buomchua
  • Hạng 88
  • Ngọc 1,238
  • Tỉ lệ thắng 61.25%
  • Chỉ số xã hội 431
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua17 - 34 yoshida
buomchua22 - 30 lucky
buomchua8 - 9 nhabanbo
buomchua28 - 12 dannyvnn
buomchua5 - 0 eredlt
buomchua1 - 0 hoangdieulinh2k7
buomchua1 - 14 beteoteosg
buomchua28 - 39 mrboo
buomchua2 - 0 trancanhhieu254
buomchua11 - 4 khoailangnuong
buomchua13 - 9 yukii
buomchua11 - 26 nhakhach175
buomchua4 - 13 aikhongsotui
buomchua3 - 10 ellis
buomchua4 - 4 simple00000
buomchua3 - 0 hollanddd9822
buomchua0 - 2 congtrinh
buomchua1 - 1 lunox
buomchua1 - 2 rocket290671
buomchua3 - 0 luffytaro
buomchua3 - 1 thetxt234
buomchua2 - 0 kennyhai
buomchua1 - 0 cuongstu
buomchua5 - 12 nganbali
buomchua0 - 1 quynhgiao
buomchua4 - 0 sakurajp
buomchua0 - 1 sitaile
buomchua3 - 0 dungngoctrinh
buomchua2 - 0 hoalannho
buomchua6 - 2 nammien
buomchua9 - 14 siro2012
buomchua3 - 7 winxp
buomchua0 - 2 mmmon
buomchua5 - 0 puntjh2002
buomchua4 - 0 kidokito
buomchua1 - 0 autumnpage
buomchua1 - 0 tuanleviet1009
buomchua7 - 2 minhtuntun
buomchua0 - 1 loveordeath
buomchua0 - 2 newnewnew
buomchua1 - 0 ngaaaaaaa
buomchua4 - 0 tolaktl
buomchua5 - 2 backs
buomchua1 - 0 trinhxi1
buomchua4 - 0 seodong
buomchua1 - 0 vohuyen
buomchua4 - 0 bilong123456789
buomchua3 - 0 hoangyenlinh97
buomchua5 - 1 huynhbaotrong
buomchua1 - 0 mrking
buomchua0 - 3 caroforfun99999
buomchua4 - 17 at0p1xt
buomchua6 - 6 kiepphongtran
buomchua4 - 1 thichthitbam
buomchua3 - 2 vietbach99
buomchua1 - 0 xuanphuc1610
buomchua1 - 2 lulipham
buomchua3 - 0 nguyenthinh8686
buomchua3 - 1 chuyenconho
buomchua0 - 1 adachi
buomchua3 - 0 binh2k8nopro
buomchua6 - 6 cocvang
buomchua13 - 0 khoald
buomchua1 - 0 thanhmocbai95
buomchua2 - 1 cobevan127
buomchua1 - 0 vietcuong
buomchua1 - 0 quannnpegasus2
buomchua1 - 0 miday2008
buomchua6 - 2 andylee963
buomchua8 - 0 chumchum
buomchua2 - 2 thuynganho
buomchua2 - 0 suzuchun
buomchua2 - 0 thanhphongtran
buomchua2 - 0 daosithui157
buomchua2 - 2 sangthemaster
buomchua0 - 1 pmihwan
buomchua1 - 0 ngocccccnguuuuuu
buomchua2 - 0 triquoctran22102008
buomchua2 - 0 tinhlai
buomchua2 - 0 dioda
buomchua1 - 4 wibunotsimpttv2k7
buomchua1 - 0 phanthikieuvan
buomchua1 - 2 travahuong
buomchua0 - 3 krixi
buomchua2 - 3 sujichan
buomchua1 - 0 phamduong2k5
buomchua0 - 2 amazon
buomchua2 - 0 lylokutee
buomchua4 - 2 pakuda
buomchua2 - 1 thutoan10
buomchua0 - 4 lucatin
buomchua0 - 3 tomcuamuc
buomchua1 - 2 diquathoigian
buomchua3 - 4 loanloan
buomchua1 - 0 set196
buomchua4 - 1 zxcvbnma99a
buomchua2 - 0 depgaigai
buomchua1 - 0 tieutubn310
buomchua2 - 0 phuoclocrhm2021
buomchua1 - 0 dragontosic