gianguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.14%
  • Chỉ số xã hội 70
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gianguyen0 - 1 dangtiendung
gianguyen0 - 1 hikaru
gianguyen0 - 1 thangchin
gianguyen1 - 0 silvermoon
gianguyen1 - 0 gagaga
gianguyen1 - 0 sweetberry
gianguyen2 - 0 susikoi
gianguyen2 - 0 gatamky2014
gianguyen1 - 5 hello
gianguyen0 - 5 bestcaro
gianguyen4 - 1 suneo
gianguyen0 - 1 hihi98
gianguyen6 - 1 sangbd
gianguyen5 - 0 yenthanh
gianguyen2 - 0 tuliphalan
gianguyen2 - 1 hippo
gianguyen3 - 1 buoidayne
gianguyen2 - 0 vuthienthanh
gianguyen2 - 1 babyboss
gianguyen2 - 4 mihoyo
gianguyen2 - 0 aconnongthon
gianguyen4 - 6 hoangngoan
gianguyen4 - 0 nhatmai
gianguyen3 - 0 bexinkk
gianguyen1 - 0 loggg
gianguyen1 - 0 scorpius
gianguyen3 - 0 yoona
gianguyen1 - 0 alibaba
gianguyen7 - 1 nagato
gianguyen3 - 0 yukii
gianguyen3 - 0 bingan
gianguyen2 - 0 tieuling
gianguyen1 - 0 ethan
gianguyen2 - 0 nolan
gianguyen1 - 0 darius
gianguyen8 - 1 krixi
gianguyen8 - 1 vuamui
gianguyen8 - 1 gaodo
gianguyen8 - 1 sieuga
gianguyen6 - 0 boomx
gianguyen1 - 0 gacontapta
gianguyen3 - 0 teoteo
gianguyen6 - 0 hades
gianguyen5 - 3 vchoivuiv
gianguyen4 - 2 mynno
gianguyen3 - 0 supersen
gianguyen5 - 0 tata88
gianguyen4 - 0 nhabanbo
gianguyen4 - 0 mrboo
gianguyen7 - 1 michnhi
gianguyen2 - 0 aiamcaro
gianguyen1 - 0 denhayden
gianguyen3 - 1 trienchill
gianguyen2 - 0 lucky
gianguyen5 - 2 bacgiang
gianguyen1 - 0 ruacon
gianguyen3 - 0 nqthacker
gianguyen3 - 0 alita
gianguyen5 - 0 zzzkedanhcapzzz
gianguyen2 - 0 vitty
gianguyen2 - 0 langtu
gianguyen1 - 0 keosua
gianguyen3 - 0 cuopbiensoh2o
gianguyen2 - 0 thienloi
gianguyen1 - 0 huongly
gianguyen3 - 1 kakao911
gianguyen4 - 0 carang93
gianguyen4 - 0 dragon
gianguyen2 - 2 cutra01
gianguyen2 - 0 kulito