thimhuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 539
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.12%
  • Chỉ số xã hội 362
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong5 - 0 batbaivieta
thimhuong0 - 1 o0tinhtam0o
thimhuong0 - 1 anh3khia
thimhuong1 - 2 bingan
thimhuong4 - 0 kingkhelang
thimhuong1 - 0 doanlu
thimhuong5 - 2 aiamcaro
thimhuong5 - 2 peheo
thimhuong1 - 3 boomx
thimhuong6 - 1 quanglb2001
thimhuong3 - 0 dkhanh101010
thimhuong0 - 2 caroforfun99999
thimhuong1 - 0 kpurorsted
thimhuong1 - 3 muncute
thimhuong3 - 0 dosiphung
thimhuong3 - 0 concamap
thimhuong3 - 0 torao16051999
thimhuong1 - 1 dragon
thimhuong3 - 5 kulito
thimhuong1 - 0 phanminhtue51
thimhuong3 - 6 sabo2412
thimhuong1 - 0 kiendz12
thimhuong3 - 1 phongca
thimhuong1 - 2 michnhi
thimhuong4 - 3 flash
thimhuong7 - 1 aspirine25
thimhuong3 - 5 tuliphalan
thimhuong9 - 0 tthuynga897
thimhuong0 - 1 cryszz
thimhuong4 - 6 hdmi2000
thimhuong1 - 0 jinsam
thimhuong0 - 1 nhockiv
thimhuong3 - 0 lamquennha
thimhuong5 - 0 vannuu
thimhuong0 - 1 travahuong
thimhuong1 - 1 lolololo
thimhuong6 - 1 nhuquynhh2511
thimhuong3 - 2 bongbongmua12
thimhuong3 - 0 lvlntt
thimhuong2 - 5 vivacoffee
thimhuong1 - 0 mochashiine
thimhuong1 - 0 lyduybang
thimhuong4 - 0 gongamer6615
thimhuong5 - 4 veeee0032
thimhuong0 - 4 sannieboo
thimhuong2 - 4 nonameme
thimhuong2 - 0 thientrank123
thimhuong3 - 0 nugyenjim13
thimhuong1 - 1 aconnongthon
thimhuong5 - 0 phananh
thimhuong1 - 1 ttz2007
thimhuong0 - 6 tienphat363
thimhuong0 - 1 anhlatrumday
thimhuong6 - 3 hoangphans
thimhuong1 - 2 khongphaicaothu
thimhuong5 - 7 aquadogkr1
thimhuong8 - 16 lee16
thimhuong6 - 10 carohcm
thimhuong6 - 2 dblack
thimhuong2 - 10 vuivekhongquao
thimhuong3 - 0 giakiet
thimhuong1 - 0 mjloan12
thimhuong1 - 0 nghiaalo
thimhuong2 - 0 locnyo122
thimhuong2 - 0 evanst
thimhuong3 - 12 koka262
thimhuong2 - 0 tradayne123
thimhuong2 - 0 nakroth
thimhuong0 - 3 tapchoigomoku
thimhuong1 - 0 duyemjiop112
thimhuong4 - 0 thanhdzax123
thimhuong1 - 0 iamrose84
thimhuong12 - 1 tranvandat1346
thimhuong2 - 0 azazel
thimhuong2 - 0 nhantobihiem
thimhuong2 - 0 troung123
thimhuong0 - 2 noodles
thimhuong2 - 0 tungduy7690
thimhuong4 - 0 killgrothvanhein
thimhuong0 - 2 hocgomoku
thimhuong2 - 0 umsangg
thimhuong2 - 0 giainghi11
thimhuong2 - 0 quydzhiha
thimhuong1 - 3 vuabip
thimhuong2 - 0 sinichianlon
thimhuong0 - 4 lemon
thimhuong0 - 2 linhlucden
thimhuong11 - 0 doanminhduong94
thimhuong3 - 0 kiopin17
thimhuong2 - 0 linxinhne2
thimhuong2 - 0 giangltn
thimhuong10 - 0 virutdep
thimhuong7 - 1 bamlaolungtung
thimhuong4 - 11 nguyenhuong90
thimhuong1 - 0 serazs
thimhuong3 - 0 babyboonhyheloooo67
thimhuong0 - 1 balong
thimhuong0 - 4 lamcaro2
thimhuong1 - 0 hihikai1810
thimhuong0 - 2 cocuser