dragon
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.10%
  • Chỉ số xã hội 445
  • Chỉ số đam mê 2.20
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon10 - 5 aiamcaro
dragon2 - 0 phamquangdong
dragon6 - 29 beteoteosg
dragon17 - 17 flash
dragon21 - 19 michnhi
dragon15 - 20 kulito
dragon21 - 28 boomx
dragon4 - 14 aikhongsotui
dragon0 - 1 ellis
dragon5 - 0 kemkaka
dragon2 - 6 thimhuong
dragon1 - 0 tagiahoang
dragon3 - 2 minhphamminh
dragon1 - 0 sfifusf
dragon15 - 18 cuopbiensoh2o
dragon4 - 3 titus
dragon0 - 4 rocket290671
dragon1 - 0 gwbnmcbdh
dragon1 - 0 leminluan
dragon1 - 0 ngocchau2022
dragon1 - 0 dthyy
dragon5 - 12 docuong
dragon4 - 1 thunguyenthi1996
dragon6 - 0 nonnnnnnnnnnnn
dragon1 - 0 luuquy
dragon3 - 0 quicuong84
dragon10 - 2 tamhe112
dragon2 - 0 edogawanguyen
dragon4 - 9 siro2012
dragon10 - 12 huongjep
dragon2 - 0 trumpa
dragon0 - 1 phamphuhung
dragon1 - 0 cutri123
dragon0 - 1 winxp
dragon10 - 0 ckimensolo
dragon5 - 0 khangnongrdo
dragon1 - 4 muaxuanden
dragon5 - 2 principiamathematica
dragon1 - 0 hunghuyhoangbhb81
dragon0 - 1 traluu
dragon18 - 29 nganbali
dragon1 - 0 kinid
dragon0 - 4 newnewnew
dragon4 - 10 at0p1xt
dragon0 - 1 khoitm5
dragon5 - 0 doraemoncute7730
dragon4 - 1 kippyquyen2410
dragon1 - 0 nnhn2402
dragon2 - 0 narutoiq200
dragon0 - 1 tonngokhong9
dragon1 - 0 taolanguoidepchai
dragon3 - 1 kuchiki
dragon0 - 1 dinhtung
dragon8 - 0 binh2k8nopro
dragon3 - 0 thongbmt123456789
dragon2 - 0 hoannt
dragon2 - 0 luongtrongtan
dragon7 - 4 desertstorm
dragon0 - 8 chachacha
dragon2 - 0 haira
dragon1 - 0 kythutudo
dragon0 - 7 hdmi2000
dragon8 - 0 nhanit15050
dragon2 - 1 falled423
dragon2 - 0 ganhatlop1
dragon1 - 0 taer0918
dragon7 - 3 shinnijin
dragon1 - 4 thanhngaho
dragon1 - 0 ptsann
dragon2 - 3 dieuhuong123
dragon5 - 3 ntntntnt
dragon5 - 3 nguyenlanh
dragon1 - 0 hsncute2k4
dragon2 - 0 quizni
dragon7 - 14 lucatin
dragon1 - 0 huynhtridoan
dragon4 - 1 oyshirua
dragon2 - 2 nhidor
dragon3 - 0 foxfly
dragon4 - 1 quyenld
dragon1 - 0 kokvop
dragon5 - 8 travahuong
dragon1 - 0 khoazippro
dragon5 - 1 tugnguyenx
dragon3 - 0 punzpurple
dragon1 - 0 hoangngocminh2006
dragon0 - 3 peheo
dragon3 - 0 sonkykk123
dragon3 - 3 trienchill
dragon3 - 5 cocvang
dragon4 - 0 vanhaunhuy11
dragon4 - 0 ligerutd989
dragon4 - 0 dieuthanh
dragon3 - 1 tuliphalan
dragon1 - 1 ngoctin
dragon3 - 0 ngotngaotq
dragon0 - 3 saphia
dragon2 - 7 anh3khia
dragon1 - 0 quanprocaro
dragon4 - 0 kingkhelang