boomx
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 63.82%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
boomx0 - 1 binhnhi
boomx2 - 0 cuopbiensoh2o
boomx3 - 0 phonggaf
boomx4 - 1 tttung24
boomx2 - 1 thythy2021
boomx1 - 1 vnvodich1
boomx3 - 0 changgxii
boomx2 - 2 louis
boomx3 - 2 mrrua
boomx4 - 4 vanltt
boomx1 - 3 tapchoico
boomx2 - 0 keosua
boomx3 - 2 t1234567890
boomx0 - 1 manii
boomx5 - 0 shu1412
boomx0 - 1 pianooo
boomx0 - 1 kingday
boomx6 - 9 gatamky2020
boomx8 - 23 nhatmai
boomx2 - 0 khoapqa
boomx1 - 0 vig12345
boomx2 - 0 namcute06
boomx11 - 0 miniko
boomx0 - 2 lamcaro
boomx2 - 2 scp67892021
boomx0 - 1 giotmua
boomx0 - 1 anansieukute
boomx2 - 10 husky0403
boomx0 - 7 song29
boomx14 - 1 pikachu12
boomx4 - 3 tuyen0088
boomx1 - 0 prothanhgm
boomx1 - 2 congiola
boomx3 - 2 ricardomilos
boomx2 - 3 yeusinhly
boomx11 - 1 zunzun
boomx14 - 15 shupapol
boomx6 - 0 ares1234
boomx17 - 0 giangmaicongtu0
boomx1 - 0 cry99
boomx2 - 0 thanhnontay1102
boomx1 - 0 mrhuandz
boomx3 - 1 gatamky2014
boomx0 - 1 rip001
boomx1 - 0 abcd1234
boomx3 - 0 long123456
boomx1 - 0 dokki431
boomx5 - 1 namviet
boomx1 - 0 noname00
boomx1 - 0 nhienbanhbao03
boomx1 - 0 bonnie1234
boomx1 - 0 huyprocaro
boomx1 - 0 thienloi
boomx13 - 19 votinh
boomx0 - 1 thanhthanh2k8
boomx3 - 0 ngoccho
boomx3 - 1 hoaiduc
boomx1 - 0 noname333
boomx0 - 1 bluejune
boomx15 - 1 nguyenngoc9456
boomx1 - 0 buomchua
boomx1 - 1 tuliphalan
boomx2 - 0 duy2662
boomx2 - 0 huong2942
boomx1 - 0 ducati
boomx14 - 3 utlongvlog
boomx2 - 0 junz2222
boomx0 - 1 thanhthanh2k7
boomx2 - 0 nguyen3913aw
boomx16 - 0 lytrungloc
boomx8 - 0 maianh2212
boomx8 - 0 kkkkkkkkkha
boomx5 - 0 bauvat
boomx2 - 0 mongdit
boomx7 - 0 tai123321
boomx1 - 0 nqthacker
boomx3 - 0 baanhvuong00
boomx1 - 0 cauvang
boomx13 - 0 doanngocanh2105
boomx2 - 0 nguyentrongdai
boomx0 - 4 bingan
boomx2 - 2 mncrissdmn
boomx4 - 0 duchuy801
boomx1 - 0 jachsoon128890
boomx2 - 1 manhcuong103
boomx2 - 0 khoa8282
boomx3 - 2 cavodem
boomx26 - 0 khanh2002
boomx4 - 0 winthuongnamut
boomx2 - 0 huynhquoc509
boomx4 - 0 uitraman1234
boomx26 - 7 simple00000
boomx1 - 1 isamirin
boomx0 - 1 phongca
boomx2 - 0 letrantrungkien
boomx3 - 0 luoido
boomx4 - 0 rr4805
boomx1 - 0 hoangminh
boomx7 - 6 vnvodich
boomx2 - 0 haihoang