zzzkedanhcapzzz
  • Hạng 19
  • Chỉ số ảnh hưởng 52
  • Điểm 18
  • Tỉ lệ thắng 80.30%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
zzzkedanhcapzzz6 - 8 junz2222
zzzkedanhcapzzz3 - 8 xindunghonem
zzzkedanhcapzzz6 - 3 phongyeu
zzzkedanhcapzzz10 - 3 denhayden
zzzkedanhcapzzz2 - 3 tieuholy
zzzkedanhcapzzz13 - 2 darius
zzzkedanhcapzzz15 - 3 trienchill
zzzkedanhcapzzz31 - 5 flash
zzzkedanhcapzzz20 - 12 keosua
zzzkedanhcapzzz9 - 1 langtu
zzzkedanhcapzzz18 - 1 chihiro
zzzkedanhcapzzz30 - 9 sansvirus
zzzkedanhcapzzz5 - 10 vietnam
zzzkedanhcapzzz12 - 2 paradol
zzzkedanhcapzzz9 - 5 tata88
zzzkedanhcapzzz1 - 1 yenthanh
zzzkedanhcapzzz12 - 3 yukii
zzzkedanhcapzzz9 - 0 titus
zzzkedanhcapzzz10 - 0 gacontapta
zzzkedanhcapzzz2 - 0 nolan
zzzkedanhcapzzz12 - 5 vuamui
zzzkedanhcapzzz2 - 0 ethan
zzzkedanhcapzzz15 - 5 nagato
zzzkedanhcapzzz12 - 4 nhabanbo
zzzkedanhcapzzz2 - 0 ngonnhayvao
zzzkedanhcapzzz2 - 0 bexinkk
zzzkedanhcapzzz1 - 1 shiomi
zzzkedanhcapzzz4 - 3 carang93
zzzkedanhcapzzz9 - 1 aiamcaro
zzzkedanhcapzzz4 - 7 g2legend
zzzkedanhcapzzz6 - 1 sieuga
zzzkedanhcapzzz6 - 5 kulito
zzzkedanhcapzzz17 - 12 tieuling
zzzkedanhcapzzz5 - 2 cuopbiensoh2o
zzzkedanhcapzzz1 - 0 krixi
zzzkedanhcapzzz6 - 0 lucky
zzzkedanhcapzzz10 - 4 mrboo
zzzkedanhcapzzz7 - 1 gaodo
zzzkedanhcapzzz3 - 1 hades
zzzkedanhcapzzz3 - 6 win6789
zzzkedanhcapzzz3 - 2 aconnongthon
zzzkedanhcapzzz3 - 0 peheo
zzzkedanhcapzzz14 - 5 eketao
zzzkedanhcapzzz2 - 2 detucarang
zzzkedanhcapzzz8 - 26 vhtsmart
zzzkedanhcapzzz6 - 0 buomchua
zzzkedanhcapzzz10 - 2 boomx
zzzkedanhcapzzz0 - 1 babyboss
zzzkedanhcapzzz27 - 11 tuliphalan
zzzkedanhcapzzz3 - 0 nqthacker
zzzkedanhcapzzz15 - 6 cry99
zzzkedanhcapzzz13 - 7 tieuyeutinh
zzzkedanhcapzzz9 - 8 mynno
zzzkedanhcapzzz0 - 5 gianguyen
zzzkedanhcapzzz8 - 2 dragon
zzzkedanhcapzzz14 - 6 ruacon
zzzkedanhcapzzz3 - 0 bingan
zzzkedanhcapzzz2 - 0 thienloi
zzzkedanhcapzzz9 - 4 vitty
zzzkedanhcapzzz2 - 0 huongly
zzzkedanhcapzzz4 - 0 yoona
zzzkedanhcapzzz5 - 1 supersen
zzzkedanhcapzzz0 - 5 hikaru
zzzkedanhcapzzz8 - 1 phongca
zzzkedanhcapzzz4 - 2 bongo
zzzkedanhcapzzz3 - 0 kakao911