hikaru
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,271
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.42%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hikaru4 - 0 mrrua
hikaru2 - 2 lizmatt
hikaru2 - 0 changtraivotinh035
hikaru4 - 1 luke911
hikaru3 - 0 ampen
hikaru3 - 0 khiconjx
hikaru1 - 1 tuyen0088
hikaru0 - 2 rip002
hikaru0 - 1 moitapchoi
hikaru1 - 0 haicuibap
hikaru1 - 1 sweetberry
hikaru1 - 0 ttntvt
hikaru1 - 0 scp67892021
hikaru1 - 0 manchausa
hikaru3 - 0 behai34
hikaru0 - 1 thanhthanh2k7
hikaru0 - 1 pianooo
hikaru0 - 1 hyvonggio
hikaru1 - 0 hoangtuhieu95
hikaru1 - 0 gianguyen
hikaru1 - 0 chessking
hikaru2 - 0 baongoctruong
hikaru4 - 2 nhatmai
hikaru7 - 1 nagato
hikaru2 - 0 bexinkk
hikaru5 - 1 apollo
hikaru2 - 1 sansvirus
hikaru1 - 0 diegohoang
hikaru5 - 0 dragon
hikaru6 - 1 tranducnam
hikaru4 - 1 tieuholy
hikaru4 - 0 tom2000
hikaru1 - 5 bestcaro
hikaru3 - 0 chuyenluat1
hikaru3 - 0 tuyetanh
hikaru4 - 1 hongtran6789
hikaru1 - 0 gacontapta
hikaru5 - 2 paradol
hikaru4 - 0 ngocluuly
hikaru14 - 1 thienloi
hikaru5 - 0 titus
hikaru5 - 1 vanltt
hikaru5 - 0 thienthan28
hikaru4 - 0 tieuyeutinh
hikaru0 - 6 freedomman
hikaru3 - 0 sangbd
hikaru2 - 0 gatan1955
hikaru7 - 0 gaodo
hikaru1 - 0 sieuga
hikaru1 - 0 hoangngoan
hikaru5 - 1 thimhuong
hikaru6 - 2 bingan
hikaru2 - 0 aconnongthon
hikaru3 - 1 trienchill
hikaru2 - 0 chihiro
hikaru2 - 2 win6789
hikaru3 - 0 buomchua
hikaru1 - 2 shiomi
hikaru2 - 0 teoteo
hikaru4 - 1 supersen
hikaru3 - 0 g2legend
hikaru4 - 0 hades
hikaru3 - 0 lucky
hikaru2 - 0 ruacon
hikaru4 - 0 alita
hikaru6 - 1 phongyeu
hikaru6 - 1 cuopbiensoh2o
hikaru4 - 1 tuliphalan
hikaru5 - 0 zzzkedanhcapzzz
hikaru2 - 0 cry99
hikaru2 - 0 yoona
hikaru8 - 0 phongca
hikaru4 - 0 bongo
hikaru1 - 0 babyboss
hikaru4 - 0 langtu
hikaru2 - 0 vitty
hikaru1 - 0 huongly