supersen
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 50
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
supersen0 - 5 congchelseahd
supersen6 - 0 dkenta
supersen0 - 1 husky0403
supersen0 - 1 beerus
supersen7 - 0 beyou123
supersen4 - 3 lamcaro
supersen1 - 0 black123
supersen4 - 0 tolaan
supersen2 - 3 caothuso1
supersen3 - 6 scp67892021
supersen2 - 0 thaobr213
supersen1 - 0 namcute06
supersen0 - 3 quangthinh
supersen2 - 0 duc989
supersen9 - 8 cudongtai
supersen0 - 1 louis
supersen0 - 2 congiola
supersen4 - 12 nonamevn
supersen0 - 3 tapchoico
supersen0 - 3 pianooo
supersen1 - 2 nhanvan
supersen2 - 2 flash
supersen1 - 5 sansvirus
supersen3 - 1 darius
supersen1 - 2 gaodo
supersen0 - 2 bongo
supersen0 - 3 ladieubong
supersen5 - 4 dragon
supersen2 - 3 kevincaro
supersen0 - 1 anansieukute
supersen1 - 0 sangbd
supersen1 - 0 lavendertnh
supersen2 - 0 phoenix
supersen3 - 0 mrthanhbinh113
supersen1 - 0 dcvkron
supersen2 - 1 minh150893
supersen4 - 0 hieu0506
supersen0 - 2 linhdan
supersen3 - 0 ngohoanganh
supersen1 - 0 ducthang
supersen1 - 0 nhatthong1987
supersen0 - 1 manii
supersen1 - 1 levinhthang
supersen0 - 1 suneo
supersen5 - 5 sirenhead
supersen6 - 7 nhatmai
supersen12 - 14 votinh
supersen5 - 6 manhhothanchien
supersen0 - 4 thanhthanh2k7
supersen0 - 1 thanhthanh2k8
supersen0 - 1 director
supersen4 - 0 nguyendinhkhoa
supersen0 - 1 silvermoon
supersen11 - 4 nguyenvancu
supersen0 - 1 apollo
supersen0 - 1 diegohoang
supersen1 - 1 yoona
supersen7 - 2 shupapol
supersen7 - 0 lamdz2007
supersen4 - 0 ttntvt
supersen2 - 0 jendksla
supersen1 - 0 nhungggggg
supersen1 - 0 quantoki
supersen1 - 2 lucky
supersen1 - 0 nghitran
supersen1 - 1 gacontapta
supersen0 - 3 michnhi
supersen7 - 1 thanhtret123
supersen2 - 0 wcdfg2
supersen5 - 0 lehoangnam223
supersen5 - 1 khanh
supersen1 - 3 khoaitocolamemlo
supersen1 - 1 mynno
supersen6 - 0 okllllll
supersen4 - 0 jachsoon128890
supersen5 - 0 nhanvo10112007n
supersen19 - 32 dancetango007
supersen13 - 1 khanh2002
supersen2 - 4 titus
supersen1 - 9 dangtiendung
supersen1 - 1 kalizzero
supersen8 - 1 khiem6chv
supersen1 - 0 anhdaden20cm
supersen4 - 0 datgaming22
supersen1 - 0 jippoq123
supersen2 - 0 phuc755
supersen2 - 0 giapvanbao
supersen5 - 1 dekarrengar3
supersen1 - 0 qqqqq
supersen1 - 0 fama1299
supersen3 - 14 vhtsmart
supersen0 - 1 tieuyeutinh
supersen13 - 0 tdqplv
supersen1 - 0 huongly
supersen26 - 0 tn1807
supersen1 - 1 kulito
supersen14 - 0 bauvat
supersen3 - 1 msqandmg
supersen1 - 2 sieuga
supersen7 - 0 minhdepzai