langtu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 897
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.77%
  • Chỉ số xã hội 283
  • Chỉ số đam mê 4.90
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
langtu1 - 0 thuanle199x
langtu2 - 0 veeee0032
langtu5 - 0 khanhyeuvy
langtu1 - 0 williams
langtu2 - 1 dethualam0123456789
langtu3 - 1 chanchan
langtu0 - 2 vitty
langtu1 - 1 bingan
langtu2 - 0 eketao
langtu0 - 5 bongo
langtu2 - 3 phongca
langtu1 - 2 huyenmai96
langtu0 - 1 nguyenmanhlama01
langtu1 - 0 vngn175
langtu4 - 1 ducatuan2020
langtu0 - 2 linhlucden
langtu1 - 1 vantannguyen
langtu1 - 0 kyduyenn
langtu1 - 0 trungthau79
langtu2 - 1 phongan1
langtu4 - 0 giainghi11
langtu2 - 0 asthemoon
langtu4 - 0 uyenmeme
langtu1 - 0 thusieudepgai
langtu1 - 0 vinhcuto
langtu1 - 0 ynnhi
langtu1 - 0 ngocgiau04
langtu0 - 1 linhkh
langtu0 - 1 sunsun
langtu7 - 0 caoliem664
langtu0 - 1 hehihoha
langtu0 - 4 nmhtachi
langtu0 - 3 carohcm
langtu2 - 0 brlmt2003
langtu5 - 2 duytrung1991
langtu0 - 1 firouz
langtu4 - 3 sonyvaio99
langtu2 - 0 kresh
langtu2 - 0 congcore2021
langtu2 - 0 playcaro20
langtu3 - 0 tammy56
langtu1 - 2 dungnhinlai
langtu4 - 9 corona
langtu3 - 0 longsua
langtu4 - 0 tuphuong
langtu2 - 1 kileecu
langtu0 - 2 mhuyen2704
langtu0 - 1 lunox
langtu0 - 2 donghocat
langtu1 - 0 thinhbo
langtu2 - 1 thienha9999cr
langtu0 - 3 lovekr01
langtu5 - 1 domdomjack2009
langtu1 - 0 datnh2
langtu0 - 1 hochitrung
langtu1 - 0 doubar
langtu4 - 0 dungnv83
langtu2 - 0 thiengon123
langtu1 - 1 chiangwei
langtu2 - 0 anhphidd00
langtu0 - 1 sabo2412
langtu4 - 8 rubikson
langtu0 - 1 erial
langtu19 - 3 nevergiveup
langtu0 - 4 sinbad
langtu1 - 3 aquadogkr1
langtu0 - 1 tuliphalan
langtu0 - 1 balong
langtu4 - 1 aconnongthon
langtu7 - 3 ok123456
langtu1 - 9 acaroo1
langtu1 - 0 tussp123
langtu1 - 5 tranhieucdqfhs
langtu1 - 0 mayicomein
langtu3 - 0 lan1990
langtu3 - 2 ngoctram
langtu3 - 7 phumyhung
langtu0 - 4 nganhuong
langtu2 - 0 khanhmai
langtu0 - 2 huongly
langtu1 - 0 gaodo
langtu3 - 1 nguyenvanty2020
langtu1 - 1 doiconcodon
langtu1 - 1 opponeo
langtu5 - 1 beyou123
langtu1 - 0 kaka2907
langtu1 - 0 meoooo
langtu1 - 0 mocmien
langtu1 - 2 waifu207otaku
langtu1 - 0 phanhuunghia
langtu2 - 0 huyyeurin
langtu2 - 1 tungcaro
langtu3 - 3 bangbang13
langtu0 - 1 anhtuteoteo
langtu1 - 0 nhannn97
langtu11 - 0 phamquocthai21122004
langtu1 - 0 tonyus
langtu3 - 1 bongbongmua12
langtu0 - 1 lamcaro2
langtu1 - 0 dietcovid