supersen
  • Hạng 58
  • Ngọc 1,334
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 396
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
supersen19 - 21 mynno
supersen9 - 12 cocvang
supersen24 - 31 keosua
supersen1 - 0 cttrungno11
supersen1 - 0 tunglinh0108
supersen5 - 16 beteoteosg
supersen4 - 0 daithang123
supersen8 - 25 hatcatnho
supersen4 - 17 aikhongsotui
supersen19 - 24 mrrua
supersen1 - 0 thancotrunghung
supersen1 - 4 ellis
supersen4 - 4 chihiro
supersen11 - 14 hector
supersen15 - 15 vitaminc
supersen2 - 5 lizmatt
supersen1 - 0 cobevan127
supersen1 - 0 ngocchau2022
supersen3 - 0 bithieuhiep
supersen10 - 7 tieuling
supersen1 - 0 uyenizteach
supersen0 - 3 rocket290671
supersen1 - 0 huygaming
supersen7 - 2 dinhtiendung
supersen4 - 0 nguyenhoanglong
supersen1 - 5 siro2012
supersen0 - 3 quynhgiao
supersen3 - 0 tamhe112
supersen4 - 0 huuphat
supersen2 - 0 pngodfather
supersen1 - 3 silverfang
supersen3 - 1 royalcitytoan
supersen1 - 0 tigerzing
supersen1 - 7 huongjep
supersen1 - 2 newnewnew
supersen6 - 0 phamnguyen79
supersen2 - 6 at0p1xt
supersen1 - 3 winxp
supersen2 - 0 cangkiem
supersen0 - 2 nganbali
supersen0 - 1 khoitm5
supersen2 - 0 zakhim07
supersen3 - 0 khanhvynt1996
supersen4 - 13 nhatnhatsl
supersen2 - 3 hopluc
supersen6 - 1 concac997xl
supersen7 - 8 lucatin
supersen1 - 5 vuabip
supersen7 - 8 sabo2412
supersen6 - 1 born2win
supersen3 - 0 thandongkhicon
supersen2 - 1 dpk0347233990
supersen1 - 0 casfaf
supersen2 - 0 phucngd
supersen1 - 0 dinhthieu1710
supersen4 - 2 anh3khia
supersen1 - 0 haira
supersen1 - 0 xfactor
supersen0 - 1 lazil
supersen4 - 1 thuanthien123
supersen2 - 0 jbchb
supersen1 - 0 xuninak
supersen1 - 0 nohssiwi
supersen1 - 1 chumchum
supersen0 - 1 sangva123
supersen2 - 3 mummum
supersen1 - 3 wibunotsimpttv2k7
supersen9 - 0 halowin12345
supersen2 - 0 thaiuk249
supersen5 - 0 sunhyf6789
supersen1 - 0 adassd
supersen5 - 0 hongbeoi
supersen9 - 11 moneylam
supersen7 - 4 admingo
supersen0 - 4 muaxuanden
supersen1 - 0 nguyenductrong18
supersen2 - 2 minhreal23
supersen1 - 1 saphia
supersen5 - 0 guided
supersen2 - 0 nqgxi
supersen0 - 1 truongsinh
supersen0 - 2 comchienduongchau
supersen0 - 1 binzzz98
supersen3 - 3 kain98
supersen0 - 1 neverletmewin
supersen0 - 3 rubikson
supersen9 - 2 duytan1234
supersen2 - 8 lebaokhang
supersen1 - 1 xinnhetay
supersen0 - 2 tomcuamuc
supersen4 - 1 phamminhphong
supersen1 - 0 araxi3017
supersen0 - 1 caroforfun99999
supersen4 - 31 phuongkitty
supersen0 - 1 gomukupro33333
supersen0 - 1 ninhpham
supersen5 - 5 conket
supersen1 - 0 tieoteo12345
supersen0 - 3 minhanngu978
supersen0 - 2 travahuong