tuliphalan
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 828
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 286
  • Chỉ số đam mê 7.07
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuliphalan2 - 0 martinchannel
tuliphalan1 - 0 vodanh
tuliphalan2 - 2 khanhyeuvy
tuliphalan0 - 1 vantannguyen
tuliphalan0 - 5 linhlucden
tuliphalan0 - 4 minhquan58
tuliphalan4 - 1 williams
tuliphalan10 - 1 chanchan
tuliphalan12 - 1 playcaro20
tuliphalan8 - 2 sonbinnnnn
tuliphalan3 - 3 toloveru
tuliphalan1 - 0 gamon1907
tuliphalan1 - 0 huyenmai96
tuliphalan3 - 1 phongca
tuliphalan3 - 0 nangcanhhoaroi
tuliphalan4 - 0 minhsting
tuliphalan4 - 3 ngocgiau04
tuliphalan2 - 0 nhatruc2014
tuliphalan2 - 0 zronice
tuliphalan1 - 0 vanluc
tuliphalan7 - 4 brlhoathanh03714
tuliphalan0 - 4 carohcm
tuliphalan2 - 5 vngn175
tuliphalan19 - 3 bosslaodai0111
tuliphalan0 - 3 rimurusama1707
tuliphalan10 - 10 nguyenchinh85
tuliphalan3 - 0 hknvlogs
tuliphalan1 - 0 linhkh
tuliphalan0 - 1 phumyhung
tuliphalan1 - 0 yueyue1
tuliphalan2 - 4 congiola
tuliphalan0 - 1 zaninovn1324
tuliphalan1 - 4 firouz
tuliphalan5 - 3 diepvien001
tuliphalan3 - 1 longlife
tuliphalan0 - 1 lunox
tuliphalan1 - 0 huynhuyn
tuliphalan2 - 3 tayngang66
tuliphalan3 - 0 duytrung1991
tuliphalan5 - 2 tunoib
tuliphalan1 - 0 thusieudepgai
tuliphalan1 - 0 suthatchico1
tuliphalan0 - 1 dungnhinlai
tuliphalan1 - 0 lealia
tuliphalan9 - 9 xemphim2022
tuliphalan4 - 0 taidt2410
tuliphalan1 - 0 phodalenden
tuliphalan2 - 1 bobtv1234567
tuliphalan1 - 0 doubar
tuliphalan0 - 3 thiengon123
tuliphalan1 - 0 minhyb
tuliphalan1 - 0 vipcarovip
tuliphalan1 - 2 nhavodichmoi
tuliphalan0 - 3 tinhanh66
tuliphalan1 - 0 dungnghia
tuliphalan0 - 1 choidep2021
tuliphalan0 - 1 sinbad
tuliphalan1 - 1 maithao
tuliphalan1 - 2 waifu207otaku
tuliphalan5 - 0 vietkb
tuliphalan7 - 5 choiluon
tuliphalan2 - 0 nevergiveup
tuliphalan1 - 6 sabo2412
tuliphalan1 - 0 lamquoc
tuliphalan2 - 4 vitty
tuliphalan3 - 2 aconnongthon
tuliphalan1 - 0 langtu
tuliphalan1 - 1 huongly
tuliphalan1 - 3 flash
tuliphalan0 - 1 cuopbiensoh2o
tuliphalan1 - 2 michnhi
tuliphalan0 - 2 trasua
tuliphalan0 - 1 hieuga
tuliphalan1 - 2 emdangicachly
tuliphalan1 - 0 tuss2009
tuliphalan12 - 8 acaroo1
tuliphalan3 - 4 tenshi
tuliphalan2 - 0 kimhan
tuliphalan4 - 2 bingan
tuliphalan1 - 0 sieuga
tuliphalan3 - 1 bongo
tuliphalan2 - 0 eketao
tuliphalan0 - 1 peheo
tuliphalan1 - 3 boomx
tuliphalan1 - 1 dragon
tuliphalan1 - 0 dksdud
tuliphalan2 - 0 tien09
tuliphalan0 - 2 saphia
tuliphalan4 - 3 renju
tuliphalan2 - 3 diemcaro04999
tuliphalan0 - 2 linda
tuliphalan1 - 0 trungkien123
tuliphalan4 - 0 carocora2021
tuliphalan0 - 4 a4toto
tuliphalan1 - 1 huongjep
tuliphalan9 - 1 bonam
tuliphalan4 - 3 khaimou
tuliphalan3 - 2 huanhoahong78
tuliphalan1 - 0 tannguyen5808
tuliphalan0 - 1 cutibinhchau