thimhuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 951
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.46%
  • Chỉ số xã hội 410
  • Chỉ số đam mê 1.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong10 - 18 tuliphalan
thimhuong2 - 7 docuong
thimhuong1 - 5 lop2a
thimhuong4 - 2 tigerzing
thimhuong10 - 15 flash
thimhuong14 - 11 aiamcaro
thimhuong4 - 1 dragon
thimhuong5 - 4 phongca
thimhuong0 - 1 muaxuanden
thimhuong1 - 0 jminhnhi
thimhuong1 - 7 newnewnew
thimhuong1 - 1 tieuanh
thimhuong6 - 2 eketao
thimhuong14 - 10 peheo
thimhuong6 - 7 huongjep
thimhuong2 - 0 lanphuong0966
thimhuong1 - 0 hungtdh
thimhuong2 - 4 winxp
thimhuong33 - 0 doraemoncute7730
thimhuong2 - 0 okman
thimhuong4 - 0 kiopin17
thimhuong5 - 4 michnhi
thimhuong0 - 2 manhlamm
thimhuong3 - 8 sabo2412
thimhuong5 - 0 nguyenthinh8686
thimhuong2 - 1 adachi
thimhuong1 - 0 depchaisieucap
thimhuong5 - 0 khanhgia194
thimhuong2 - 0 hieenminhh
thimhuong2 - 0 dunxxx
thimhuong1 - 0 vtk290
thimhuong0 - 1 cocvang
thimhuong2 - 3 shinnijin
thimhuong4 - 2 blvckman
thimhuong1 - 1 duyanh
thimhuong2 - 0 ssrankss
thimhuong7 - 0 namboyka
thimhuong2 - 0 ngankg123
thimhuong3 - 0 dieuhuong123
thimhuong6 - 6 chumchum
thimhuong1 - 0 phmdng1111
thimhuong3 - 0 dgfshb123
thimhuong3 - 0 hapororo94
thimhuong4 - 1 hungbd
thimhuong4 - 0 huutoan23
thimhuong4 - 0 ackquy666
thimhuong4 - 0 tranthanhdat
thimhuong0 - 1 thanhdhhp
thimhuong1 - 0 vyhuyen06
thimhuong2 - 0 huynhtridoan
thimhuong1 - 0 ok123456
thimhuong2 - 0 namkitga
thimhuong2 - 1 tugnguyenx
thimhuong3 - 0 zinchaomoingu
thimhuong1 - 0 vanhaunhuy11
thimhuong2 - 0 vinhpro123
thimhuong1 - 0 hamona
thimhuong1 - 0 budittaone000cho
thimhuong2 - 0 dieuthanh
thimhuong1 - 4 boomx
thimhuong5 - 0 batbaivieta
thimhuong0 - 1 o0tinhtam0o
thimhuong0 - 1 anh3khia
thimhuong1 - 2 bingan
thimhuong4 - 0 kingkhelang
thimhuong1 - 0 doanlu
thimhuong6 - 1 quanglb2001
thimhuong3 - 0 dkhanh101010
thimhuong0 - 2 caroforfun99999
thimhuong1 - 0 kpurorsted
thimhuong1 - 3 muncute
thimhuong3 - 0 dosiphung
thimhuong3 - 0 concamap
thimhuong3 - 0 torao16051999
thimhuong3 - 5 kulito
thimhuong1 - 0 phanminhtue51
thimhuong1 - 0 kiendz12
thimhuong7 - 1 aspirine25
thimhuong9 - 0 tthuynga897
thimhuong0 - 1 cryszz
thimhuong4 - 6 hdmi2000
thimhuong1 - 0 jinsam
thimhuong0 - 1 nhockiv
thimhuong3 - 0 lamquennha
thimhuong5 - 0 vannuu
thimhuong0 - 1 travahuong
thimhuong1 - 1 lolololo
thimhuong6 - 1 nhuquynhh2511
thimhuong3 - 2 bongbongmua12
thimhuong3 - 0 lvlntt
thimhuong2 - 5 vivacoffee
thimhuong1 - 0 mochashiine
thimhuong1 - 0 lyduybang
thimhuong4 - 0 gongamer6615
thimhuong5 - 4 veeee0032
thimhuong0 - 4 sannieboo
thimhuong2 - 4 nonameme
thimhuong2 - 0 thientrank123
thimhuong3 - 0 nugyenjim13
thimhuong1 - 1 aconnongthon