thimhuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 587
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.75%
  • Chỉ số xã hội 434
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong11 - 13 michnhi
thimhuong5 - 23 beteoteosg
thimhuong19 - 25 flash
thimhuong9 - 10 cocvang
thimhuong1 - 3 cuongnv1013
thimhuong28 - 22 aiamcaro
thimhuong10 - 7 eketao
thimhuong2 - 2 siro2012
thimhuong20 - 2 kemkaka
thimhuong19 - 17 peheo
thimhuong6 - 2 dragon
thimhuong0 - 1 nhakhach175
thimhuong19 - 32 tuliphalan
thimhuong3 - 14 aikhongsotui
thimhuong2 - 0 gnasche
thimhuong8 - 6 phongca
thimhuong1 - 0 hikari
thimhuong3 - 0 ngocchau2022
thimhuong0 - 3 rocket290671
thimhuong2 - 8 docuong
thimhuong6 - 1 mastercaromelinh
thimhuong8 - 0 trmuy
thimhuong1 - 0 hahahaahha
thimhuong19 - 10 phongnha
thimhuong6 - 13 huongjep
thimhuong4 - 6 thuyvt
thimhuong4 - 0 quangbii
thimhuong2 - 0 haianhdeptrai
thimhuong18 - 4 hltt13
thimhuong3 - 0 fanmu2k8ok
thimhuong3 - 0 cutetroi88
thimhuong4 - 0 bophat231
thimhuong4 - 1 cutri123
thimhuong3 - 1 minhtuntun
thimhuong2 - 0 alokcan1729a
thimhuong1 - 5 lop2a
thimhuong4 - 2 tigerzing
thimhuong0 - 1 muaxuanden
thimhuong1 - 0 jminhnhi
thimhuong1 - 7 newnewnew
thimhuong1 - 1 tieuanh
thimhuong2 - 0 lanphuong0966
thimhuong1 - 0 hungtdh
thimhuong2 - 4 winxp
thimhuong33 - 0 doraemoncute7730
thimhuong2 - 0 okman
thimhuong4 - 0 kiopin17
thimhuong0 - 2 manhlamm
thimhuong3 - 8 sabo2412
thimhuong5 - 0 nguyenthinh8686
thimhuong2 - 1 adachi
thimhuong1 - 0 depchaisieucap
thimhuong5 - 0 khanhgia194
thimhuong2 - 0 hieenminhh
thimhuong2 - 0 dunxxx
thimhuong1 - 0 vtk290
thimhuong2 - 3 shinnijin
thimhuong4 - 2 blvckman
thimhuong1 - 1 duyanh
thimhuong2 - 0 ssrankss
thimhuong7 - 0 namboyka
thimhuong2 - 0 ngankg123
thimhuong3 - 0 dieuhuong123
thimhuong6 - 6 chumchum
thimhuong1 - 0 phmdng1111
thimhuong3 - 0 dgfshb123
thimhuong3 - 0 hapororo94
thimhuong4 - 1 hungbd
thimhuong4 - 0 huutoan23
thimhuong4 - 0 ackquy666
thimhuong4 - 0 tranthanhdat
thimhuong0 - 1 thanhdhhp
thimhuong1 - 0 vyhuyen06
thimhuong2 - 0 huynhtridoan
thimhuong1 - 0 ok123456
thimhuong2 - 0 namkitga
thimhuong2 - 1 tugnguyenx
thimhuong3 - 0 zinchaomoingu
thimhuong1 - 0 vanhaunhuy11
thimhuong2 - 0 vinhpro123
thimhuong1 - 0 hamona
thimhuong1 - 0 budittaone000cho
thimhuong2 - 0 dieuthanh
thimhuong1 - 4 boomx
thimhuong5 - 0 batbaivieta
thimhuong0 - 1 o0tinhtam0o
thimhuong0 - 1 anh3khia
thimhuong1 - 2 bingan
thimhuong4 - 0 kingkhelang
thimhuong1 - 0 doanlu
thimhuong6 - 1 quanglb2001
thimhuong3 - 0 dkhanh101010
thimhuong0 - 2 caroforfun99999
thimhuong1 - 0 kpurorsted
thimhuong1 - 3 muncute
thimhuong3 - 0 dosiphung
thimhuong3 - 0 concamap
thimhuong3 - 0 torao16051999
thimhuong3 - 5 kulito
thimhuong1 - 0 phanminhtue51