tieuling
  • Hạng ...
  • Ngọc 253
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.15%
  • Chỉ số xã hội 377
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuling2 - 9 newnewnew
tieuling6 - 7 nganbali
tieuling9 - 12 chihiro
tieuling6 - 16 mynno
tieuling10 - 5 keosua
tieuling1 - 0 zakhim07
tieuling4 - 6 vuamui
tieuling0 - 2 caroforfun99999
tieuling4 - 0 taineee
tieuling3 - 4 supersen
tieuling7 - 6 hdmi2000
tieuling8 - 11 bexinkk
tieuling1 - 0 duckoch
tieuling1 - 0 maidinhduc2007
tieuling3 - 0 haduc2162001
tieuling8 - 4 kkkhhhlll
tieuling1 - 0 nastasic3
tieuling1 - 0 hoabinhcaraido12
tieuling5 - 1 mrrua
tieuling7 - 0 traiphonui
tieuling1 - 0 dinhthieu1710
tieuling5 - 11 cocvang
tieuling1 - 1 hahaimagain
tieuling2 - 2 sabo2412
tieuling2 - 0 ducnam123c
tieuling1 - 0 kevjnluv
tieuling4 - 6 lucatin
tieuling1 - 0 minhhandsomebro
tieuling2 - 0 thuanthien123
tieuling2 - 0 ulatroilmao
tieuling2 - 0 thuynganho
tieuling4 - 2 thanhngaho
tieuling1 - 2 chumchum
tieuling4 - 1 toilacucarot1
tieuling6 - 0 lyhung1992
tieuling2 - 0 sunhyf6789
tieuling2 - 2 nagato
tieuling0 - 3 tomcuamuc
tieuling8 - 1 kidmillinewchoppa24
tieuling2 - 0 adassd
tieuling0 - 2 newbiehihi
tieuling1 - 1 moneylam
tieuling3 - 1 hoalien
tieuling1 - 0 nguyenthehuan7a1
tieuling0 - 1 alienware
tieuling1 - 0 nguyenductrong18
tieuling4 - 3 cumcum
tieuling1 - 0 minhreal23
tieuling2 - 0 jhyenvy00
tieuling1 - 0 iamhaeun010908
tieuling1 - 0 minhyrnc
tieuling2 - 0 letuanahn
tieuling1 - 0 caunhoc2006
tieuling7 - 0 thvcuatui
tieuling1 - 1 baongannnnn222
tieuling0 - 2 saphia
tieuling1 - 0 neverletmewin
tieuling3 - 0 nothinghd1230908
tieuling1 - 0 fckboi
tieuling3 - 0 alcspb
tieuling4 - 1 shrink
tieuling1 - 0 tringo
tieuling3 - 1 minhtoicodon52
tieuling1 - 1 mmmon
tieuling7 - 7 cocarom
tieuling1 - 2 anh3khia
tieuling2 - 1 travahuong
tieuling0 - 2 tondan
tieuling4 - 6 kiendz12
tieuling0 - 2 hector
tieuling2 - 0 phucphampt3112
tieuling3 - 0 korean
tieuling5 - 0 dontchallenger502
tieuling0 - 1 truongsinh
tieuling6 - 0 ninhpham
tieuling1 - 1 tranhoanmy
tieuling1 - 2 kain98
tieuling2 - 1 dbqg000
tieuling2 - 11 hoangnam124ha
tieuling1 - 0 trongvsnam
tieuling1 - 1 lackyboi969x
tieuling3 - 5 lunguyencong
tieuling3 - 0 hihikopio
tieuling2 - 0 lamquennha
tieuling1 - 0 vitaminc
tieuling8 - 1 gamocaro
tieuling2 - 0 nhuquynhh2511
tieuling2 - 2 kaitokun
tieuling3 - 5 noodles
tieuling0 - 4 nguyennhisopoor
tieuling2 - 0 titus
tieuling1 - 0 set196
tieuling6 - 0 hohaidang
tieuling1 - 1 huongduong
tieuling0 - 1 wibunotsimpttv2k7
tieuling0 - 1 lamcaro2
tieuling1 - 0 zaiiiiii123
tieuling7 - 9 buher
tieuling1 - 0 proahan
tieuling1 - 0 hfhfhfh