tieuling
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 63
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.02%
  • Chỉ số xã hội 242
  • Chỉ số đam mê 7.07
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuling0 - 1 nguyenmanhlama01
tieuling1 - 0 choivanminh
tieuling2 - 0 dethualam0123456789
tieuling1 - 9 carohcm
tieuling0 - 1 vantannguyen
tieuling0 - 3 quoccanh03
tieuling2 - 7 nangcanhhoaroi
tieuling1 - 0 joynlnguyen
tieuling1 - 2 vuabip
tieuling2 - 0 munasia
tieuling9 - 4 caocacrro2022
tieuling2 - 0 thiengon123
tieuling1 - 0 juusan
tieuling4 - 10 tapchoilon
tieuling0 - 1 linhlucden
tieuling3 - 0 sunsun
tieuling3 - 0 grayzero
tieuling0 - 1 florence00
tieuling0 - 1 embeoden
tieuling1 - 0 linhkh
tieuling0 - 2 silverfang
tieuling1 - 0 hoangbrl89
tieuling1 - 1 nguyenhoangphuc6793
tieuling0 - 1 phumyhung
tieuling1 - 0 dathow
tieuling4 - 0 playcocaro
tieuling4 - 10 matroi
tieuling3 - 0 thongbroland
tieuling2 - 0 tienthanh2k5
tieuling0 - 2 demonking
tieuling1 - 0 vuthigam
tieuling2 - 4 sonyvaio99
tieuling5 - 0 phanthanhnha2303
tieuling2 - 0 namphe231
tieuling0 - 2 lunox
tieuling3 - 6 tony24a
tieuling1 - 0 xuanquyen13101998
tieuling3 - 3 choidep2021
tieuling0 - 1 tamthuong262
tieuling2 - 9 fizz1102
tieuling7 - 1 smd258
tieuling0 - 2 bongdem12321
tieuling2 - 0 pouralways
tieuling1 - 6 dangkyqd
tieuling0 - 4 maylangthang
tieuling3 - 1 xemphim2022
tieuling0 - 2 karuizawa
tieuling3 - 2 waifu207otaku
tieuling3 - 5 suthatchico1
tieuling1 - 1 thusieudepgai
tieuling11 - 11 nuhondanhroi
tieuling2 - 5 voky88
tieuling0 - 1 sinbad
tieuling0 - 3 byeyou
tieuling2 - 0 robloxandme
tieuling1 - 0 duan193
tieuling1 - 0 bevoimap
tieuling2 - 0 hamy073
tieuling5 - 0 drstone
tieuling3 - 1 lovegood
tieuling1 - 5 detutlong
tieuling3 - 0 longbaylack1
tieuling2 - 0 ngoctram
tieuling3 - 0 dongtran
tieuling2 - 0 tu8160
tieuling0 - 7 rafamir
tieuling3 - 1 beyou123
tieuling3 - 0 sonbinnnnn
tieuling1 - 0 baoeco
tieuling14 - 21 embht
tieuling3 - 0 cnccomputer
tieuling1 - 1 aaaaa
tieuling1 - 0 gamemk
tieuling1 - 0 taeguk
tieuling11 - 1 huyace95
tieuling1 - 0 raidam20
tieuling2 - 0 nnn123
tieuling1 - 0 cuacon3
tieuling2 - 0 hienhamho98
tieuling2 - 14 ionplus
tieuling4 - 0 ngoc110807
tieuling2 - 0 vunhunguyet25
tieuling2 - 1 annnnnnnnn
tieuling1 - 0 tianqing
tieuling5 - 0 tranthe04101992
tieuling0 - 1 arsenalfc96
tieuling1 - 0 hyemin12
tieuling5 - 1 vuivehongquao
tieuling2 - 1 werfgh
tieuling3 - 0 huong2k6
tieuling2 - 0 hoangson0607
tieuling0 - 3 dungnhinlai
tieuling0 - 2 choivuithoi
tieuling1 - 0 thongvuaco
tieuling1 - 0 titus
tieuling2 - 1 bexinkk
tieuling2 - 1 tieuholy
tieuling1 - 0 chihiro
tieuling1 - 1 tanlamvtpt96
tieuling0 - 1 baniphonere