aiamcaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 704
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.82%
  • Chỉ số xã hội 403
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aiamcaro9 - 12 peheo
aiamcaro1 - 0 ohmyghhh
aiamcaro3 - 0 lienanh112
aiamcaro3 - 0 hungtdh
aiamcaro1 - 0 sun1354loving
aiamcaro3 - 0 taynguyenvu
aiamcaro12 - 12 flash
aiamcaro2 - 5 newnewnew
aiamcaro1 - 0 htavan248
aiamcaro5 - 7 tuliphalan
aiamcaro11 - 14 michnhi
aiamcaro1 - 0 khskkkk1234
aiamcaro1 - 6 sabo2412
aiamcaro5 - 10 thimhuong
aiamcaro3 - 4 dragon
aiamcaro0 - 2 tonngokhong9
aiamcaro6 - 9 hdmi2000
aiamcaro2 - 0 thanhttt
aiamcaro4 - 0 bruhish
aiamcaro1 - 4 boomx
aiamcaro1 - 0 nguyenthinh8686
aiamcaro1 - 0 hiiamleduc
aiamcaro1 - 0 duykkhanh290806
aiamcaro0 - 1 sunsky24
aiamcaro0 - 6 cocvang
aiamcaro1 - 0 nganbali
aiamcaro2 - 0 xgirlchoicaro
aiamcaro3 - 0 mindesu
aiamcaro6 - 0 herewegooo
aiamcaro3 - 0 aesonla26
aiamcaro1 - 0 maihieu123
aiamcaro2 - 2 thuynganho
aiamcaro2 - 0 phmdng1111
aiamcaro1 - 1 dangviethau1
aiamcaro4 - 25 chachacha
aiamcaro1 - 0 robnehehe
aiamcaro3 - 7 lucatin
aiamcaro1 - 0 ntntntnt
aiamcaro1 - 0 kietbetcaro
aiamcaro0 - 1 albertrich1234
aiamcaro8 - 1 nhidor
aiamcaro4 - 0 khamduy
aiamcaro1 - 0 quyenld
aiamcaro1 - 0 pfxst
aiamcaro2 - 0 khoikimson
aiamcaro1 - 0 ngochoangdaklak
aiamcaro0 - 16 amazon
aiamcaro4 - 4 tugnguyenx
aiamcaro3 - 2 toronto1412
aiamcaro2 - 2 eketao
aiamcaro1 - 4 phongca
aiamcaro1 - 3 loanloan
aiamcaro10 - 0 phuongnth2060
aiamcaro2 - 0 cambinh
aiamcaro1 - 0 kingkhelang
aiamcaro2 - 0 damtrung7777
aiamcaro8 - 1 kain98
aiamcaro2 - 0 binzzz98
aiamcaro5 - 0 meocuteee
aiamcaro1 - 8 tomcuamuc
aiamcaro2 - 0 ducduyb
aiamcaro0 - 2 caroforfun99999
aiamcaro1 - 0 drop14112406
aiamcaro0 - 22 phuongkitty
aiamcaro4 - 1 akjjann3
aiamcaro8 - 9 boydz199x
aiamcaro0 - 2 cuopbiensoh2o
aiamcaro2 - 0 lamquennha
aiamcaro0 - 3 minhtoanwin
aiamcaro0 - 3 muaxuanden
aiamcaro13 - 9 quanvodoi
aiamcaro3 - 1 nguyennhisoreall
aiamcaro1 - 5 lunguyencong
aiamcaro1 - 0 kazaki
aiamcaro3 - 7 kjeutrang984
aiamcaro0 - 1 travahuong
aiamcaro4 - 2 kiopin17
aiamcaro4 - 0 embdiu
aiamcaro2 - 2 yueyue1
aiamcaro4 - 4 remkeomut
aiamcaro5 - 1 linhbinhdinh
aiamcaro7 - 0 devilthao1203
aiamcaro1 - 0 o0ovenuso0o
aiamcaro1 - 0 gongamer6615
aiamcaro1 - 3 anh3khia
aiamcaro4 - 0 tinhmai27grgdf
aiamcaro2 - 0 pouyew11
aiamcaro2 - 0 lelepapa2020
aiamcaro2 - 0 ttz2007
aiamcaro3 - 0 conan2k12
aiamcaro7 - 0 nguyenkhanhhoainam
aiamcaro2 - 0 laotu
aiamcaro3 - 1 mogghg
aiamcaro1 - 0 buoncovid
aiamcaro1 - 0 verozero
aiamcaro0 - 4 thuminh1709
aiamcaro1 - 0 zaiiiiii123
aiamcaro19 - 1 thuyhoa
aiamcaro7 - 0 tradayne123
aiamcaro3 - 3 evanst