tieuling
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.37%
  • Chỉ số xã hội 411
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuling18 - 19 bexinkk
tieuling4 - 24 beteoteosg
tieuling20 - 25 chihiro
tieuling10 - 4 jjjee
tieuling0 - 1 thunderian
tieuling17 - 15 keosua
tieuling20 - 29 mynno
tieuling1 - 3 ellis
tieuling9 - 15 cocvang
tieuling5 - 2 nagato
tieuling1 - 8 aikhongsotui
tieuling5 - 4 nlthaonhi
tieuling0 - 2 xtungftu
tieuling6 - 2 mrrua
tieuling5 - 4 hatcatnho
tieuling2 - 0 nguyentrongbaonam
tieuling3 - 0 thecazo
tieuling3 - 0 khanhmessi
tieuling2 - 0 baonhung09
tieuling7 - 8 vuamui
tieuling7 - 10 supersen
tieuling0 - 1 docuong
tieuling0 - 1 rocket290671
tieuling7 - 7 hdmi2000
tieuling1 - 1 ghostlee
tieuling2 - 0 office
tieuling0 - 1 at0p1xt
tieuling3 - 0 theking8x
tieuling2 - 0 huygaming
tieuling5 - 0 duongbaonhi2012
tieuling2 - 0 emameo
tieuling3 - 0 soidokx113
tieuling3 - 0 nohoon01
tieuling1 - 0 biktytop1gamethu
tieuling2 - 11 newnewnew
tieuling2 - 10 tigerzing
tieuling1 - 0 kero123ku
tieuling0 - 4 meohoang123
tieuling1 - 0 traga
tieuling2 - 0 duongnhobe
tieuling0 - 1 muaxuanden
tieuling0 - 3 huongjep
tieuling5 - 1 abctr
tieuling3 - 0 kippyquyen2410
tieuling1 - 0 maluong
tieuling6 - 7 nganbali
tieuling1 - 0 zakhim07
tieuling0 - 2 caroforfun99999
tieuling4 - 0 taineee
tieuling1 - 0 duckoch
tieuling1 - 0 maidinhduc2007
tieuling3 - 0 haduc2162001
tieuling8 - 4 kkkhhhlll
tieuling1 - 0 nastasic3
tieuling1 - 0 hoabinhcaraido12
tieuling7 - 0 traiphonui
tieuling1 - 0 dinhthieu1710
tieuling1 - 1 hahaimagain
tieuling2 - 2 sabo2412
tieuling2 - 0 ducnam123c
tieuling1 - 0 kevjnluv
tieuling4 - 6 lucatin
tieuling1 - 0 minhhandsomebro
tieuling2 - 0 thuanthien123
tieuling2 - 0 ulatroilmao
tieuling2 - 0 thuynganho
tieuling4 - 2 thanhngaho
tieuling1 - 2 chumchum
tieuling4 - 1 toilacucarot1
tieuling6 - 0 lyhung1992
tieuling2 - 0 sunhyf6789
tieuling0 - 3 tomcuamuc
tieuling8 - 1 kidmillinewchoppa24
tieuling2 - 0 adassd
tieuling0 - 2 newbiehihi
tieuling1 - 1 moneylam
tieuling3 - 1 hoalien
tieuling1 - 0 nguyenthehuan7a1
tieuling0 - 1 alienware
tieuling1 - 0 nguyenductrong18
tieuling4 - 3 cumcum
tieuling1 - 0 minhreal23
tieuling2 - 0 jhyenvy00
tieuling1 - 0 iamhaeun010908
tieuling1 - 0 minhyrnc
tieuling2 - 0 letuanahn
tieuling1 - 0 caunhoc2006
tieuling7 - 0 thvcuatui
tieuling1 - 1 baongannnnn222
tieuling0 - 2 saphia
tieuling1 - 0 neverletmewin
tieuling3 - 0 nothinghd1230908
tieuling1 - 0 fckboi
tieuling3 - 0 alcspb
tieuling4 - 1 shrink
tieuling1 - 0 tringo
tieuling3 - 1 minhtoicodon52
tieuling1 - 1 mmmon
tieuling7 - 7 cocarom
tieuling1 - 2 anh3khia