dragon
  • Hạng ...
  • Ngọc 939
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.22%
  • Chỉ số xã hội 426
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon4 - 9 siro2012
dragon10 - 12 huongjep
dragon4 - 11 docuong
dragon2 - 0 trumpa
dragon9 - 10 flash
dragon13 - 17 cuopbiensoh2o
dragon14 - 18 boomx
dragon0 - 1 phamphuhung
dragon13 - 11 kulito
dragon15 - 12 michnhi
dragon1 - 0 cutri123
dragon0 - 1 winxp
dragon10 - 0 ckimensolo
dragon5 - 0 khangnongrdo
dragon2 - 4 thimhuong
dragon1 - 4 muaxuanden
dragon5 - 2 principiamathematica
dragon1 - 0 hunghuyhoangbhb81
dragon0 - 1 traluu
dragon18 - 29 nganbali
dragon4 - 4 aiamcaro
dragon1 - 0 kinid
dragon0 - 4 newnewnew
dragon4 - 10 at0p1xt
dragon0 - 1 khoitm5
dragon5 - 0 doraemoncute7730
dragon4 - 1 kippyquyen2410
dragon1 - 0 nnhn2402
dragon2 - 0 narutoiq200
dragon0 - 1 tonngokhong9
dragon1 - 0 taolanguoidepchai
dragon3 - 1 kuchiki
dragon0 - 1 dinhtung
dragon8 - 0 binh2k8nopro
dragon3 - 0 thongbmt123456789
dragon2 - 0 hoannt
dragon2 - 0 luongtrongtan
dragon7 - 4 desertstorm
dragon0 - 8 chachacha
dragon2 - 0 haira
dragon1 - 0 kythutudo
dragon0 - 7 hdmi2000
dragon8 - 0 nhanit15050
dragon2 - 1 falled423
dragon2 - 0 ganhatlop1
dragon1 - 0 taer0918
dragon7 - 3 shinnijin
dragon1 - 4 thanhngaho
dragon1 - 0 ptsann
dragon2 - 3 dieuhuong123
dragon5 - 3 ntntntnt
dragon5 - 3 nguyenlanh
dragon1 - 0 hsncute2k4
dragon2 - 0 quizni
dragon7 - 14 lucatin
dragon1 - 0 huynhtridoan
dragon4 - 1 oyshirua
dragon2 - 2 nhidor
dragon3 - 0 foxfly
dragon4 - 1 quyenld
dragon1 - 0 kokvop
dragon5 - 8 travahuong
dragon1 - 0 khoazippro
dragon3 - 2 titus
dragon5 - 1 tugnguyenx
dragon3 - 0 punzpurple
dragon1 - 0 hoangngocminh2006
dragon0 - 3 peheo
dragon3 - 0 sonkykk123
dragon3 - 3 trienchill
dragon3 - 5 cocvang
dragon4 - 0 vanhaunhuy11
dragon4 - 0 ligerutd989
dragon4 - 0 dieuthanh
dragon3 - 1 tuliphalan
dragon1 - 1 ngoctin
dragon3 - 0 ngotngaotq
dragon0 - 3 saphia
dragon2 - 7 anh3khia
dragon1 - 0 quanprocaro
dragon4 - 0 kingkhelang
dragon0 - 2 tomcuamuc
dragon1 - 0 megamindddd
dragon5 - 2 sonccccc
dragon3 - 2 dkhanh101010
dragon1 - 0 meocuteee
dragon1 - 0 binzzz98
dragon0 - 1 alienware
dragon1 - 4 kiendz12
dragon10 - 0 thanhduyok
dragon4 - 0 baminh1432009
dragon0 - 2 muncute
dragon2 - 0 hunterchicken
dragon2 - 23 phuongkitty
dragon1 - 0 hanhim8c
dragon2 - 0 torao16051999
dragon5 - 4 quanglb2001
dragon1 - 0 korean
dragon0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dragon7 - 3 minhanngu978