cuopbiensoh2o
  • Hạng ...
  • Ngọc 918
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.55%
  • Chỉ số xã hội 359
  • Chỉ số đam mê 3.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuopbiensoh2o2 - 2 titus
cuopbiensoh2o1 - 0 chuotcuteosodach1231
cuopbiensoh2o2 - 0 quanprocaro
cuopbiensoh2o5 - 0 mkbirin
cuopbiensoh2o0 - 1 alienware
cuopbiensoh2o4 - 4 kulito
cuopbiensoh2o5 - 3 nagato
cuopbiensoh2o4 - 3 dragon
cuopbiensoh2o0 - 2 trienchill
cuopbiensoh2o0 - 2 duongqua
cuopbiensoh2o0 - 2 caroforfun99999
cuopbiensoh2o4 - 5 michnhi
cuopbiensoh2o3 - 0 vuamui
cuopbiensoh2o36 - 2 cocbeo
cuopbiensoh2o3 - 23 phuongkitty
cuopbiensoh2o6 - 8 travahuong
cuopbiensoh2o0 - 6 muaxuanden
cuopbiensoh2o7 - 0 boydz199x
cuopbiensoh2o2 - 0 aiamcaro
cuopbiensoh2o3 - 5 boomx
cuopbiensoh2o2 - 0 bongthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 lambien011
cuopbiensoh2o2 - 0 kitosaka
cuopbiensoh2o0 - 2 koka262
cuopbiensoh2o3 - 0 lamquennha
cuopbiensoh2o0 - 1 nguyennhisoreall
cuopbiensoh2o5 - 9 evanst
cuopbiensoh2o3 - 2 kjeutrang984
cuopbiensoh2o4 - 12 hoangnam124ha
cuopbiensoh2o1 - 0 nguyethyxx
cuopbiensoh2o1 - 0 menkatsuki0420
cuopbiensoh2o2 - 0 bongbongmua12
cuopbiensoh2o0 - 3 lunguyencong
cuopbiensoh2o3 - 6 lamcaro2
cuopbiensoh2o3 - 0 gongamer6615
cuopbiensoh2o11 - 0 kqabc
cuopbiensoh2o0 - 3 vivacoffee
cuopbiensoh2o2 - 2 huyyyyy200003
cuopbiensoh2o0 - 2 anh3khia
cuopbiensoh2o0 - 2 bexinkk
cuopbiensoh2o0 - 1 khongphaicaothu
cuopbiensoh2o3 - 0 thienthoi
cuopbiensoh2o1 - 0 anhmaylaso2
cuopbiensoh2o1 - 0 nakroth
cuopbiensoh2o0 - 5 tapchoigomoku
cuopbiensoh2o4 - 1 buibachloc
cuopbiensoh2o1 - 0 quybo
cuopbiensoh2o2 - 0 duongddd
cuopbiensoh2o2 - 0 nguyentienhai
cuopbiensoh2o1 - 0 cachuabiro
cuopbiensoh2o6 - 0 maitiendung
cuopbiensoh2o4 - 0 noodvn
cuopbiensoh2o1 - 0 minhbuik
cuopbiensoh2o1 - 3 noodles
cuopbiensoh2o1 - 4 phumyhung
cuopbiensoh2o0 - 2 lee16
cuopbiensoh2o2 - 0 trungphancom
cuopbiensoh2o1 - 0 apollo
cuopbiensoh2o1 - 2 thanhthanhx1
cuopbiensoh2o4 - 8 cocuser
cuopbiensoh2o1 - 0 htmyhoa2409
cuopbiensoh2o2 - 2 giainghi11
cuopbiensoh2o0 - 2 linhlucden
cuopbiensoh2o4 - 4 veeee0032
cuopbiensoh2o3 - 1 nghiacaro
cuopbiensoh2o6 - 8 nguyenduyduc
cuopbiensoh2o5 - 0 virutdep
cuopbiensoh2o0 - 2 yephdith
cuopbiensoh2o0 - 1 quynhgiao
cuopbiensoh2o2 - 3 fcbm10
cuopbiensoh2o2 - 0 thanhpt
cuopbiensoh2o0 - 3 dangtiendung
cuopbiensoh2o4 - 0 bamlaolungtung
cuopbiensoh2o2 - 6 vuabip
cuopbiensoh2o0 - 1 bonnie1234
cuopbiensoh2o4 - 2 vomyna1
cuopbiensoh2o1 - 0 nghienthuoc123
cuopbiensoh2o10 - 2 nqgxi
cuopbiensoh2o1 - 0 blackzk
cuopbiensoh2o1 - 2 dongsongbang19
cuopbiensoh2o2 - 0 caclodaisu
cuopbiensoh2o8 - 1 dangquangadc03
cuopbiensoh2o0 - 1 lenka
cuopbiensoh2o1 - 0 nguyenphuongnam
cuopbiensoh2o5 - 2 playcaro20
cuopbiensoh2o8 - 1 phamtungson1404
cuopbiensoh2o0 - 1 nguyenmanhlama01
cuopbiensoh2o8 - 0 xtienx007
cuopbiensoh2o1 - 0 anvt85
cuopbiensoh2o1 - 0 martinchannel
cuopbiensoh2o2 - 0 lamhau
cuopbiensoh2o3 - 0 vodanh
cuopbiensoh2o2 - 2 chihiro
cuopbiensoh2o5 - 0 miormy235
cuopbiensoh2o2 - 4 carohcm
cuopbiensoh2o2 - 5 nangcanhhoaroi
cuopbiensoh2o1 - 2 huyenmai96
cuopbiensoh2o2 - 0 lizlina07
cuopbiensoh2o2 - 5 voky88
cuopbiensoh2o0 - 6 vissly