dragon
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Tỉ lệ thắng 51.22%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dragon5 - 0 kanzu
dragon0 - 1 vientuong
dragon0 - 1 vnvodich1
dragon0 - 5 thanhthanh2k7
dragon8 - 1 haaaaaaaaaaa
dragon4 - 0 smile
dragon1 - 0 support
dragon1 - 0 mrsh0211
dragon2 - 7 votinh
dragon3 - 0 nghi27
dragon4 - 4 mrboo
dragon0 - 1 concacon
dragon1 - 0 beyou123
dragon8 - 6 lamcaro
dragon2 - 0 tamtam
dragon2 - 1 surewin
dragon1 - 0 paduc
dragon2 - 2 yellowrain
dragon4 - 0 tuongvy3746
dragon1 - 0 hehehe
dragon1 - 2 pianooo
dragon3 - 0 chuyenluat1
dragon0 - 1 love74
dragon1 - 2 bongo
dragon1 - 0 yoona
dragon2 - 3 tieuling
dragon3 - 1 kakao911
dragon2 - 0 denhayden
dragon0 - 1 mynno
dragon0 - 1 kingday
dragon0 - 1 ethan
dragon0 - 1 botran
dragon3 - 1 tonyus
dragon0 - 1 askar
dragon0 - 1 diegohoang
dragon1 - 13 ladieubong
dragon8 - 0 ductran09
dragon0 - 3 tapchoico
dragon4 - 5 supersen
dragon1 - 4 vuamui
dragon3 - 0 huongly
dragon3 - 2 sansvirus
dragon1 - 1 gaodo
dragon2 - 7 kevincaro
dragon52 - 19 cupcake123
dragon1 - 7 husky0403
dragon1 - 1 noname
dragon2 - 5 gatamky2014
dragon11 - 0 quy2382003
dragon0 - 2 titus
dragon0 - 1 manii
dragon3 - 6 blackzk
dragon12 - 17 gatamky2020
dragon1 - 4 dangtiendung
dragon8 - 0 mydung951523
dragon9 - 3 sirenhead
dragon7 - 12 cudongtai
dragon1 - 0 sun96
dragon2 - 3 quangthinh
dragon1 - 0 quangbvcm
dragon1 - 0 phucne
dragon2 - 0 manhhung2000
dragon1 - 0 kienpysl
dragon4 - 6 gafbuwj
dragon2 - 2 congchelseahd
dragon1 - 2 luvie
dragon5 - 1 khailev111
dragon3 - 1 phongyeu
dragon3 - 0 chipchipmeomeo
dragon0 - 2 keyofbeauty
dragon4 - 0 kreken
dragon3 - 0 solitude
dragon0 - 2 freedomman
dragon1 - 0 maianh2212
dragon0 - 5 sieucaothu0508
dragon1 - 0 phat4148
dragon1 - 0 cry99
dragon1 - 1 adorabat
dragon2 - 1 jachsoon128890
dragon5 - 1 nobitakohi
dragon3 - 0 thanglb253
dragon3 - 0 nhanvo10112007n
dragon0 - 1 scary278
dragon1 - 3 babyboss
dragon1 - 1 krixi
dragon7 - 0 caothucaro
dragon1 - 0 nagato
dragon0 - 1 tata88
dragon0 - 1 behai34
dragon0 - 1 bluejune
dragon2 - 2 haicuibap
dragon1 - 0 stevephuoc
dragon10 - 16 cfchp
dragon1 - 0 yenthanh
dragon2 - 2 shupapol
dragon6 - 0 conbocuoibidien
dragon1 - 0 bbbbbbbb
dragon0 - 4 xindunghonem
dragon0 - 2 phongca
dragon0 - 6 pistachio