aconnongthon
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,311
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.04%
  • Chỉ số xã hội 429
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aconnongthon16 - 22 bongo
aconnongthon18 - 19 phongca
aconnongthon30 - 30 bingan
aconnongthon6 - 30 beteoteosg
aconnongthon2 - 5 cuongnv1013
aconnongthon3 - 4 trum5truong
aconnongthon5 - 2 mythic
aconnongthon29 - 36 langtu
aconnongthon0 - 6 muaxuanden
aconnongthon4 - 22 aikhongsotui
aconnongthon18 - 0 kemkaka
aconnongthon9 - 7 cry99
aconnongthon2 - 0 nghuynhkimquy
aconnongthon3 - 6 yoona
aconnongthon12 - 0 nguyenquocdai
aconnongthon3 - 8 eketao
aconnongthon5 - 4 peheo
aconnongthon2 - 1 sakurajp
aconnongthon1 - 3 rocket290671
aconnongthon2 - 0 datquoc399
aconnongthon0 - 1 mrchipone
aconnongthon3 - 1 mastercaromelinh
aconnongthon5 - 0 noname06
aconnongthon1 - 7 nganbali
aconnongthon0 - 1 docuong
aconnongthon2 - 9 cocvang
aconnongthon0 - 2 huongjep
aconnongthon4 - 0 alongf
aconnongthon0 - 5 newnewnew
aconnongthon3 - 1 tomy123456
aconnongthon0 - 3 phamphuhung
aconnongthon1 - 0 oghoangthainguyen
aconnongthon5 - 0 nethonglinh
aconnongthon2 - 0 lukhachiucaidep
aconnongthon4 - 1 siuuuuuu
aconnongthon1 - 3 winxp
aconnongthon4 - 4 duonghienlanh
aconnongthon5 - 0 ddddggg12
aconnongthon9 - 1 zikra
aconnongthon1 - 1 meohoang123
aconnongthon1 - 0 zaazaacom
aconnongthon2 - 2 newbielok
aconnongthon2 - 6 sabo2412
aconnongthon2 - 0 tranluat
aconnongthon1 - 0 nguyenpo636
aconnongthon6 - 0 nhatmy123
aconnongthon7 - 2 mrblack
aconnongthon5 - 1 congthuyvu
aconnongthon1 - 0 khokhmuhmu
aconnongthon6 - 4 sieuga
aconnongthon11 - 1 ftsai
aconnongthon4 - 0 longcutephomaique
aconnongthon8 - 0 funfun
aconnongthon5 - 0 thangnvv
aconnongthon0 - 2 tapchoilon
aconnongthon1 - 0 khangnopro
aconnongthon5 - 8 thuynganho
aconnongthon1 - 0 rdgpicolo
aconnongthon2 - 0 hahaimagain
aconnongthon7 - 0 nhuheo
aconnongthon1 - 3 chumchum
aconnongthon3 - 0 gaubot
aconnongthon1 - 0 ngaicau456
aconnongthon4 - 0 truongdeptrai0708
aconnongthon0 - 3 wibunotsimpttv2k7
aconnongthon2 - 0 dungbeo3805
aconnongthon2 - 0 oyshirua
aconnongthon5 - 7 at0p1xt
aconnongthon3 - 0 hongtruc6572
aconnongthon2 - 0 duongvutien
aconnongthon5 - 2 cothanh
aconnongthon0 - 3 tomcuamuc
aconnongthon1 - 0 kevinodyhan123
aconnongthon0 - 1 byeyou
aconnongthon6 - 4 minhreal23
aconnongthon2 - 0 lylokute
aconnongthon1 - 0 ngongochieu19011998
aconnongthon3 - 5 tuliphalan
aconnongthon1 - 4 huongly
aconnongthon1 - 4 anh3khia
aconnongthon1 - 0 zerodeaths
aconnongthon1 - 0 clara
aconnongthon1 - 1 travahuong
aconnongthon0 - 1 lacius
aconnongthon0 - 1 emiya
aconnongthon2 - 1 dieuthanh
aconnongthon2 - 3 hdmi2000
aconnongthon3 - 2 truongsinh
aconnongthon2 - 0 phunguyenelx1
aconnongthon4 - 0 doantankhanh2007
aconnongthon7 - 1 kaikento
aconnongthon1 - 0 iialokin
aconnongthon0 - 1 tonngokhong9
aconnongthon2 - 0 sthswrong
aconnongthon0 - 3 caroforfun99999
aconnongthon1 - 0 aqertyber
aconnongthon3 - 0 dosiphung
aconnongthon2 - 0 hoangtube
aconnongthon0 - 2 phuongkitty
aconnongthon0 - 1 pity08