thimhuong
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 58.14%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thimhuong10 - 8 nguyenvancu
thimhuong2 - 0 olalala1
thimhuong8 - 1 jmkn10594
thimhuong1 - 4 ladieubong
thimhuong0 - 3 bluejune
thimhuong1 - 0 cuccu
thimhuong1 - 0 hades
thimhuong2 - 1 vangbacdaquy
thimhuong3 - 4 lamcaro
thimhuong1 - 0 khanhhuyen123
thimhuong1 - 0 nonamevn
thimhuong9 - 0 zonbie
thimhuong1 - 10 tuyen0088
thimhuong2 - 0 adghkl
thimhuong2 - 0 duong2007
thimhuong4 - 0 hoangviet
thimhuong12 - 0 anhduong
thimhuong0 - 3 louis
thimhuong5 - 1 cuhanhtanthu113
thimhuong1 - 0 sgkimkimthanh
thimhuong0 - 2 dinhvanvoi
thimhuong1 - 0 nguyenvy2009
thimhuong8 - 0 vantannguyen
thimhuong5 - 1 bon666
thimhuong1 - 3 teoteo
thimhuong0 - 1 kingday
thimhuong5 - 0 vipvip24
thimhuong4 - 0 thetai123
thimhuong1 - 3 because
thimhuong0 - 2 quangthinh
thimhuong13 - 1 beyou123
thimhuong0 - 2 husky0403
thimhuong1 - 0 thaobr213
thimhuong3 - 0 tamtrangtoi
thimhuong1 - 0 ares1234
thimhuong0 - 3 congiola
thimhuong0 - 1 director
thimhuong12 - 1 phonggaf
thimhuong1 - 0 hanny
thimhuong0 - 1 anansieukute
thimhuong2 - 0 namcute06
thimhuong4 - 2 khanh150406
thimhuong5 - 0 bbbean
thimhuong14 - 3 ryouhei
thimhuong5 - 0 thangdeptrai
thimhuong0 - 1 pianooo
thimhuong3 - 0 vanlam
thimhuong1 - 0 dung0975146154
thimhuong0 - 4 assakyr
thimhuong0 - 1 shiomi
thimhuong0 - 1 mrhuandz
thimhuong0 - 1 yeusinhly
thimhuong8 - 12 gatamky2020
thimhuong2 - 0 hunganh9604
thimhuong2 - 0 nguyenhoangnhat
thimhuong4 - 1 takiet60
thimhuong1 - 0 doo12345
thimhuong3 - 0 nguyentuankiet0209
thimhuong3 - 0 duongmd7002
thimhuong1 - 0 nagisashiotauwu
thimhuong16 - 1 nguyenngoc9456
thimhuong0 - 2 manii
thimhuong3 - 0 khailev111
thimhuong6 - 0 tuoilozemoi
thimhuong0 - 1 silvermoon
thimhuong4 - 0 thaovan
thimhuong1 - 0 sonkhatrau
thimhuong0 - 1 vuahacku
thimhuong3 - 0 ducati
thimhuong1 - 0 tranthienbao
thimhuong7 - 10 shupapol
thimhuong6 - 0 thienda6e
thimhuong10 - 0 utlongvlog
thimhuong0 - 1 anhtai123
thimhuong5 - 2 khanhduy1207
thimhuong2 - 3 abcoed
thimhuong4 - 0 sirenhead
thimhuong1 - 0 phat414
thimhuong3 - 2 tuan512007
thimhuong0 - 1 anhsun
thimhuong0 - 2 jangthien
thimhuong1 - 0 maianh2212
thimhuong1 - 1 nhungggggg
thimhuong8 - 0 longdam2006
thimhuong2 - 2 trungtbt
thimhuong0 - 15 thanhthanh2k7
thimhuong1 - 1 keosua
thimhuong3 - 0 haianhsone291124
thimhuong8 - 9 cudongtai
thimhuong3 - 0 peheo
thimhuong0 - 3 tonyus
thimhuong1 - 0 nhabanbo
thimhuong2 - 0 titus
thimhuong2 - 0 langtu
thimhuong0 - 1 yenthanh
thimhuong9 - 2 buynly
thimhuong10 - 1 hoangvu123
thimhuong1 - 0 aiamcaro
thimhuong1 - 0 haihoang
thimhuong4 - 5 haicuibap