buomchua
  • Hạng 203
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,381
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.14%
  • Chỉ số xã hội 257
  • Chỉ số đam mê 6.53
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua2 - 10 abcabcabc
buomchua2 - 2 carohcm
buomchua2 - 2 huyenmai96
buomchua1 - 2 thanhoanghieu
buomchua2 - 0 mmmnanab
buomchua3 - 0 nammien
buomchua6 - 0 huntebmt
buomchua0 - 2 silverfang
buomchua5 - 4 nguyenhuong90
buomchua3 - 0 lpn123
buomchua0 - 2 linhlucden
buomchua0 - 1 florence00
buomchua4 - 3 tranhoabroland
buomchua0 - 2 romantic
buomchua0 - 1 tanhuy1907
buomchua1 - 0 honeyy
buomchua1 - 0 gecko88
buomchua19 - 3 vmingau2208
buomchua3 - 0 hoanganhvp88
buomchua4 - 0 lee16
buomchua1 - 0 nmhtachi
buomchua4 - 12 toloveru
buomchua9 - 2 xemphim2022
buomchua2 - 1 embeoden
buomchua4 - 0 mmsk2
buomchua8 - 0 sieuvippro
buomchua1 - 0 julliavan
buomchua2 - 1 greenland
buomchua3 - 0 tunoib
buomchua2 - 0 mtyvfu100299
buomchua1 - 0 quicute12345678
buomchua4 - 4 choidep2021
buomchua6 - 1 vanduchung
buomchua5 - 0 domdomjack2009
buomchua1 - 2 trasua
buomchua1 - 0 hxmb26
buomchua4 - 0 vienpd
buomchua2 - 0 sangtt
buomchua3 - 2 namnv
buomchua4 - 0 huynmopg
buomchua4 - 0 playcaro20
buomchua7 - 4 ducnguyen12
buomchua0 - 1 hermes
buomchua1 - 0 loojc1000
buomchua1 - 3 tayngang66
buomchua0 - 1 stdrjt
buomchua0 - 5 sinbad
buomchua0 - 1 robin
buomchua2 - 0 lnthieu123
buomchua4 - 0 chicken98
buomchua3 - 4 waifu207otaku
buomchua3 - 0 nguoilichsu
buomchua1 - 1 congiola
buomchua0 - 1 diquathoigian
buomchua0 - 1 tussp123
buomchua1 - 0 phamvo
buomchua1 - 0 mayicomein
buomchua4 - 1 tien09
buomchua2 - 0 letru
buomchua4 - 6 candy
buomchua6 - 4 sonbinnnnn
buomchua1 - 0 huanhoahong78
buomchua1 - 0 gaumeo
buomchua0 - 2 batbai5397
buomchua0 - 4 manh123a
buomchua0 - 2 lamcaro2
buomchua2 - 0 tuan2308
buomchua3 - 0 cocomi761311
buomchua3 - 0 lanhtuan134
buomchua4 - 0 kaii2512
buomchua2 - 0 hoathanh
buomchua2 - 0 lamphuc142536
buomchua1 - 0 phudeptrai
buomchua1 - 0 doneforme
buomchua0 - 2 arsenalfc96
buomchua0 - 3 cuibap00
buomchua0 - 3 a4toto
buomchua8 - 0 danly1320
buomchua1 - 0 covid19ne
buomchua8 - 0 werfgh
buomchua4 - 12 hoangtuanemb
buomchua1 - 0 umbra123
buomchua1 - 0 khachmankhien
buomchua1 - 3 lenhhoxung
buomchua5 - 0 cuongsun1990
buomchua1 - 1 yoshida
buomchua4 - 0 beyou123
buomchua4 - 0 phanmai
buomchua0 - 4 nhamdoanhdoanh
buomchua1 - 0 phonghung
buomchua0 - 4 phuhung
buomchua0 - 2 sagocarer
buomchua0 - 2 oxoxox
buomchua2 - 1 baniphonere
buomchua6 - 2 newbie2006
buomchua5 - 4 quangthinh
buomchua2 - 0 tuyetanh
buomchua2 - 1 phongyeu
buomchua3 - 3 caonhocodon
buomchua0 - 1 hongtran6789