buomchua
  • Hạng 49
  • Ngọc 12,281
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.86%
  • Chỉ số xã hội 409
  • Chỉ số đam mê 1.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua0 - 2 mmmon
buomchua5 - 2 khoailangnuong
buomchua16 - 7 dannyvnn
buomchua5 - 0 puntjh2002
buomchua4 - 0 kidokito
buomchua20 - 24 mrboo
buomchua5 - 11 nganbali
buomchua1 - 0 autumnpage
buomchua1 - 0 tuanleviet1009
buomchua12 - 6 yukii
buomchua7 - 2 minhtuntun
buomchua0 - 1 loveordeath
buomchua0 - 2 newnewnew
buomchua1 - 0 ngaaaaaaa
buomchua4 - 0 tolaktl
buomchua9 - 15 yoshida
buomchua11 - 23 lucky
buomchua5 - 2 backs
buomchua1 - 0 trinhxi1
buomchua0 - 1 ellis
buomchua4 - 0 seodong
buomchua1 - 0 vohuyen
buomchua4 - 0 bilong123456789
buomchua3 - 0 hoangyenlinh97
buomchua5 - 1 huynhbaotrong
buomchua1 - 0 mrking
buomchua0 - 3 caroforfun99999
buomchua5 - 6 nhabanbo
buomchua4 - 17 at0p1xt
buomchua6 - 6 kiepphongtran
buomchua4 - 1 thichthitbam
buomchua3 - 2 vietbach99
buomchua1 - 0 xuanphuc1610
buomchua1 - 2 lulipham
buomchua3 - 0 nguyenthinh8686
buomchua3 - 1 chuyenconho
buomchua0 - 1 adachi
buomchua3 - 0 binh2k8nopro
buomchua6 - 6 cocvang
buomchua13 - 0 khoald
buomchua1 - 0 thanhmocbai95
buomchua2 - 1 cobevan127
buomchua1 - 0 vietcuong
buomchua1 - 0 quannnpegasus2
buomchua1 - 0 miday2008
buomchua6 - 2 andylee963
buomchua8 - 0 chumchum
buomchua2 - 2 thuynganho
buomchua2 - 0 suzuchun
buomchua2 - 0 thanhphongtran
buomchua2 - 0 daosithui157
buomchua2 - 2 sangthemaster
buomchua0 - 1 pmihwan
buomchua1 - 0 ngocccccnguuuuuu
buomchua2 - 0 triquoctran22102008
buomchua2 - 0 tinhlai
buomchua2 - 0 dioda
buomchua1 - 4 wibunotsimpttv2k7
buomchua1 - 0 phanthikieuvan
buomchua1 - 2 travahuong
buomchua0 - 3 krixi
buomchua2 - 3 sujichan
buomchua1 - 0 phamduong2k5
buomchua0 - 2 amazon
buomchua2 - 0 lylokutee
buomchua4 - 2 pakuda
buomchua2 - 1 thutoan10
buomchua0 - 4 lucatin
buomchua0 - 3 tomcuamuc
buomchua1 - 2 diquathoigian
buomchua6 - 1 nammien
buomchua3 - 4 loanloan
buomchua1 - 0 set196
buomchua4 - 1 zxcvbnma99a
buomchua2 - 0 depgaigai
buomchua1 - 0 tieutubn310
buomchua2 - 0 phuoclocrhm2021
buomchua1 - 0 dragontosic
buomchua1 - 0 hththao00
buomchua0 - 1 tonngokhong9
buomchua1 - 0 nguyensyanh123
buomchua0 - 1 anh3khia
buomchua0 - 1 hdmi2000
buomchua1 - 0 tung2k7ct
buomchua2 - 0 kazuu1554
buomchua9 - 4 soseri100
buomchua1 - 0 kingcarozzi
buomchua2 - 0 minhanngu978
buomchua1 - 0 hiusama
buomchua3 - 1 leducvan2003
buomchua6 - 1 dbqg000
buomchua1 - 0 thaikevin
buomchua0 - 6 evanst
buomchua5 - 1 phongyeu
buomchua1 - 0 benngulam
buomchua1 - 2 pully234
buomchua1 - 6 lovanton
buomchua1 - 0 noproti
buomchua2 - 0 lamquennha
buomchua5 - 5 carohcm