tieuling
  • Hạng ...
  • Ngọc 770
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 336
  • Chỉ số đam mê 2.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuling7 - 0 thvcuatui
tieuling1 - 3 supersen
tieuling1 - 1 baongannnnn222
tieuling0 - 2 saphia
tieuling1 - 0 neverletmewin
tieuling3 - 0 nothinghd1230908
tieuling1 - 0 fckboi
tieuling3 - 0 alcspb
tieuling4 - 1 shrink
tieuling1 - 0 tringo
tieuling3 - 1 minhtoicodon52
tieuling1 - 1 mmmon
tieuling2 - 2 vuamui
tieuling5 - 5 bexinkk
tieuling0 - 1 caroforfun99999
tieuling7 - 7 cocarom
tieuling1 - 2 anh3khia
tieuling2 - 1 travahuong
tieuling0 - 2 tondan
tieuling4 - 6 kiendz12
tieuling6 - 4 chihiro
tieuling3 - 1 mrrua
tieuling0 - 2 hector
tieuling2 - 6 mynno
tieuling2 - 0 phucphampt3112
tieuling3 - 0 korean
tieuling5 - 0 dontchallenger502
tieuling0 - 1 truongsinh
tieuling6 - 0 ninhpham
tieuling1 - 1 tranhoanmy
tieuling1 - 2 kain98
tieuling1 - 1 nagato
tieuling2 - 1 dbqg000
tieuling2 - 0 keosua
tieuling2 - 11 hoangnam124ha
tieuling5 - 4 hdmi2000
tieuling1 - 0 trongvsnam
tieuling1 - 1 lackyboi969x
tieuling3 - 5 lunguyencong
tieuling3 - 0 hihikopio
tieuling2 - 0 lamquennha
tieuling1 - 0 vitaminc
tieuling4 - 5 lucatin
tieuling1 - 5 cocvang
tieuling8 - 1 gamocaro
tieuling2 - 0 nhuquynhh2511
tieuling2 - 2 kaitokun
tieuling3 - 5 noodles
tieuling0 - 4 nguyennhisopoor
tieuling2 - 0 titus
tieuling1 - 0 set196
tieuling6 - 0 hohaidang
tieuling1 - 1 huongduong
tieuling0 - 1 wibunotsimpttv2k7
tieuling0 - 1 lamcaro2
tieuling1 - 0 zaiiiiii123
tieuling7 - 9 buher
tieuling1 - 0 proahan
tieuling1 - 0 hfhfhfh
tieuling1 - 0 phuocnguqua
tieuling1 - 0 lizmatt
tieuling4 - 5 denhayden
tieuling2 - 0 vivihihi
tieuling3 - 0 phatssss
tieuling1 - 0 maitiendung
tieuling1 - 1 kulito
tieuling1 - 0 gagagagaconga
tieuling1 - 0 lamnguyen2012
tieuling2 - 0 nghiacaro
tieuling1 - 5 lee16
tieuling1 - 0 iamrose84
tieuling2 - 0 proepichero999
tieuling4 - 4 veeee0032
tieuling1 - 0 amaan
tieuling0 - 1 xmen117
tieuling0 - 5 linhlucden
tieuling2 - 1 umsangg
tieuling6 - 0 tmcaro12345
tieuling1 - 1 giainghi11
tieuling1 - 0 winnerordeath
tieuling1 - 0 khunglonglong
tieuling1 - 3 vuabip
tieuling4 - 6 nanatran11
tieuling1 - 0 anhkhangbspro94hn
tieuling4 - 5 tautochanh
tieuling4 - 0 chochocho
tieuling1 - 0 khangnongrdo
tieuling0 - 1 vomyna1
tieuling1 - 2 hoangphihung
tieuling0 - 1 minhpham
tieuling1 - 0 minh21cm
tieuling1 - 0 nguyenbaochau12
tieuling3 - 1 tieuholy
tieuling2 - 0 kieuloan111998
tieuling6 - 0 hung1997yeu8
tieuling1 - 0 playcaro20
tieuling2 - 0 menogaqua93
tieuling0 - 1 yephdith
tieuling4 - 1 phuonghuyen123
tieuling4 - 5 nguyenduyduc