tieuling
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 55.94%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuling2 - 3 giangquangvu
tieuling4 - 9 tuyen0088
tieuling3 - 0 duong2007
tieuling0 - 1 dinhvanvoi
tieuling2 - 2 kakao911
tieuling3 - 2 dragon
tieuling4 - 4 denhayden
tieuling2 - 15 ladieubong
tieuling0 - 1 ngocluuly
tieuling0 - 1 cuopbiensoh2o
tieuling0 - 2 love74
tieuling1 - 0 yoona
tieuling2 - 0 tonyus
tieuling0 - 2 botran
tieuling2 - 4 peheo
tieuling3 - 0 ductran09
tieuling1 - 1 ethan
tieuling0 - 1 anansieukute
tieuling1 - 5 kevincaro
tieuling6 - 16 cudongtai
tieuling1 - 0 kulito
tieuling0 - 1 vuamui
tieuling2 - 0 sansvirus
tieuling3 - 0 huydoan
tieuling1 - 7 justforfun
tieuling1 - 0 dienchuoi2526
tieuling4 - 0 dqbach
tieuling0 - 2 frust
tieuling2 - 0 hongtran6789
tieuling13 - 16 gatamky2014
tieuling1 - 0 noname
tieuling0 - 1 manii
tieuling1 - 0 namvip
tieuling0 - 1 pianooo
tieuling10 - 0 conguitaolao
tieuling4 - 0 hauhaybichui
tieuling5 - 0 tranthienbao
tieuling8 - 0 leduong07012007
tieuling0 - 1 rip001
tieuling3 - 4 gatamky2020
tieuling2 - 0 tieuholy
tieuling1 - 0 lucky
tieuling3 - 0 mainguyen
tieuling3 - 0 songtu
tieuling2 - 0 xichum20411
tieuling2 - 0 quangzung
tieuling7 - 0 sirenhead
tieuling2 - 0 ngoclinhnguyen
tieuling1 - 0 gyfgbvas
tieuling0 - 1 director
tieuling8 - 1 cacaroro1997
tieuling7 - 0 annnn
tieuling0 - 1 frozenqueenelsa
tieuling1 - 5 thanhthanh2k7
tieuling2 - 0 trongkt150
tieuling1 - 0 aquamen
tieuling1 - 1 bexinkk
tieuling17 - 3 bauvat
tieuling10 - 1 manhhung2000
tieuling0 - 1 luvie
tieuling0 - 4 cfchp
tieuling1 - 2 thienthan28
tieuling1 - 1 behai34
tieuling2 - 0 thangle
tieuling18 - 1 sonbamau
tieuling12 - 0 thangnguyenhuu2009
tieuling4 - 2 mncrissdmn
tieuling0 - 1 sangbd
tieuling2 - 0 datmoichoi
tieuling3 - 0 patsonghip2k6
tieuling4 - 0 lukaku987
tieuling2 - 0 isbphyob
tieuling2 - 0 tuand9
tieuling9 - 0 soncuteok
tieuling3 - 0 bihongle231
tieuling2 - 0 nlmn123
tieuling1 - 3 dancetango007
tieuling1 - 0 phong24
tieuling1 - 9 haicuibap
tieuling0 - 4 dangtiendung
tieuling4 - 0 anhhliii
tieuling2 - 3 tieuyeutinh
tieuling0 - 2 alita
tieuling1 - 1 yukii
tieuling7 - 0 trienchill
tieuling1 - 1 aiamcaro
tieuling2 - 0 alibaba
tieuling4 - 1 letrantrungkien
tieuling2 - 0 vuthienthanh
tieuling1 - 0 thang15
tieuling3 - 0 playboi
tieuling11 - 1 kk482005
tieuling1 - 0 parkchanyeol
tieuling0 - 3 dangphuoctri
tieuling0 - 5 g2legend
tieuling7 - 0 mgdsuagua
tieuling2 - 0 choichobiet
tieuling27 - 8 phonggaf
tieuling3 - 1 fama1299
tieuling0 - 1 hoangquan