aconnongthon
  • Hạng ...
  • Ngọc 793
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.35%
  • Chỉ số xã hội 413
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon4 - 0 alongf
aconnongthon0 - 5 newnewnew
aconnongthon3 - 1 tomy123456
aconnongthon23 - 24 langtu
aconnongthon0 - 3 phamphuhung
aconnongthon1 - 0 oghoangthainguyen
aconnongthon5 - 0 nethonglinh
aconnongthon19 - 19 bingan
aconnongthon13 - 14 bongo
aconnongthon2 - 0 lukhachiucaidep
aconnongthon4 - 1 siuuuuuu
aconnongthon0 - 5 muaxuanden
aconnongthon9 - 5 cry99
aconnongthon1 - 3 winxp
aconnongthon4 - 4 duonghienlanh
aconnongthon5 - 0 ddddggg12
aconnongthon12 - 13 phongca
aconnongthon9 - 1 zikra
aconnongthon1 - 1 meohoang123
aconnongthon1 - 0 zaazaacom
aconnongthon2 - 2 newbielok
aconnongthon1 - 3 yoona
aconnongthon2 - 6 sabo2412
aconnongthon2 - 0 tranluat
aconnongthon1 - 0 nguyenpo636
aconnongthon2 - 4 eketao
aconnongthon6 - 0 nhatmy123
aconnongthon1 - 5 nganbali
aconnongthon7 - 2 mrblack
aconnongthon5 - 1 congthuyvu
aconnongthon1 - 0 khokhmuhmu
aconnongthon6 - 4 sieuga
aconnongthon11 - 1 ftsai
aconnongthon4 - 0 longcutephomaique
aconnongthon8 - 0 funfun
aconnongthon5 - 0 thangnvv
aconnongthon0 - 2 tapchoilon
aconnongthon1 - 0 khangnopro
aconnongthon5 - 8 thuynganho
aconnongthon1 - 0 rdgpicolo
aconnongthon2 - 0 hahaimagain
aconnongthon7 - 0 nhuheo
aconnongthon1 - 3 chumchum
aconnongthon3 - 0 gaubot
aconnongthon1 - 0 ngaicau456
aconnongthon4 - 0 truongdeptrai0708
aconnongthon0 - 3 wibunotsimpttv2k7
aconnongthon2 - 0 dungbeo3805
aconnongthon1 - 8 cocvang
aconnongthon2 - 0 oyshirua
aconnongthon5 - 7 at0p1xt
aconnongthon3 - 0 hongtruc6572
aconnongthon2 - 0 duongvutien
aconnongthon5 - 2 cothanh
aconnongthon0 - 3 tomcuamuc
aconnongthon1 - 0 kevinodyhan123
aconnongthon0 - 1 byeyou
aconnongthon6 - 4 minhreal23
aconnongthon2 - 0 lylokute
aconnongthon1 - 0 ngongochieu19011998
aconnongthon3 - 5 tuliphalan
aconnongthon1 - 4 huongly
aconnongthon1 - 4 anh3khia
aconnongthon1 - 0 zerodeaths
aconnongthon1 - 0 clara
aconnongthon1 - 1 travahuong
aconnongthon0 - 1 lacius
aconnongthon0 - 1 emiya
aconnongthon2 - 1 dieuthanh
aconnongthon2 - 3 hdmi2000
aconnongthon3 - 2 truongsinh
aconnongthon2 - 0 phunguyenelx1
aconnongthon4 - 0 doantankhanh2007
aconnongthon7 - 1 kaikento
aconnongthon1 - 0 iialokin
aconnongthon0 - 1 tonngokhong9
aconnongthon2 - 0 sthswrong
aconnongthon0 - 3 caroforfun99999
aconnongthon1 - 0 aqertyber
aconnongthon3 - 0 dosiphung
aconnongthon2 - 0 hoangtube
aconnongthon0 - 2 phuongkitty
aconnongthon0 - 1 pity08
aconnongthon3 - 0 nthii207
aconnongthon4 - 0 dzphucdz
aconnongthon4 - 0 penhung
aconnongthon3 - 0 phothanhha
aconnongthon4 - 1 kain98
aconnongthon2 - 0 hhbgv
aconnongthon1 - 4 choichutthoi
aconnongthon3 - 0 bearlife
aconnongthon1 - 8 lunguyencong
aconnongthon3 - 2 vitty
aconnongthon0 - 1 nguyennhisopoor
aconnongthon3 - 0 nguydjbfhfbfh08
aconnongthon1 - 0 animexyz
aconnongthon9 - 1 veeee0032
aconnongthon0 - 1 thuyhoa
aconnongthon3 - 0 huyentrannnnnnnnnnnn
aconnongthon3 - 10 carohcm