.16%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gatamky20207 - 3 lanthanh
gatamky20206 - 3 apollo
gatamky20204 - 4 aconnongthon
gatamky20205 - 7 tuyen0088
gatamky20201 - 3 support
gatamky20200 - 4 nan007
gatamky20200 - 1 ngocnguyen1990
gatamky20202 - 0 sysang95
gatamky202012 - 6 kulito
gatamky20202 - 7 canhty
gatamky20202 - 1 vangbacdaquy
gatamky20203 - 2 lamcaro
gatamky20201 - 2 babyboss
gatamky20200 - 2 rip001
gatamky20200 - 3 fnckboiz
gatamky202014 - 9 paduc
gatamky20207 - 3 kakao911
gatamky20200 - 1 vientuong
gatamky202016 - 10 robo075
gatamky20200 - 1 hunter
gatamky20201 - 5 vnvodich1
gatamky202020 - 13 peheo
gatamky202020 - 16 giotmua
gatamky202019 - 9 yenthanh
gatamky202010 - 6 hongtran6789
gatamky20209 - 6 boomx
gatamky20201 - 0 ngochoang
gatamky202015 - 12 bingan
gatamky202014 - 4 thienthan28
gatamky202011 - 7 michnhi
gatamky202021 - 11 lucky
gatamky202022 - 19 scorpius
gatamky20201 - 1 justforfun
gatamky202016 - 18 vanltt
gatamky202012 - 9 aiamcaro
gatamky20207 - 1 cry99
gatamky202041 - 31 mrrua
gatamky202020 - 10 krixi
gatamky20205 - 3 love74
gatamky202016 - 11 nhabanbo
gatamky202023 - 9 diegohoang
gatamky202021 - 21 gacontapta
gatamky20202 - 1 keosua
gatamky202010 - 4 mynno
gatamky20201 - 0 bexinkk
gatamky202010 - 5 ruacon
gatamky202010 - 10 yoona
gatamky20200 - 1 anansieukute
gatamky20207 - 3 phongyeu
gatamky20203 - 9 kidalone
gatamky202014 - 22 phongca
gatamky20203 - 7 caonhocodon
gatamky202019 - 14 behai34
gatamky202010 - 8 paradol
gatamky202016 - 10 eketao
gatamky20201 - 3 nolan
gatamky20200 - 2 yeusinhly
gatamky20207 - 4 tuyetanh
gatamky202011 - 7 teoteo
gatamky20200 - 3 assakyr
gatamky20207 - 3 titus
gatamky20204 - 1 heorung18
gatamky20200 - 2 negus
gatamky20209 - 9 suneo
gatamky20200 - 1 songoku
gatamky20201 - 1 kythutudo
gatamky202011 - 5 denhayden
gatamky202015 - 12 langtu
gatamky202012 - 8 thimhuong
gatamky20201 - 0 truongkoi123
gatamky202022 - 18 tranducnam
gatamky20200 - 1 kylewoo
gatamky202014 - 6 tonyus
gatamky20205 - 3 alita
gatamky20201 - 0 gachsred
gatamky20200 - 5 ethan
gatamky20200 - 3 pianooo
gatamky20201 - 4 thanhthanh2k7
gatamky20204 - 2 buomchua
gatamky20204 - 3 tieuling
gatamky20204 - 3 sieuga
gatamky202012 - 7 hades
gatamky20200 - 1 silvermoon
gatamky20206 - 4 nqthacker
gatamky202017 - 12 dragon
gatamky20204 - 2 gaodo
gatamky20203 - 1 liibi
gatamky202019 - 13 vuamui
gatamky20206 - 1 cfchp
gatamky20203 - 3 haicuibap
gatamky20200 - 2 director
gatamky20208 - 7 bongo
gatamky20208 - 5 yukii
gatamky20207 - 9 tom2000
gatamky202012 - 6 tieuholy
gatamky20205 - 12 darius
gatamky202017 - 8 huongly
gatamky20209 - 10 hippo
gatamky20201 - 3 junz2222
gatamky20207 - 5 susikoi