aconnongthon
  • Hạng ...
  • Ngọc 872
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.26%
  • Chỉ số xã hội 358
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon4 - 8 langtu
aconnongthon8 - 5 bingan
aconnongthon3 - 2 truongsinh
aconnongthon2 - 0 phunguyenelx1
aconnongthon4 - 0 doantankhanh2007
aconnongthon0 - 5 cocvang
aconnongthon7 - 1 kaikento
aconnongthon1 - 0 iialokin
aconnongthon0 - 1 tonngokhong9
aconnongthon1 - 2 anh3khia
aconnongthon2 - 0 sthswrong
aconnongthon4 - 5 bongo
aconnongthon0 - 3 caroforfun99999
aconnongthon1 - 0 aqertyber
aconnongthon3 - 0 dosiphung
aconnongthon2 - 0 hoangtube
aconnongthon0 - 3 muaxuanden
aconnongthon0 - 2 phuongkitty
aconnongthon0 - 1 pity08
aconnongthon3 - 0 nthii207
aconnongthon4 - 0 dzphucdz
aconnongthon2 - 4 sabo2412
aconnongthon1 - 0 travahuong
aconnongthon5 - 3 phongca
aconnongthon4 - 0 penhung
aconnongthon3 - 0 phothanhha
aconnongthon4 - 1 kain98
aconnongthon2 - 0 hhbgv
aconnongthon1 - 4 choichutthoi
aconnongthon3 - 0 bearlife
aconnongthon1 - 2 sieuga
aconnongthon1 - 8 lunguyencong
aconnongthon3 - 4 tuliphalan
aconnongthon1 - 3 huongly
aconnongthon3 - 2 vitty
aconnongthon0 - 1 nguyennhisopoor
aconnongthon3 - 0 nguydjbfhfbfh08
aconnongthon1 - 0 animexyz
aconnongthon9 - 1 veeee0032
aconnongthon0 - 1 thuyhoa
aconnongthon3 - 0 huyentrannnnnnnnnnnn
aconnongthon0 - 2 wibunotsimpttv2k7
aconnongthon3 - 10 carohcm
aconnongthon0 - 6 evanst
aconnongthon1 - 1 thimhuong
aconnongthon3 - 1 mogghg
aconnongthon1 - 0 quynhgiao
aconnongthon1 - 0 koka262
aconnongthon7 - 0 congthuan02
aconnongthon10 - 0 hanrytran
aconnongthon0 - 1 tinhlo
aconnongthon1 - 0 manhnammobile
aconnongthon2 - 1 cry99
aconnongthon2 - 0 thuakoku
aconnongthon4 - 0 tanthong
aconnongthon1 - 0 prosonla
aconnongthon1 - 0 tinhthgphuthe
aconnongthon1 - 10 phongwibusimp
aconnongthon1 - 7 tapchoigomoku
aconnongthon1 - 0 jackmamama
aconnongthon2 - 1 phamthihuyendieu28
aconnongthon1 - 0 minhbuik
aconnongthon2 - 0 toilaerrr
aconnongthon1 - 0 ishak
aconnongthon4 - 5 noodles
aconnongthon0 - 1 vuabip
aconnongthon2 - 0 tralena12
aconnongthon2 - 0 amaan
aconnongthon0 - 1 nghiacaro
aconnongthon2 - 0 kulang3008
aconnongthon1 - 1 vozanhxyz
aconnongthon1 - 0 hautv
aconnongthon2 - 0 ngohoangkhang
aconnongthon0 - 1 alecharry91
aconnongthon6 - 0 danhthithanhlam
aconnongthon3 - 1 nonamefire
aconnongthon2 - 0 cocuser
aconnongthon0 - 2 hocchoicaro
aconnongthon5 - 3 peheo
aconnongthon1 - 4 phumyhung
aconnongthon2 - 1 huyenmai96
aconnongthon0 - 3 linhlucden
aconnongthon3 - 0 cloudrn
aconnongthon1 - 0 minhhihihi
aconnongthon0 - 2 toloveru
aconnongthon1 - 0 thanhhanh2k1
aconnongthon0 - 1 phoboialy
aconnongthon2 - 0 kieuloan111998
aconnongthon2 - 0 zoumb
aconnongthon7 - 4 heliosxyz
aconnongthon2 - 0 hungletranquang
aconnongthon1 - 0 kingofflags
aconnongthon1 - 0 kiritokai09831
aconnongthon0 - 2 kiencon
aconnongthon0 - 1 ctctqlk
aconnongthon1 - 0 martinchannel
aconnongthon2 - 0 playcaro20
aconnongthon4 - 0 viproprovip
aconnongthon5 - 1 leanhkhoi1990
aconnongthon1 - 0 williams