supersen
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 346
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.30%
  • Chỉ số xã hội 264
  • Chỉ số đam mê 3.20
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
supersen2 - 6 hocgomoku
supersen2 - 2 mynno
supersen1 - 0 giainghi11
supersen3 - 0 nhatpq456
supersen2 - 6 carocuibap28
supersen2 - 0 khunglonglong
supersen3 - 0 thaontt34
supersen1 - 0 clanchung
supersen4 - 0 nganne
supersen2 - 1 cocuser
supersen1 - 2 lethamm
supersen4 - 12 tapchoilon
supersen0 - 6 hocchoicaro
supersen2 - 0 hihahuhu
supersen2 - 0 tcdntp
supersen6 - 1 minhpham
supersen1 - 0 dumamayvtc6678
supersen5 - 2 niarb
supersen2 - 0 nagato
supersen0 - 2 teoteo
supersen1 - 0 vuamui
supersen0 - 2 dangtiendo
supersen0 - 2 lenka
supersen0 - 1 nguyenbaochau12
supersen0 - 2 yephdith
supersen8 - 0 muasinh2002
supersen1 - 2 bexinkk
supersen1 - 1 mrrua
supersen0 - 1 thienloi
supersen5 - 3 sonyvaio99
supersen2 - 0 tiachopdo2010
supersen1 - 0 kamichan
supersen1 - 0 martinchannel
supersen0 - 3 nguyenmanhlama01
supersen5 - 1 lubinhvi
supersen3 - 0 leandy
supersen1 - 0 hehihoha
supersen2 - 0 ntdatt1
supersen2 - 0 playcaro20
supersen2 - 2 voanhhiep
supersen3 - 0 phamngoctien
supersen1 - 0 longlife
supersen1 - 0 quanepl
supersen1 - 3 nangcanhhoaroi
supersen2 - 1 nhavodichmoi
supersen5 - 1 tabrl92
supersen1 - 1 keosua
supersen0 - 1 denhayden
supersen0 - 1 marionew
supersen4 - 0 teemovnkg01
supersen1 - 2 tieuholy
supersen0 - 1 dongbhu123
supersen5 - 3 plaplapla1234
supersen1 - 0 bnhphng
supersen3 - 1 tongcongminh197
supersen1 - 0 huyenhip1234
supersen2 - 0 nhatruc2014
supersen1 - 0 ducatuan2020
supersen0 - 4 vuabip
supersen1 - 2 vngn175
supersen3 - 3 suthatchico1
supersen16 - 8 choidep2021
supersen2 - 9 toloveru
supersen1 - 0 nguyenhoangphuc6793
supersen3 - 1 veeee0032
supersen3 - 0 samsam19
supersen4 - 1 phminh98
supersen2 - 2 sokheng3
supersen0 - 3 kiencon
supersen7 - 2 candy
supersen0 - 2 phumyhung
supersen1 - 0 phananhtrung13012003
supersen0 - 2 greenvn
supersen2 - 0 tulinhtv123
supersen1 - 0 tutuanle
supersen2 - 7 waifu207otaku
supersen4 - 0 hichaocau
supersen1 - 0 doubar
supersen3 - 7 sonbinnnnn
supersen3 - 0 minhyb
supersen3 - 0 ok123456
supersen1 - 0 hancutefomaiwe1
supersen0 - 1 sinbad
supersen2 - 0 bongbongmua12
supersen15 - 4 choiluon
supersen0 - 1 minhbaoa01
supersen1 - 0 thichphaphoa
supersen1 - 0 xzcb84
supersen0 - 2 trasua
supersen0 - 2 rubikson
supersen1 - 11 dangtiendung
supersen4 - 1 huuminh1989
supersen0 - 1 abcxyz88
supersen0 - 1 trants
supersen1 - 0 littlechick
supersen2 - 0 lmtri88
supersen0 - 3 danbienday
supersen2 - 0 leontm09
supersen1 - 0 livinglegend
supersen1 - 0 nnmil