kulito
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 67
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.99%
  • Chỉ số xã hội 269
  • Chỉ số đam mê 7.53
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kulito1 - 3 vuabip
kulito4 - 0 leandy
kulito3 - 0 lucatin
kulito0 - 4 carohcm
kulito0 - 1 akirakun
kulito2 - 0 martinchannel
kulito17 - 3 duchuynh1109
kulito2 - 0 lethanhnhan01
kulito9 - 23 nangcanhhoaroi
kulito0 - 1 nagato
kulito2 - 0 vuamui
kulito0 - 2 invisibleeee
kulito1 - 0 chestnutgg
kulito2 - 6 astrazeneca
kulito0 - 1 vanluc
kulito36 - 0 nhatruc2014
kulito3 - 0 sunsun
kulito3 - 0 lenlee
kulito3 - 1 hoaithuongkt
kulito2 - 3 kiencon
kulito1 - 0 linhkh
kulito3 - 1 nguyengiabao
kulito0 - 2 embeoden
kulito0 - 1 longtoi
kulito4 - 3 vmingau2208
kulito2 - 1 danhok
kulito17 - 19 waifu207otaku
kulito1 - 1 zaninovn1324
kulito3 - 0 samsam19
kulito5 - 11 nuhondanhroi
kulito1 - 0 lealia
kulito1 - 2 firouz
kulito2 - 1 xuanquyen13101998
kulito9 - 3 trangnon
kulito1 - 1 toloveru
kulito8 - 0 nht207st
kulito4 - 0 kim93
kulito1 - 1 hehihoha
kulito1 - 0 kileecu
kulito0 - 1 pthao3799
kulito3 - 2 xemphim2022
kulito5 - 0 choemsin
kulito3 - 0 kimtho2203
kulito0 - 2 phumyhung
kulito1 - 3 ahaidzai96
kulito3 - 0 tienbodoi
kulito0 - 1 sonbinnnnn
kulito0 - 1 venus02
kulito0 - 1 covid19
kulito1 - 7 saobang
kulito3 - 1 nguyenhungthcsvts
kulito9 - 0 hohocute
kulito0 - 1 trasua
kulito1 - 0 xanhlam
kulito2 - 0 bruhn
kulito2 - 0 playcaro20
kulito1 - 0 yoko1102
kulito2 - 0 hanpas
kulito3 - 3 dongtran
kulito2 - 0 lmtri88
kulito1 - 0 trienchill
kulito4 - 2 thimhuong
kulito4 - 2 mynno
kulito1 - 1 bexinkk
kulito1 - 1 chihiro
kulito1 - 0 minhhieua01
kulito1 - 2 huunhu66
kulito2 - 0 nicholas
kulito8 - 4 cupcake123
kulito2 - 0 sirqq
kulito3 - 1 tuyen
kulito1 - 1 linda
kulito4 - 4 tu8160
kulito0 - 1 giangvanphat91
kulito1 - 1 tunghuyenh1
kulito0 - 1 macbookpro
kulito1 - 1 huunhu
kulito0 - 2 huyyeurin
kulito1 - 3 cutibinhchau
kulito4 - 1 levovanvu
kulito2 - 0 dangthingoc123
kulito2 - 0 trungvn
kulito10 - 0 dungtrinh
kulito1 - 0 vunhunguyet25
kulito2 - 0 levinhthang
kulito1 - 0 thaolp309
kulito3 - 6 ionplus
kulito1 - 0 vantrung
kulito1 - 0 thanhvinh1707
kulito3 - 0 pumsee
kulito3 - 2 moublo
kulito0 - 1 sabo2412
kulito3 - 0 doanyendi
kulito0 - 1 uizaaaaa
kulito3 - 0 monchangcheo
kulito0 - 3 dungnhinlai
kulito2 - 1 bangdaokeo
kulito1 - 1 dseav
kulito1 - 1 dksdud
kulito0 - 1 dangnhungoclinh