gatamky2020
  • Hạng ...
  • Ngọc 24,440
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.59%
  • Chỉ số xã hội 271
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gatamky202016 - 13 trunghieu87
gatamky20202 - 8 cuccu
gatamky202010 - 7 mjetran
gatamky202015 - 12 toxuanhoang
gatamky20202 - 1 mailady
gatamky202014 - 4 giodaingan
gatamky202022 - 14 paduc
gatamky202012 - 3 hoaanhdao2008
gatamky20202 - 3 heoway
gatamky202014 - 5 thythy2021
gatamky20207 - 0 changtraivotinh035
gatamky202025 - 17 nkocdethuong
gatamky20207 - 2 sieutron
gatamky20209 - 2 lvtrung
gatamky202012 - 7 bangtam2312
gatamky202018 - 13 chuotbobo
gatamky20202 - 0 trucmai
gatamky202025 - 19 phuongxoan
gatamky20208 - 4 galam
gatamky20205 - 0 quachdozz
gatamky20202 - 1 nguuenthingochan
gatamky202024 - 16 cobebencuaso
gatamky20203 - 3 wwwwwwwww
gatamky202011 - 7 onlytrust
gatamky20205 - 2 huongkute
gatamky20200 - 2 thutrang
gatamky202020 - 7 tuoiconrong
gatamky20207 - 0 khoailangnuong
gatamky202024 - 16 kyhoi
gatamky202016 - 16 vangbacdaquy
gatamky202026 - 9 vesau
gatamky202017 - 3 hieula
gatamky20202 - 2 gioitinh
gatamky20200 - 3 zippp
gatamky20201 - 0 hoatulip
gatamky202017 - 11 alphax
gatamky20203 - 3 nammien
gatamky20206 - 2 xuanthupro
gatamky202021 - 9 nhibuong
gatamky202027 - 14 qindy
gatamky20204 - 1 maruko
gatamky202011 - 2 lyquoc
gatamky202010 - 4 luckystar
gatamky202019 - 11 mayakieu
gatamky20202 - 1 dorabase
gatamky20208 - 5 hannie
gatamky20202 - 4 tralacmi
gatamky202011 - 7 tuanlongtt
gatamky20203 - 3 luke911
gatamky202028 - 24 heodat91
gatamky20204 - 10 canhty
gatamky20207 - 1 jang80
gatamky202011 - 6 suoingoc
gatamky202011 - 7 vanvolang
gatamky20208 - 4 nonamevn
gatamky202014 - 5 quangmetro
gatamky202020 - 16 chuotmom
gatamky20201 - 0 mydiem9310
gatamky202018 - 7 nhipcautre21
gatamky202017 - 7 thaomoc
gatamky20207 - 5 buonnhoem
gatamky202012 - 3 ngannguyen
gatamky202010 - 7 lexuan22
gatamky20207 - 2 ngocluan
gatamky202010 - 6 cumeo
gatamky20206 - 3 binhnhi
gatamky20203 - 2 thuphuongle99
gatamky202012 - 3 kidboy
gatamky20201 - 0 thienthan999
gatamky20208 - 5 thuong95
gatamky20204 - 0 mikochan
gatamky20204 - 1 huynhbaobao
gatamky202011 - 6 phuongminh
gatamky20202 - 0 badboy
gatamky202010 - 4 totoro
gatamky202018 - 7 canho
gatamky20207 - 2 serahwang
gatamky202035 - 20 nguyentri10x
gatamky202013 - 10 chauky77
gatamky202011 - 8 vnnguyendung
gatamky20200 - 5 khoangcach
gatamky20204 - 2 phungtien
gatamky202013 - 11 tahuuson
gatamky20207 - 4 lejun
gatamky20200 - 1 buitoi21
gatamky20202 - 1 nghien3697
gatamky20201 - 0 phuc1231
gatamky20202 - 0 longc3hn111
gatamky20202 - 0 tienpham0607
gatamky20203 - 10 owler
gatamky202013 - 5 tranhang07
gatamky202013 - 12 thuytinhkhoc
gatamky202022 - 12 mavuong
gatamky20201 - 0 tramtien
gatamky20200 - 7 hieuhieuhieu
gatamky20204 - 2 viphung
gatamky202012 - 5 ampen
gatamky202017 - 5 lanthanh
gatamky20201 - 2 hkjk115
gatamky202030 - 23 hoagiay123