buomchua
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 57.32%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua6 - 2 newbie2006
buomchua5 - 4 quangthinh
buomchua2 - 0 tuyetanh
buomchua2 - 1 phongyeu
buomchua3 - 3 caonhocodon
buomchua0 - 1 hongtran6789
buomchua1 - 0 congiola
buomchua3 - 1 secret123
buomchua1 - 2 concacon
buomchua0 - 4 lamcaro
buomchua3 - 2 babyimreal212
buomchua2 - 4 mrsh0211
buomchua1 - 0 choilathang
buomchua1 - 0 wcg2002
buomchua0 - 1 semoka
buomchua6 - 0 tuananh56
buomchua0 - 1 beerus
buomchua2 - 5 tapchoico
buomchua5 - 0 melanie
buomchua2 - 0 khongcoten
buomchua1 - 0 tttung24
buomchua2 - 0 tuananh123
buomchua1 - 0 scp67892021
buomchua1 - 13 nhatmai
buomchua0 - 1 scenario
buomchua0 - 1 kingday
buomchua1 - 0 hmtcaro
buomchua1 - 0 louis
buomchua1 - 0 vu12345
buomchua1 - 0 anselm
buomchua0 - 1 anansieukute
buomchua0 - 1 botran
buomchua2 - 4 thamlang
buomchua3 - 1 tuyen0088
buomchua1 - 0 caothuso1
buomchua15 - 1 batkhachienbai123
buomchua0 - 1 director
buomchua0 - 1 husky0403
buomchua7 - 8 giangquangvu
buomchua1 - 0 ricardomilos
buomchua11 - 9 remkeomut
buomchua1 - 0 nhantruongloc
buomchua0 - 2 emthuonganh
buomchua1 - 0 thangdeptrai
buomchua4 - 1 qpertyuiop12345
buomchua3 - 0 trandung
buomchua3 - 0 huy0205
buomchua7 - 1 doo12345
buomchua1 - 0 nguyenngoc9456
buomchua1 - 2 jachsoon128890
buomchua8 - 1 hunganh9604
buomchua2 - 0 phuc2k678
buomchua4 - 0 thekha112007
buomchua0 - 2 pianooo
buomchua7 - 1 thanhtam0909vt
buomchua5 - 0 noname05e
buomchua0 - 1 meoww
buomchua0 - 2 suneo
buomchua2 - 4 gatamky2020
buomchua3 - 0 sarahpaethanol
buomchua9 - 6 abcoed
buomchua1 - 0 dunggthee
buomchua1 - 0 thanhtung13qlmt
buomchua1 - 0 khailev111
buomchua3 - 0 phucne
buomchua2 - 0 trungqwer
buomchua2 - 0 kienpysl
buomchua1 - 0 choicaro111
buomchua7 - 4 sirenhead
buomchua0 - 1 langtu
buomchua1 - 1 behai34
buomchua3 - 3 mrrua
buomchua0 - 1 hippo
buomchua3 - 0 giotmua
buomchua3 - 2 ruacon
buomchua2 - 2 chuyenluat1
buomchua0 - 1 boomx
buomchua0 - 1 bluejune
buomchua0 - 1 thienthan28
buomchua41 - 37 gatamky2014
buomchua3 - 1 noobplayer2007
buomchua6 - 1 huhui
buomchua0 - 4 thanhthanh2k8
buomchua2 - 0 wcdfg2
buomchua1 - 0 gkukh143
buomchua1 - 0 lehoangnam223
buomchua0 - 1 thanhthanh2k7
buomchua1 - 0 mynno
buomchua4 - 1 victortuan10
buomchua1 - 6 fucklife
buomchua20 - 30 dancetango007
buomchua2 - 0 hungleo00
buomchua1 - 0 gacute
buomchua1 - 0 havy47
buomchua3 - 0 bbbbbbbb
buomchua10 - 0 hungnguyen3213
buomchua1 - 0 layerpro
buomchua2 - 0 tava1345
buomchua6 - 0 stevephuoc
buomchua0 - 2 dangphuoctri