shiomi
  • Hạng 55
  • Chỉ số ảnh hưởng 28
  • Điểm 53
  • Tỉ lệ thắng 90.63%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có