buomchua
  • Hạng ...
  • Ngọc 999
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.06%
  • Chỉ số xã hội 353
  • Chỉ số đam mê 2.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
buomchua1 - 0 set196
buomchua4 - 1 zxcvbnma99a
buomchua1 - 3 wibunotsimpttv2k7
buomchua2 - 0 depgaigai
buomchua3 - 7 lucky
buomchua1 - 0 tieutubn310
buomchua2 - 0 phuoclocrhm2021
buomchua1 - 0 dragontosic
buomchua1 - 2 sujichan
buomchua4 - 1 yukii
buomchua2 - 4 dannyvnn
buomchua1 - 0 hththao00
buomchua1 - 5 yoshida
buomchua0 - 1 tonngokhong9
buomchua0 - 2 caroforfun99999
buomchua1 - 0 nguyensyanh123
buomchua4 - 6 mrboo
buomchua1 - 0 khoailangnuong
buomchua0 - 1 anh3khia
buomchua0 - 2 krixi
buomchua0 - 1 hdmi2000
buomchua1 - 0 tung2k7ct
buomchua6 - 0 nammien
buomchua5 - 2 cocvang
buomchua2 - 0 kazuu1554
buomchua1 - 1 diquathoigian
buomchua9 - 4 soseri100
buomchua1 - 0 kingcarozzi
buomchua2 - 0 minhanngu978
buomchua0 - 2 tomcuamuc
buomchua1 - 0 hiusama
buomchua3 - 1 leducvan2003
buomchua6 - 1 dbqg000
buomchua1 - 0 thaikevin
buomchua0 - 6 evanst
buomchua5 - 1 phongyeu
buomchua1 - 0 benngulam
buomchua1 - 2 pully234
buomchua1 - 6 lovanton
buomchua1 - 0 noproti
buomchua1 - 1 travahuong
buomchua2 - 0 lamquennha
buomchua5 - 5 carohcm
buomchua1 - 0 linhu
buomchua3 - 0 tesla90
buomchua1 - 0 tieumong
buomchua2 - 0 thuyhc
buomchua0 - 4 phuongkitty
buomchua4 - 1 luann
buomchua3 - 1 phamthihuyendieu28
buomchua0 - 1 numikoi123
buomchua2 - 1 hahabanana
buomchua1 - 0 kain98
buomchua0 - 2 gahapchao
buomchua2 - 3 nhabanbo
buomchua1 - 0 topservervietnam
buomchua0 - 1 gaodo
buomchua5 - 2 lee16
buomchua1 - 0 vivihihi
buomchua1 - 0 nonickname1810
buomchua4 - 0 troung123
buomchua2 - 1 nghiacaro
buomchua5 - 0 renb1223
buomchua0 - 1 sabo2412
buomchua1 - 1 mygnnn
buomchua3 - 0 lollol
buomchua10 - 2 bappp
buomchua5 - 0 kiznaiver29
buomchua0 - 3 lamcaro2
buomchua7 - 6 cocuser
buomchua1 - 0 mykute
buomchua4 - 17 halico
buomchua0 - 1 abcdeg
buomchua1 - 0 hades
buomchua3 - 1 giainghi11
buomchua0 - 1 fcbm10
buomchua3 - 0 ccccccaaaaa
buomchua0 - 1 giangapho
buomchua0 - 1 alecharry91
buomchua2 - 0 witsiu2k5
buomchua2 - 2 serazs
buomchua2 - 0 baobinh24
buomchua1 - 5 tayngang66
buomchua0 - 2 hocchoicaro
buomchua1 - 1 vomyna1
buomchua5 - 0 veeee0032
buomchua2 - 0 chinhanvo012
buomchua2 - 0 lekhuong22
buomchua1 - 2 ellytuyen
buomchua2 - 3 nangcanhhoaroi
buomchua0 - 2 phuongly
buomchua1 - 0 huymaster04
buomchua1 - 0 thitrucvy22928
buomchua0 - 6 linhlucden
buomchua5 - 1 jdtjd
buomchua2 - 0 martinchannel
buomchua8 - 0 chiminh
buomchua0 - 1 tuilaanh
buomchua0 - 6 yephdith
buomchua1 - 0 catrongao