dragon
  • Hạng 108
  • Ngọc 1,230
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.74%
  • Chỉ số xã hội 412
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon1 - 3 thimhuong
dragon8 - 12 boomx
dragon4 - 10 at0p1xt
dragon0 - 1 khoitm5
dragon5 - 0 doraemoncute7730
dragon4 - 1 kippyquyen2410
dragon1 - 0 nnhn2402
dragon2 - 0 narutoiq200
dragon4 - 3 aiamcaro
dragon6 - 11 cuopbiensoh2o
dragon0 - 1 tonngokhong9
dragon5 - 6 flash
dragon11 - 6 kulito
dragon1 - 0 taolanguoidepchai
dragon14 - 8 michnhi
dragon3 - 1 kuchiki
dragon0 - 1 dinhtung
dragon8 - 0 binh2k8nopro
dragon3 - 0 thongbmt123456789
dragon2 - 0 hoannt
dragon2 - 0 luongtrongtan
dragon7 - 4 desertstorm
dragon0 - 8 chachacha
dragon2 - 0 haira
dragon18 - 27 nganbali
dragon1 - 0 kythutudo
dragon0 - 7 hdmi2000
dragon8 - 0 nhanit15050
dragon2 - 1 falled423
dragon2 - 0 ganhatlop1
dragon1 - 0 taer0918
dragon7 - 3 shinnijin
dragon1 - 4 thanhngaho
dragon1 - 0 ptsann
dragon2 - 3 dieuhuong123
dragon5 - 3 ntntntnt
dragon5 - 3 nguyenlanh
dragon1 - 0 hsncute2k4
dragon2 - 0 quizni
dragon7 - 14 lucatin
dragon1 - 0 huynhtridoan
dragon4 - 1 oyshirua
dragon2 - 2 nhidor
dragon3 - 0 foxfly
dragon4 - 1 quyenld
dragon1 - 0 kokvop
dragon0 - 1 muaxuanden
dragon5 - 8 travahuong
dragon1 - 0 khoazippro
dragon3 - 2 titus
dragon5 - 1 tugnguyenx
dragon3 - 0 punzpurple
dragon1 - 0 hoangngocminh2006
dragon0 - 3 peheo
dragon3 - 0 sonkykk123
dragon3 - 3 trienchill
dragon3 - 5 cocvang
dragon4 - 0 vanhaunhuy11
dragon4 - 0 ligerutd989
dragon4 - 0 dieuthanh
dragon3 - 1 tuliphalan
dragon1 - 1 ngoctin
dragon3 - 0 ngotngaotq
dragon0 - 3 saphia
dragon2 - 7 anh3khia
dragon1 - 0 quanprocaro
dragon4 - 0 kingkhelang
dragon0 - 2 tomcuamuc
dragon1 - 0 megamindddd
dragon5 - 2 sonccccc
dragon3 - 2 dkhanh101010
dragon1 - 0 meocuteee
dragon1 - 0 binzzz98
dragon0 - 1 alienware
dragon1 - 4 kiendz12
dragon10 - 0 thanhduyok
dragon4 - 0 baminh1432009
dragon0 - 2 muncute
dragon2 - 0 hunterchicken
dragon2 - 23 phuongkitty
dragon1 - 0 hanhim8c
dragon2 - 0 torao16051999
dragon5 - 4 quanglb2001
dragon1 - 0 korean
dragon0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dragon7 - 3 minhanngu978
dragon2 - 0 lambien011
dragon4 - 1 zaruu
dragon1 - 0 hieu11j
dragon4 - 0 evely0246
dragon1 - 0 tieumong
dragon2 - 1 lamquennha
dragon6 - 6 remkeomut
dragon1 - 0 tranngocmy
dragon4 - 0 namnobi
dragon2 - 0 thuakoku
dragon0 - 1 thuyhoa
dragon1 - 0 o0ovenuso0o
dragon3 - 1 lyduybang
dragon2 - 0 gongamer6615