thimhuong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 722
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.60%
  • Chỉ số xã hội 259
  • Chỉ số đam mê 6.10
  • Thời gian tham gia 11 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong1 - 3 vt1992m
thimhuong6 - 1 anhthulo21
thimhuong0 - 3 chiukonoi
thimhuong1 - 1 phongca
thimhuong0 - 2 ngocgiau04
thimhuong5 - 9 carohcm
thimhuong1 - 10 vanluc
thimhuong6 - 0 nhatruc2014
thimhuong1 - 0 florence00
thimhuong1 - 0 thiengon123
thimhuong0 - 1 invisibleeee
thimhuong2 - 0 vioanh0512
thimhuong5 - 0 culyven121
thimhuong0 - 1 rimurusama1707
thimhuong2 - 3 cuongni
thimhuong1 - 0 s1mple269
thimhuong1 - 0 nguyenhoangphuc6793
thimhuong9 - 2 adung89hy
thimhuong4 - 1 ikuchi
thimhuong0 - 1 duyanh
thimhuong3 - 0 congcore2021
thimhuong2 - 4 sabo2412
thimhuong7 - 2 playcaro20
thimhuong1 - 0 huynhuyn
thimhuong0 - 3 firouz
thimhuong0 - 1 timkiem
thimhuong1 - 0 tobe08cute
thimhuong3 - 18 chopper
thimhuong4 - 6 sonyvaio99
thimhuong4 - 4 vietthuc123
thimhuong1 - 0 lealia
thimhuong1 - 0 longlife
thimhuong5 - 1 duytrung1991
thimhuong0 - 2 mhuyen2704
thimhuong2 - 0 hehihoha
thimhuong1 - 0 suthatchico1
thimhuong1 - 4 tayngang66
thimhuong1 - 0 lam2106vndsf
thimhuong5 - 5 choidep2021
thimhuong4 - 0 hoangchauhoran
thimhuong2 - 2 tuongsinh
thimhuong3 - 4 huongjep
thimhuong1 - 1 minhhuy1108
thimhuong4 - 8 voky88
thimhuong4 - 0 junvu
thimhuong0 - 5 dungnhinlai
thimhuong3 - 2 nuhondanhroi
thimhuong2 - 0 drdrtdtrdrtdr
thimhuong2 - 21 sinbad
thimhuong3 - 0 nevergiveup
thimhuong5 - 0 vietkb
thimhuong2 - 0 xh295
thimhuong0 - 1 phumyhung
thimhuong0 - 4 phuczelo
thimhuong5 - 0 huongtran1508
thimhuong1 - 0 tussp123
thimhuong0 - 2 byeyou
thimhuong1 - 0 bruhn
thimhuong1 - 1 boomx
thimhuong2 - 4 kulito
thimhuong2 - 0 tien09
thimhuong1 - 0 meoooo
thimhuong0 - 1 waifu207otaku
thimhuong1 - 2 huunhu66
thimhuong1 - 0 flash
thimhuong3 - 0 thienn
thimhuong14 - 1 beyou123
thimhuong2 - 2 annnnnnnnn
thimhuong0 - 1 anhtuteoteo
thimhuong1 - 0 bangbang13
thimhuong0 - 1 lovekr01
thimhuong2 - 0 levovanvu
thimhuong0 - 2 huyyeurin
thimhuong3 - 1 phan123
thimhuong2 - 0 meomeo123abc
thimhuong1 - 0 vietlq1994
thimhuong0 - 2 linda
thimhuong2 - 0 vyvyminmin1910
thimhuong1 - 1 macbookpro
thimhuong7 - 0 hettien
thimhuong2 - 2 hdmi2000
thimhuong1 - 0 thanhvinh1707
thimhuong7 - 1 bach2001
thimhuong3 - 5 zalinh
thimhuong3 - 0 huyle
thimhuong3 - 5 lamcaro
thimhuong6 - 15 lee16
thimhuong2 - 0 aiamcaro
thimhuong5 - 0 linh1996bmt
thimhuong0 - 1 lamcaro2
thimhuong2 - 3 tsuyoi
thimhuong1 - 1 khanhhuyen123
thimhuong10 - 8 nguyenvancu
thimhuong2 - 0 olalala1
thimhuong8 - 1 jmkn10594
thimhuong1 - 4 ladieubong
thimhuong0 - 3 bluejune
thimhuong1 - 0 cuccu
thimhuong1 - 0 hades
thimhuong2 - 1 vangbacdaquy