cuopbiensoh2o
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 711
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.87%
  • Chỉ số xã hội 281
  • Chỉ số đam mê 5.30
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuopbiensoh2o2 - 0 lamhau
cuopbiensoh2o3 - 0 vodanh
cuopbiensoh2o2 - 2 chihiro
cuopbiensoh2o4 - 4 nguyenduyduc
cuopbiensoh2o1 - 4 vuabip
cuopbiensoh2o5 - 0 miormy235
cuopbiensoh2o2 - 4 carohcm
cuopbiensoh2o2 - 5 nangcanhhoaroi
cuopbiensoh2o1 - 2 huyenmai96
cuopbiensoh2o1 - 2 phumyhung
cuopbiensoh2o1 - 4 michnhi
cuopbiensoh2o2 - 0 lizlina07
cuopbiensoh2o2 - 5 voky88
cuopbiensoh2o0 - 6 vissly
cuopbiensoh2o2 - 0 mlcola
cuopbiensoh2o2 - 0 florence00
cuopbiensoh2o1 - 0 marionew
cuopbiensoh2o2 - 0 haonhiensingle
cuopbiensoh2o1 - 0 karai
cuopbiensoh2o1 - 0 jfiduducifid7dici
cuopbiensoh2o6 - 1 nhatruc2014
cuopbiensoh2o2 - 0 quan12aa
cuopbiensoh2o1 - 0 zronice
cuopbiensoh2o1 - 0 vanluc
cuopbiensoh2o0 - 1 anatoli
cuopbiensoh2o7 - 2 tobang
cuopbiensoh2o0 - 2 cobemongmo
cuopbiensoh2o5 - 0 lengocnhuy12345
cuopbiensoh2o0 - 3 thachlam2011
cuopbiensoh2o4 - 2 playcaro20
cuopbiensoh2o2 - 0 thythythy9999
cuopbiensoh2o1 - 1 nmhtachi
cuopbiensoh2o1 - 0 dhthefool
cuopbiensoh2o2 - 1 zaninovn1324
cuopbiensoh2o1 - 0 taidt2410
cuopbiensoh2o2 - 1 tranminh90
cuopbiensoh2o1 - 2 byeyou
cuopbiensoh2o1 - 1 maithao
cuopbiensoh2o1 - 0 hehihoha
cuopbiensoh2o1 - 0 lealia
cuopbiensoh2o2 - 0 hungabc
cuopbiensoh2o1 - 2 tayngang66
cuopbiensoh2o0 - 7 rongar
cuopbiensoh2o0 - 1 hoavokhuyet1992
cuopbiensoh2o0 - 2 chopper
cuopbiensoh2o1 - 0 trithichtrol123
cuopbiensoh2o4 - 0 datdaica
cuopbiensoh2o2 - 0 playerrr
cuopbiensoh2o1 - 0 kimtho2203
cuopbiensoh2o1 - 2 corona
cuopbiensoh2o4 - 1 chamender100
cuopbiensoh2o0 - 4 dungnhinlai
cuopbiensoh2o2 - 1 hxmb26
cuopbiensoh2o0 - 5 dangkyqd
cuopbiensoh2o5 - 0 mialena
cuopbiensoh2o2 - 3 gatreeee
cuopbiensoh2o2 - 0 veeee0032
cuopbiensoh2o18 - 9 choiluon
cuopbiensoh2o0 - 2 sinbad
cuopbiensoh2o1 - 0 tuliphalan
cuopbiensoh2o0 - 1 bestcarono1
cuopbiensoh2o1 - 2 dragon
cuopbiensoh2o2 - 0 thiengon123
cuopbiensoh2o2 - 1 choidep2021
cuopbiensoh2o2 - 0 littlechick
cuopbiensoh2o0 - 1 waifu207otaku
cuopbiensoh2o3 - 0 tdst122
cuopbiensoh2o7 - 0 bonam
cuopbiensoh2o4 - 0 hieno
cuopbiensoh2o0 - 4 sabo2412
cuopbiensoh2o2 - 0 tu8160
cuopbiensoh2o1 - 0 saphia
cuopbiensoh2o1 - 1 nicholas
cuopbiensoh2o0 - 1 arsenalfc96
cuopbiensoh2o5 - 0 nobody
cuopbiensoh2o2 - 0 try5y5y
cuopbiensoh2o1 - 4 boomx
cuopbiensoh2o0 - 1 beyou123
cuopbiensoh2o3 - 0 carocora2021
cuopbiensoh2o2 - 32 concua8
cuopbiensoh2o2 - 0 dangthingoc123
cuopbiensoh2o0 - 1 macbookpro
cuopbiensoh2o1 - 0 thesadboy1989
cuopbiensoh2o0 - 2 ngang123
cuopbiensoh2o3 - 1 vdelta
cuopbiensoh2o1 - 0 rockie
cuopbiensoh2o7 - 0 dungem
cuopbiensoh2o10 - 2 bach2001
cuopbiensoh2o1 - 1 bemuoi
cuopbiensoh2o1 - 0 hieploi
cuopbiensoh2o2 - 0 meomeo123abc
cuopbiensoh2o0 - 2 matrancaro
cuopbiensoh2o5 - 1 roger
cuopbiensoh2o2 - 0 monchangcheo
cuopbiensoh2o1 - 0 trantrongw
cuopbiensoh2o1 - 0 meochan
cuopbiensoh2o0 - 1 choivuithoi
cuopbiensoh2o0 - 1 bexinkk
cuopbiensoh2o2 - 1 flash
cuopbiensoh2o1 - 0 phonghung