vchoivuiv
  • Hạng 42
  • Chỉ số ảnh hưởng 34
  • Điểm 33
  • Tỉ lệ thắng 80.43%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có