dragon
  • Hạng ...
  • Ngọc 362
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.59%
  • Chỉ số xã hội 364
  • Chỉ số đam mê 2.43
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon2 - 7 anh3khia
dragon1 - 0 quanprocaro
dragon4 - 0 kingkhelang
dragon0 - 2 tomcuamuc
dragon1 - 0 megamindddd
dragon2 - 4 boomx
dragon5 - 2 sonccccc
dragon3 - 2 dkhanh101010
dragon1 - 0 meocuteee
dragon1 - 0 binzzz98
dragon0 - 1 alienware
dragon1 - 4 kiendz12
dragon3 - 4 cuopbiensoh2o
dragon10 - 0 thanhduyok
dragon4 - 0 baminh1432009
dragon0 - 2 muncute
dragon2 - 0 hunterchicken
dragon2 - 23 phuongkitty
dragon1 - 0 hanhim8c
dragon2 - 0 torao16051999
dragon1 - 1 thimhuong
dragon5 - 4 quanglb2001
dragon1 - 0 korean
dragon1 - 1 flash
dragon0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dragon0 - 5 hdmi2000
dragon7 - 3 minhanngu978
dragon2 - 0 lambien011
dragon4 - 1 zaruu
dragon5 - 2 michnhi
dragon1 - 0 hieu11j
dragon7 - 2 kulito
dragon4 - 0 evely0246
dragon1 - 0 tieumong
dragon2 - 1 lamquennha
dragon5 - 7 travahuong
dragon2 - 1 tuliphalan
dragon6 - 6 remkeomut
dragon1 - 0 tranngocmy
dragon4 - 0 namnobi
dragon2 - 0 thuakoku
dragon0 - 1 thuyhoa
dragon1 - 0 o0ovenuso0o
dragon3 - 1 lyduybang
dragon2 - 0 gongamer6615
dragon1 - 0 sondoan1w
dragon0 - 4 haianthui
dragon7 - 8 lunguyencong
dragon0 - 2 noodles
dragon1 - 1 nugyenjim13
dragon1 - 0 ailopdiu
dragon0 - 1 anhlatrumday
dragon0 - 1 lee16
dragon2 - 0 zaiiiiii123
dragon3 - 2 trienchill
dragon2 - 2 aiamcaro
dragon4 - 1 prostomgame
dragon1 - 0 nakroth
dragon1 - 1 iamrose84
dragon0 - 2 peheo
dragon2 - 5 phumyhung
dragon1 - 2 phongca
dragon1 - 5 dangtiendung
dragon0 - 1 rongar
dragon1 - 1 thanhthanhx1
dragon1 - 3 vogjct
dragon0 - 2 vuabip
dragon5 - 6 sonyvaio99
dragon2 - 0 lamnguyen2012
dragon2 - 0 buibachloc
dragon1 - 0 troung123
dragon1 - 0 huanqk1234567890
dragon1 - 0 killgrothvanhein
dragon4 - 2 tralena12
dragon1 - 0 meomeans08
dragon3 - 1 phu01hp
dragon1 - 0 mykute
dragon0 - 1 sabo2412
dragon1 - 0 htmyhoa2409
dragon1 - 0 phuthanhtg1202
dragon4 - 0 chaotatca
dragon1 - 0 trungphamthanh
dragon2 - 1 nagato
dragon3 - 7 phuongly
dragon0 - 2 yephdith
dragon0 - 1 quynhgiao
dragon1 - 1 nghiacaro
dragon2 - 7 biktyy
dragon3 - 0 kippyquyen2410
dragon0 - 1 nguyenhuong90
dragon2 - 0 serazs
dragon3 - 0 hffvfvgg
dragon1 - 5 lamcaro2
dragon2 - 0 vuongthip
dragon0 - 1 bentenyson
dragon3 - 6 alecharry91
dragon8 - 0 username
dragon2 - 1 veeee0032
dragon2 - 3 hocchoicaro
dragon1 - 0 duykhang