shiomi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 111
  • Tỉ lệ thắng 87.18%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có