cuopbiensoh2o
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 53.71%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuopbiensoh2o0 - 2 boomx
cuopbiensoh2o1 - 0 kimhien15
cuopbiensoh2o0 - 1 cuccu
cuopbiensoh2o0 - 1 julyno1st
cuopbiensoh2o8 - 11 quangthinh
cuopbiensoh2o1 - 2 concacon
cuopbiensoh2o1 - 0 anhlycute
cuopbiensoh2o1 - 2 congiola
cuopbiensoh2o5 - 3 denhayden
cuopbiensoh2o0 - 2 ruacon
cuopbiensoh2o1 - 0 kakao911
cuopbiensoh2o0 - 1 hades
cuopbiensoh2o1 - 2 sieuga
cuopbiensoh2o1 - 1 thienthan28
cuopbiensoh2o0 - 2 michnhi
cuopbiensoh2o1 - 0 tieuling
cuopbiensoh2o0 - 4 ladieubong
cuopbiensoh2o0 - 1 anansieukute
cuopbiensoh2o7 - 0 lonly
cuopbiensoh2o1 - 0 diegohoang
cuopbiensoh2o2 - 3 ed1309
cuopbiensoh2o3 - 13 haicuibap
cuopbiensoh2o1 - 0 shukurenai
cuopbiensoh2o1 - 1 love74
cuopbiensoh2o1 - 2 cuiganhat
cuopbiensoh2o1 - 0 ieuwyriuqy
cuopbiensoh2o1 - 0 phananh0311
cuopbiensoh2o3 - 10 husky0403
cuopbiensoh2o0 - 2 director
cuopbiensoh2o1 - 0 koichary
cuopbiensoh2o2 - 1 mrhuandz
cuopbiensoh2o0 - 2 bongdem123
cuopbiensoh2o2 - 0 datgaming22
cuopbiensoh2o5 - 0 king256
cuopbiensoh2o0 - 1 shiomi
cuopbiensoh2o0 - 1 louis
cuopbiensoh2o0 - 1 yeusinhly
cuopbiensoh2o14 - 2 hahadakdak
cuopbiensoh2o1 - 0 because
cuopbiensoh2o9 - 1 namviet
cuopbiensoh2o0 - 1 ripriu
cuopbiensoh2o6 - 10 gatamky2014
cuopbiensoh2o6 - 17 cudongtai
cuopbiensoh2o0 - 1 manii
cuopbiensoh2o0 - 1 pianooo
cuopbiensoh2o1 - 1 add345
cuopbiensoh2o1 - 0 frozen
cuopbiensoh2o0 - 1 thanhthanh2k8
cuopbiensoh2o3 - 1 lilyvo
cuopbiensoh2o2 - 5 votinh
cuopbiensoh2o8 - 2 shino
cuopbiensoh2o3 - 0 kylewoo
cuopbiensoh2o2 - 0 nobotang
cuopbiensoh2o8 - 1 zjn98
cuopbiensoh2o0 - 1 sirenhead
cuopbiensoh2o1 - 0 chinh252
cuopbiensoh2o4 - 0 anhtai123
cuopbiensoh2o2 - 0 phat414
cuopbiensoh2o4 - 2 lucky
cuopbiensoh2o0 - 1 bingan
cuopbiensoh2o1 - 0 yoona
cuopbiensoh2o2 - 1 nolan
cuopbiensoh2o4 - 3 gaodo
cuopbiensoh2o0 - 1 silvermoon
cuopbiensoh2o6 - 1 abcoed
cuopbiensoh2o3 - 0 anpro12
cuopbiensoh2o2 - 9 thanhthanh2k7
cuopbiensoh2o3 - 0 khanh
cuopbiensoh2o5 - 0 thaovan
cuopbiensoh2o1 - 0 andymark
cuopbiensoh2o13 - 4 khailev111
cuopbiensoh2o3 - 1 trongduy
cuopbiensoh2o1 - 0 nhantruongloc
cuopbiensoh2o1 - 0 thanh1997
cuopbiensoh2o1 - 0 tata88
cuopbiensoh2o8 - 0 caothucaro
cuopbiensoh2o14 - 1 contractz
cuopbiensoh2o0 - 2 dangtiendung
cuopbiensoh2o2 - 6 thangle
cuopbiensoh2o0 - 2 botran
cuopbiensoh2o0 - 1 tranducnam
cuopbiensoh2o1 - 0 jachsoon128890
cuopbiensoh2o4 - 0 conbocuoibidien
cuopbiensoh2o4 - 2 vnvodich
cuopbiensoh2o1 - 2 chihiro
cuopbiensoh2o11 - 8 gatamky2020
cuopbiensoh2o0 - 1 khoaitocolamemlo
cuopbiensoh2o2 - 0 taylorswift1989
cuopbiensoh2o0 - 1 ma8080808
cuopbiensoh2o0 - 2 licht
cuopbiensoh2o2 - 1 maduongso1856
cuopbiensoh2o0 - 3 sbsgolf
cuopbiensoh2o4 - 0 vothanhdat1233456
cuopbiensoh2o1 - 0 huynguyenqn123
cuopbiensoh2o6 - 0 tava1345
cuopbiensoh2o1 - 0 someonewhoyt
cuopbiensoh2o3 - 2 nagato
cuopbiensoh2o0 - 3 vitty
cuopbiensoh2o1 - 0 erica
cuopbiensoh2o1 - 1 haiduong34