aiamcaro
  • Hạng 213
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,190
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 56.93%
  • Chỉ số xã hội 267
  • Chỉ số đam mê 6.50
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aiamcaro6 - 1 viproprovip
aiamcaro6 - 2 yennhiiiii
aiamcaro7 - 2 vuhoanhtt
aiamcaro11 - 2 playcaro20
aiamcaro11 - 0 playcocaro
aiamcaro1 - 4 celeron4ghz
aiamcaro0 - 2 toloveru
aiamcaro0 - 1 huyenmai96
aiamcaro0 - 4 nangcanhhoaroi
aiamcaro1 - 0 teemovnkg01
aiamcaro4 - 4 tapchoilon
aiamcaro1 - 0 namzoro06
aiamcaro1 - 1 dragon
aiamcaro1 - 0 phongan1
aiamcaro0 - 3 hoanghon23
aiamcaro1 - 0 mlcola
aiamcaro1 - 3 rimurusama1707
aiamcaro2 - 0 hongphuc0997
aiamcaro8 - 0 ynnhi
aiamcaro3 - 0 ducatuan2020
aiamcaro1 - 0 tabrl92
aiamcaro2 - 0 s1mple269
aiamcaro0 - 3 byeyou
aiamcaro7 - 7 quoccanh03
aiamcaro8 - 2 mimiso
aiamcaro2 - 0 minhhuy1108
aiamcaro0 - 1 dgdhdh
aiamcaro2 - 0 congcore2021
aiamcaro0 - 1 zaninovn1324
aiamcaro6 - 0 bindeptrai12
aiamcaro3 - 1 ikuchi
aiamcaro0 - 3 carohcm
aiamcaro0 - 3 firouz
aiamcaro5 - 2 lealia
aiamcaro1 - 0 longlife
aiamcaro5 - 2 suthatchico1
aiamcaro1 - 2 huynhuyn
aiamcaro6 - 7 xemphim2022
aiamcaro3 - 0 sonyvaio99
aiamcaro0 - 6 dungnhinlai
aiamcaro1 - 4 cutibinhchau
aiamcaro2 - 4 huongjep
aiamcaro0 - 9 saobang
aiamcaro2 - 0 vienpd
aiamcaro4 - 0 boss2010cpp
aiamcaro2 - 0 lee00
aiamcaro0 - 2 corona
aiamcaro0 - 2 nguyentam2k
aiamcaro1 - 2 lovekr01
aiamcaro5 - 26 nhatmai
aiamcaro0 - 3 venus02
aiamcaro5 - 2 tuan1999
aiamcaro6 - 2 silktop7
aiamcaro0 - 7 covid19
aiamcaro4 - 0 monchangcheo
aiamcaro3 - 7 phuczelo
aiamcaro4 - 2 kocantenok123
aiamcaro1 - 0 dekuuuuuuuu
aiamcaro1 - 2 waifu207otaku
aiamcaro1 - 5 trongdat28
aiamcaro4 - 0 letsgoled
aiamcaro1 - 1 saphia
aiamcaro5 - 0 phanquy122111
aiamcaro1 - 1 fcbacvu
aiamcaro1 - 4 diemcaro04999
aiamcaro1 - 1 linda
aiamcaro1 - 0 dothemanh
aiamcaro1 - 0 trungkien123
aiamcaro1 - 0 nhathao
aiamcaro3 - 10 fanskytran
aiamcaro1 - 0 matrancaro
aiamcaro2 - 2 tu8160
aiamcaro0 - 3 hokagebon2k7
aiamcaro3 - 0 levinhthang
aiamcaro5 - 0 huhuhuhu
aiamcaro3 - 1 dksdud
aiamcaro4 - 0 thupham6754
aiamcaro2 - 0 thanhvinh1707
aiamcaro11 - 3 thiendien1
aiamcaro1 - 0 huydz
aiamcaro0 - 3 bemuoi
aiamcaro1 - 0 kamichan
aiamcaro3 - 0 huong2k6
aiamcaro4 - 0 ngothikimhoa
aiamcaro1 - 0 vuivehongquao
aiamcaro1 - 2 aconnongthon
aiamcaro0 - 2 thimhuong
aiamcaro0 - 1 tuliphalan
aiamcaro2 - 1 beyou123
aiamcaro0 - 3 nhamdoanhdoanh
aiamcaro1 - 0 hai12345
aiamcaro10 - 1 lymacsau
aiamcaro0 - 1 lamcaro2
aiamcaro0 - 3 sagocarer
aiamcaro0 - 4 chimvaolangquen
aiamcaro1 - 0 tanlamvtpt96
aiamcaro1 - 0 bikty
aiamcaro1 - 0 giotmuathu
aiamcaro4 - 6 oxoxox
aiamcaro4 - 1 yourname1707