xindunghonem
  • Hạng 44
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 204
  • Tỉ lệ thắng 98.46%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xindunghonem3 - 0 luachua
xindunghonem1 - 0 tuliphalan
xindunghonem1 - 0 sirenhead
xindunghonem3 - 5 pistachio
xindunghonem4 - 0 dragon
xindunghonem3 - 1 ngocluuly
xindunghonem2 - 1 kimhien15
xindunghonem2 - 0 vitty
xindunghonem3 - 1 diegohoang
xindunghonem3 - 1 tranducnam
xindunghonem4 - 1 yoona
xindunghonem2 - 1 sangbd
xindunghonem1 - 0 susikoi
xindunghonem1 - 0 junz2222
xindunghonem1 - 0 tuyetanh
xindunghonem1 - 0 sansvirus
xindunghonem1 - 0 behai34
xindunghonem3 - 1 kidalone
xindunghonem6 - 0 thienloi
xindunghonem2 - 0 botran
xindunghonem8 - 3 zzzkedanhcapzzz
xindunghonem2 - 0 ethan
xindunghonem7 - 0 teoteo
xindunghonem7 - 1 gaodo
xindunghonem5 - 0 tata88
xindunghonem7 - 0 chihiro
xindunghonem1 - 0 vchoivuiv
xindunghonem2 - 0 vietnam
xindunghonem24 - 0 moitapchoi
xindunghonem2 - 1 keosua
xindunghonem2 - 0 kulito
xindunghonem5 - 0 win6789
xindunghonem7 - 1 vhtsmart
xindunghonem7 - 0 bongo
xindunghonem3 - 0 mrboo
xindunghonem2 - 0 sieuga
xindunghonem3 - 0 supersen
xindunghonem4 - 0 aconnongthon
xindunghonem2 - 0 mynno
xindunghonem3 - 0 nhatmai
xindunghonem3 - 0 ruacon
xindunghonem3 - 0 nqthacker
xindunghonem3 - 0 aiamcaro
xindunghonem1 - 0 thimhuong
xindunghonem1 - 0 michnhi
xindunghonem2 - 0 cry99
xindunghonem3 - 0 flash
xindunghonem4 - 0 phongca
xindunghonem7 - 2 tonyus
xindunghonem1 - 0 hades
xindunghonem1 - 0 tieuholy
xindunghonem1 - 0 tieuyeutinh
xindunghonem1 - 0 eketao
xindunghonem2 - 0 krixi
xindunghonem2 - 0 peheo
xindunghonem2 - 1 yukii
xindunghonem2 - 0 mrrua
xindunghonem2 - 0 langtu
xindunghonem2 - 1 buomchua
xindunghonem2 - 0 cuopbiensoh2o
xindunghonem2 - 0 tieuling
xindunghonem2 - 1 babyboss
xindunghonem4 - 0 caonhocodon
xindunghonem5 - 1 yenthanh
xindunghonem5 - 0 lucky