meoww
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 470
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 85.71%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 10 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có