dragon
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 671
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 53.41%
  • Chỉ số xã hội 264
  • Chỉ số đam mê 6.13
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon1 - 0 vodanh
dragon5 - 1 lucatin
dragon0 - 1 vuabip
dragon0 - 1 benanhkhovaysao
dragon4 - 0 ngaaaaaaa
dragon1 - 0 chaucute
dragon1 - 2 demonking
dragon1 - 1 aiamcaro
dragon0 - 1 marionew
dragon5 - 0 mlcola
dragon0 - 2 byeyou
dragon5 - 0 black
dragon5 - 1 asthemoon
dragon1 - 1 nhatruc2014
dragon4 - 3 remkeomut
dragon3 - 0 sunsun
dragon0 - 4 cuongni
dragon0 - 1 phumyhung
dragon2 - 0 lucbinh
dragon3 - 5 congiola
dragon2 - 0 caoliem664
dragon1 - 0 lengocnhuy12345
dragon2 - 3 carohcm
dragon0 - 2 thachlam2011
dragon1 - 2 firouz
dragon9 - 7 zaninovn1324
dragon1 - 1 maithao
dragon13 - 8 xemphim2022
dragon1 - 0 huyenbanh123
dragon2 - 0 kingcaroh1
dragon1 - 0 huynhuyn
dragon2 - 0 thusieudepgai
dragon1 - 0 hehihoha
dragon0 - 2 tayngang66
dragon2 - 1 lealia
dragon2 - 0 tuongan
dragon1 - 0 minhken1
dragon9 - 3 duytrung1991
dragon0 - 4 saobang
dragon2 - 10 maylangthang
dragon1 - 0 trithichtrol123
dragon3 - 6 phuongly
dragon3 - 0 datdaica
dragon0 - 3 waifu207otaku
dragon0 - 1 minhhuy1108
dragon4 - 0 vincentvincent
dragon4 - 0 vinh1915hujl
dragon1 - 0 lee00
dragon1 - 3 tinhanh66
dragon1 - 0 nguyetquang
dragon2 - 0 tienbodoi
dragon1 - 0 baonguyena01
dragon0 - 1 hxmb26
dragon0 - 1 cuonganwc
dragon1 - 0 bingan
dragon4 - 3 longnuiuvau
dragon0 - 1 venus02
dragon25 - 1 nevergiveup
dragon3 - 1 choiluon
dragon3 - 0 monchangcheo
dragon0 - 1 manhlama01
dragon1 - 2 titus
dragon2 - 1 cuopbiensoh2o
dragon2 - 0 tussp123
dragon4 - 0 bruhn
dragon1 - 0 devilking
dragon1 - 0 hhhhhhhfgggggggg
dragon0 - 1 danbienday
dragon5 - 1 dongtran
dragon2 - 0 tdst122
dragon2 - 0 baotran24072010
dragon1 - 0 lmtri88
dragon0 - 1 peheo
dragon0 - 4 endlesslove
dragon2 - 1 trienchill
dragon1 - 1 nagato
dragon1 - 1 tuliphalan
dragon0 - 5 rafamir
dragon1 - 1 sirqq
dragon2 - 0 phonghp1801
dragon0 - 2 saphia
dragon9 - 0 lucylk
dragon5 - 9 tu8160
dragon1 - 0 noname06
dragon4 - 1 greenland
dragon5 - 2 nohssiwi
dragon7 - 0 sexphia
dragon2 - 2 huunhu66
dragon3 - 0 playcaro20
dragon0 - 1 son23
dragon4 - 1 khaimou
dragon5 - 0 bongbongmua12
dragon0 - 2 huyyeurin
dragon4 - 1 annnnnnnnn
dragon6 - 2 beyou123
dragon1 - 0 thanhvinh1707
dragon1 - 5 uizaaaaa
dragon2 - 2 shgdvacacsfdtc7
dragon3 - 3 quanglb2001
dragon12 - 2 joyjoy