yenthanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,500
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.13%
  • Chỉ số xã hội 156
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yenthanh2 - 2 sangbd
yenthanh1 - 1 behai34
yenthanh1 - 0 huongly
yenthanh0 - 1 paduc
yenthanh1 - 0 apollo
yenthanh0 - 1 phongyeu
yenthanh3 - 3 susikoi
yenthanh3 - 1 hongtran6789
yenthanh0 - 1 vangbacdaquy
yenthanh0 - 1 aiamcaro
yenthanh1 - 0 tranducnam
yenthanh0 - 1 onlytrust
yenthanh1 - 2 gacontapta
yenthanh11 - 2 vnvodich1
yenthanh2 - 0 gao1012
yenthanh3 - 1 tieuyeutinh
yenthanh3 - 4 scp67892021
yenthanh1 - 4 fnckboiz
yenthanh1 - 2 vanltt
yenthanh9 - 19 gatamky2020
yenthanh4 - 0 phamvancuong
yenthanh0 - 1 botran
yenthanh0 - 2 husky
yenthanh2 - 0 choichobiet
yenthanh13 - 23 gatamky2014
yenthanh10 - 1 ares1234
yenthanh12 - 1 ryouhei
yenthanh1 - 4 tamthuong262
yenthanh3 - 0 kiemtimvodinh
yenthanh3 - 0 lalisamanoban
yenthanh0 - 7 emthuonganh
yenthanh2 - 0 newby
yenthanh0 - 3 shupapol
yenthanh1 - 0 congiola
yenthanh1 - 2 hongnhungbg
yenthanh2 - 0 caro122sg
yenthanh4 - 2 khanhthanchet
yenthanh2 - 0 tuananh123
yenthanh2 - 0 prothanhgm
yenthanh1 - 0 justforfun
yenthanh1 - 1 yeusinhly
yenthanh11 - 1 nguyenngoc9456
yenthanh9 - 2 datnguvl
yenthanh22 - 23 cudongtai
yenthanh4 - 4 blackzk
yenthanh1 - 0 canhet2007
yenthanh1 - 0 abcndjbsjbdbj7
yenthanh0 - 3 manii
yenthanh6 - 0 vumanhdatbcvt
yenthanh1 - 0 mynno
yenthanh5 - 0 hauhaybichui
yenthanh2 - 0 sakura
yenthanh0 - 2 pianooo
yenthanh1 - 0 thanhtam0909vt
yenthanh2 - 4 kythu07
yenthanh1 - 0 levinhthang
yenthanh0 - 3 meoww
yenthanh0 - 1 adorabat
yenthanh15 - 20 votinh
yenthanh0 - 2 director
yenthanh2 - 0 tonyus
yenthanh1 - 1 caonhocodon
yenthanh1 - 1 sirenhead
yenthanh1 - 0 heorung18
yenthanh1 - 1 love74
yenthanh2 - 1 chuyenluat1
yenthanh1 - 1 keosua
yenthanh0 - 1 giotmua
yenthanh0 - 5 thanhthanh2k7
yenthanh27 - 1 mydung951523
yenthanh0 - 1 langtu
yenthanh1 - 9 cfchp
yenthanh3 - 1 babyboss
yenthanh1 - 0 thimhuong
yenthanh0 - 1 aconnongthon
yenthanh1 - 0 contractz
yenthanh1 - 0 teoteo
yenthanh5 - 10 haicuibap
yenthanh4 - 0 vnvodich
yenthanh1 - 0 ttntvt
yenthanh1 - 7 khoaitocolamemlo
yenthanh3 - 0 khanhduy
yenthanh2 - 2 haihoang
yenthanh2 - 0 huathien1024
yenthanh3 - 2 licht
yenthanh0 - 4 dangtiendung
yenthanh3 - 1 ma8080808
yenthanh1 - 0 bihongle231
yenthanh12 - 0 lehoangnam223
yenthanh2 - 0 phong24
yenthanh6 - 0 soicon12341
yenthanh1 - 0 conbocuoibidien
yenthanh2 - 0 anhhliii
yenthanh0 - 1 dragon
yenthanh1 - 0 hades
yenthanh3 - 1 kingdanang
yenthanh1 - 5 m00nm0n
yenthanh5 - 0 duongdaiphat
yenthanh1 - 0 sansvirus
yenthanh4 - 4 sbsgolf