aconnongthon
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Tỉ lệ thắng 54.35%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon2 - 0 taiiluu2805
aconnongthon4 - 4 gatamky2020
aconnongthon8 - 0 huybgc
aconnongthon5 - 1 diegohoang
aconnongthon3 - 1 phuc1231
aconnongthon1 - 0 tuliphalan
aconnongthon8 - 12 gatamky2014
aconnongthon0 - 1 beerus
aconnongthon1 - 0 black123
aconnongthon1 - 0 scp67892021
aconnongthon2 - 2 dinhvanvoi
aconnongthon1 - 2 quyenhan1991
aconnongthon3 - 4 nonamevn
aconnongthon1 - 0 nguyenvy2009
aconnongthon1 - 0 nguoichoi123
aconnongthon2 - 0 louis
aconnongthon1 - 0 meokiy
aconnongthon3 - 0 tuyen0088
aconnongthon0 - 1 kingday
aconnongthon1 - 0 phat4148
aconnongthon1 - 3 quangthinh
aconnongthon2 - 0 zero123
aconnongthon0 - 2 pianooo
aconnongthon0 - 2 cuiganhat
aconnongthon1 - 0 tester2
aconnongthon1 - 0 sansvirus
aconnongthon2 - 0 mynno
aconnongthon7 - 0 khanhhuyen123
aconnongthon0 - 1 bongo
aconnongthon0 - 1 botran
aconnongthon1 - 0 ethan
aconnongthon0 - 3 tapchoico
aconnongthon2 - 1 peheo
aconnongthon0 - 3 freedomman
aconnongthon0 - 1 thanhthanh2k7
aconnongthon0 - 1 anansieukute
aconnongthon0 - 2 emthuonganh
aconnongthon2 - 0 giaymanh
aconnongthon9 - 2 anhyeuem
aconnongthon0 - 1 kevincaro
aconnongthon3 - 0 fsdffafdsfdssdgsgfg
aconnongthon6 - 0 thangdeptrai
aconnongthon3 - 5 yeusinhly
aconnongthon6 - 14 shupapol
aconnongthon2 - 0 remasta
aconnongthon4 - 0 dung0975146154
aconnongthon3 - 0 shichi123
aconnongthon0 - 4 langtu
aconnongthon5 - 2 ares1234
aconnongthon3 - 4 tieuholy
aconnongthon2 - 0 kidalone
aconnongthon0 - 1 thienloi
aconnongthon15 - 20 votinh
aconnongthon1 - 0 vuahacku
aconnongthon0 - 1 sirenhead
aconnongthon2 - 0 domuoi
aconnongthon3 - 0 ngocanh07122006
aconnongthon6 - 2 ptafx
aconnongthon5 - 0 tuhb27
aconnongthon3 - 0 utlongvlog
aconnongthon7 - 0 anhtai123
aconnongthon2 - 4 lucky
aconnongthon1 - 0 aiamcaro
aconnongthon1 - 0 nolan
aconnongthon1 - 1 scorpius
aconnongthon9 - 1 khailev111
aconnongthon8 - 2 manhhung2000
aconnongthon6 - 1 yaomy
aconnongthon0 - 1 huongly
aconnongthon0 - 1 luvie
aconnongthon1 - 5 aquadogkr1
aconnongthon13 - 1 bauvat
aconnongthon4 - 3 jachsoon128890
aconnongthon1 - 0 nhantruongloc
aconnongthon0 - 1 heorung18
aconnongthon2 - 0 tranducnam
aconnongthon2 - 1 apollo
aconnongthon1 - 1 love74
aconnongthon1 - 0 yenthanh
aconnongthon2 - 0 behai34
aconnongthon2 - 3 babyboss
aconnongthon5 - 6 husky0403
aconnongthon8 - 9 noname
aconnongthon0 - 1 vumanhdatbcvt
aconnongthon2 - 0 hoaiduc
aconnongthon4 - 0 dangbalam
aconnongthon3 - 0 bihongle231
aconnongthon9 - 0 choichobiet
aconnongthon6 - 1 fffffggvf
aconnongthon1 - 0 hn1988
aconnongthon3 - 0 scp6789
aconnongthon1 - 0 nhi123456
aconnongthon1 - 1 ttntvt
aconnongthon1 - 3 haiduong34
aconnongthon4 - 0 nhandzz
aconnongthon1 - 0 an2345
aconnongthon1 - 0 kris72
aconnongthon1 - 4 haicuibap
aconnongthon5 - 7 sbsgolf
aconnongthon1 - 0 bluejune