boomx
  • Hạng 354
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,204
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.84%
  • Chỉ số xã hội 261
  • Chỉ số đam mê 5.40
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
boomx1 - 0 lamhau
boomx1 - 0 vodanh
boomx2 - 6 abcabcabc
boomx11 - 6 vtvtvt
boomx8 - 0 dethualam0123456789
boomx4 - 2 playcaro20
boomx1 - 0 tuichoithuanhieulam
boomx2 - 0 choivanminh
boomx1 - 0 tdthuan2021
boomx0 - 2 phongpassio
boomx0 - 1 flash
boomx2 - 0 michnhi
boomx3 - 0 lizlina07
boomx0 - 1 linhlucden
boomx2 - 5 dongbhu123
boomx1 - 0 devilking
boomx2 - 1 haonhiensingle
boomx1 - 0 jfiduducifid7dici
boomx1 - 0 sddsasa32323
boomx1 - 0 vioanh0512
boomx1 - 0 nhatruc2014
boomx1 - 0 zronice
boomx5 - 0 asthemoon
boomx5 - 12 carohcm
boomx4 - 0 sunsun
boomx0 - 1 byeyou
boomx1 - 0 linhkh
boomx3 - 0 tobang
boomx2 - 0 embeoden
boomx2 - 0 harrykieu
boomx2 - 0 dgdhdh
boomx25 - 2 choidep2021
boomx5 - 6 sabo2412
boomx2 - 0 lyruki
boomx4 - 0 tuongpromax
boomx0 - 1 zaninovn1324
boomx3 - 1 luudangkhoi198
boomx9 - 5 noname06
boomx1 - 2 duyanh
boomx10 - 11 chopper
boomx2 - 0 hehihoha
boomx0 - 2 longnuiuvau
boomx4 - 0 anhhana
boomx1 - 1 duytrung1991
boomx1 - 8 maylangthang
boomx0 - 3 tayngang66
boomx9 - 1 xemphim2022
boomx1 - 0 cnshff
boomx2 - 0 cammy
boomx4 - 1 nguyetquang
boomx0 - 1 nagato
boomx3 - 4 dangkyqd
boomx5 - 0 nevergiveup
boomx0 - 1 erial
boomx0 - 1 robin
boomx1 - 0 thusieudepgai
boomx0 - 5 moitapchoi
boomx6 - 6 dangnhungoclinh
boomx0 - 3 sinbad
boomx7 - 2 nuhondanhroi
boomx0 - 2 anhtuteoteo
boomx19 - 32 hoangtugio010
boomx1 - 5 dangtiendung
boomx6 - 0 lyly1210
boomx0 - 1 vietlong79
boomx0 - 1 son23
boomx8 - 0 thiendia12389
boomx2 - 0 truong2000t
boomx2 - 0 lmtri88
boomx2 - 0 class100
boomx1 - 0 thiengon123
boomx1 - 1 thimhuong
boomx3 - 1 tuliphalan
boomx3 - 7 trongdat28
boomx0 - 2 saphia
boomx2 - 0 hxmb26
boomx2 - 1 hetyeulinh
boomx6 - 0 toiyeudalat6789
boomx0 - 3 huunhu66
boomx1 - 0 quangng123
boomx4 - 1 cuopbiensoh2o
boomx6 - 1 ngocbao192
boomx1 - 0 giangvanphat91
boomx1 - 0 mynno
boomx1 - 4 a4toto
boomx2 - 1 huyyeurin
boomx0 - 6 thangchin
boomx0 - 1 arsenalfc96
boomx1 - 0 tungcaro
boomx4 - 1 bongbongmua12
boomx1 - 0 levovanvu
boomx1 - 1 phudeptrai
boomx0 - 4 ionplus
boomx3 - 0 vittroi
boomx1 - 0 annnnnnnnn
boomx0 - 1 muaxuan123
boomx1 - 1 thuyyy
boomx9 - 23 nhatmai
boomx0 - 2 bemuoi
boomx1 - 0 matrancaro