aconnongthon
  • Hạng 325
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,315
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 53.45%
  • Chỉ số xã hội 275
  • Chỉ số đam mê 5.77
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon2 - 0 playcaro20
aconnongthon4 - 0 viproprovip
aconnongthon5 - 1 leanhkhoi1990
aconnongthon1 - 0 williams
aconnongthon3 - 0 anhitm98
aconnongthon3 - 0 dethualam0123456789
aconnongthon0 - 2 phiacuoiconduong
aconnongthon2 - 0 phongca
aconnongthon0 - 2 nguyenmanhlama01
aconnongthon0 - 1 linhlucden
aconnongthon0 - 1 vanluc
aconnongthon1 - 9 carohcm
aconnongthon1 - 0 zronice
aconnongthon0 - 3 tranminhchien
aconnongthon0 - 1 silverfang
aconnongthon2 - 0 seong
aconnongthon18 - 0 toilachinhtoi
aconnongthon2 - 0 pluto242
aconnongthon2 - 4 rimurusama1707
aconnongthon4 - 3 ngocgiau04
aconnongthon2 - 8 vinhto
aconnongthon3 - 0 hehihoha
aconnongthon1 - 2 congiola
aconnongthon5 - 4 sonbinnnnn
aconnongthon2 - 0 hkyen739
aconnongthon3 - 0 sinh123123123a
aconnongthon1 - 2 iamkevin79nhatrang
aconnongthon1 - 4 lunox
aconnongthon3 - 0 thiengon123
aconnongthon0 - 1 taladanbienma
aconnongthon5 - 4 choidep2021
aconnongthon3 - 0 nguoilichsu
aconnongthon1 - 0 tuphuong
aconnongthon0 - 5 dungnhinlai
aconnongthon1 - 0 lealia
aconnongthon9 - 6 vietthuc123
aconnongthon0 - 2 sabo2412
aconnongthon0 - 6 nguyenlehoang
aconnongthon5 - 0 hainam98ssss
aconnongthon14 - 6 nevergiveup
aconnongthon0 - 2 pquarngfeb5th
aconnongthon0 - 2 waifu207otaku
aconnongthon2 - 0 ananbanhmi
aconnongthon3 - 8 robin
aconnongthon0 - 1 poseidon
aconnongthon1 - 0 dietcovid
aconnongthon0 - 3 tinhanh66
aconnongthon0 - 2 corona
aconnongthon0 - 4 dangtiendung
aconnongthon1 - 1 galaem
aconnongthon0 - 1 sinbad
aconnongthon0 - 1 manhlama01
aconnongthon2 - 3 tuliphalan
aconnongthon1 - 3 phumyhung
aconnongthon1 - 2 vitty
aconnongthon0 - 1 eketao
aconnongthon2 - 0 bingan
aconnongthon3 - 3 peheo
aconnongthon1 - 4 langtu
aconnongthon1 - 1 cry99
aconnongthon2 - 0 matrancaro
aconnongthon5 - 2 khanhmai
aconnongthon1 - 0 beba888
aconnongthon1 - 1 hxmb26
aconnongthon6 - 0 longchupapiponhanho
aconnongthon8 - 1 class100
aconnongthon0 - 2 gaodo
aconnongthon4 - 5 beyou123
aconnongthon3 - 1 kaka2907
aconnongthon2 - 0 truclan1210
aconnongthon3 - 0 ashleyhelmpers
aconnongthon4 - 0 thusieudepgai
aconnongthon0 - 2 huongly
aconnongthon1 - 1 phudeptrai
aconnongthon0 - 2 cutibinhchau
aconnongthon5 - 0 ppplll
aconnongthon1 - 0 levovanvu
aconnongthon0 - 3 lamcaro2
aconnongthon0 - 8 concua7
aconnongthon2 - 0 tannguyen5808
aconnongthon2 - 1 phan123
aconnongthon1 - 2 cam99
aconnongthon2 - 2 csm2021
aconnongthon3 - 1 bon2k7
aconnongthon2 - 0 kamichan
aconnongthon4 - 3 tructhuy1904
aconnongthon1 - 2 quynhnhu2k33006
aconnongthon1 - 0 rhino
aconnongthon5 - 0 dksomi07
aconnongthon6 - 1 lamdang230
aconnongthon1 - 0 linanna
aconnongthon0 - 4 covid19
aconnongthon4 - 0 moommo
aconnongthon2 - 1 aiamcaro
aconnongthon1 - 5 lee16
aconnongthon0 - 2 bongo
aconnongthon1 - 0 chinhngo123
aconnongthon1 - 2 trungboy
aconnongthon0 - 4 tsuyoi
aconnongthon2 - 0 taiiluu2805