vitty
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 775
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.39%
  • Chỉ số xã hội 284
  • Chỉ số đam mê 7.43
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitty3 - 3 nguyenmanhlama01
vitty2 - 3 dragoncity113
vitty6 - 1 phucthanh1
vitty2 - 8 carohcm
vitty4 - 0 yennhiiiii
vitty19 - 10 quangtrungxn1
vitty1 - 2 tdthuan2021
vitty7 - 2 gamon1907
vitty1 - 1 huyenmai96
vitty2 - 0 langtu
vitty8 - 0 huntebmt
vitty2 - 5 ngocgiau04
vitty0 - 1 linhlucden
vitty1 - 6 phongan1
vitty3 - 1 trungthau79
vitty0 - 2 dangtiendung
vitty2 - 0 thiengon123
vitty0 - 6 cuongni
vitty7 - 1 vtvtvtv2022
vitty2 - 0 nguyenchinh85
vitty6 - 1 snail
vitty5 - 3 nangcanhhoaroi
vitty4 - 0 vietduct32
vitty2 - 0 khanhi11
vitty3 - 0 thongbroland
vitty1 - 0 hoangbrl89
vitty9 - 0 luanbrlct1996
vitty1 - 1 vuabip
vitty19 - 5 tranhoabroland
vitty3 - 0 kim93
vitty3 - 0 playcaro20
vitty3 - 0 duytrung1991
vitty0 - 1 vohoquochuy0507
vitty1 - 0 hongnhi
vitty1 - 0 aothatday2001
vitty1 - 0 tunoib
vitty2 - 2 xemphim2022
vitty1 - 0 toloveru
vitty0 - 1 lunox
vitty2 - 3 hung123hung123
vitty0 - 5 robin
vitty1 - 0 poseidon
vitty1 - 1 pquarngfeb5th
vitty4 - 0 chamender100
vitty9 - 7 nuhondanhroi
vitty1 - 3 manhlama01
vitty8 - 2 bongbongmua12
vitty0 - 2 gaodo
vitty4 - 4 sabo2412
vitty1 - 4 tuan191992
vitty0 - 1 erial
vitty1 - 4 rubikson
vitty2 - 3 tayngang66
vitty3 - 12 waifu207otaku
vitty1 - 4 madfad
vitty2 - 0 estelle
vitty5 - 0 vietkb
vitty1 - 1 tenshi
vitty3 - 0 tinhanh66
vitty2 - 4 dungnhinlai
vitty1 - 19 sinbad
vitty0 - 3 tinhthoixotxa
vitty2 - 1 caonhocodon
vitty4 - 2 tuliphalan
vitty2 - 4 phumyhung
vitty2 - 1 aconnongthon
vitty3 - 0 ytr6gfb5r5f
vitty1 - 1 direcottr
vitty3 - 0 homaitrucmy
vitty0 - 1 nhavodichmoi
vitty2 - 4 emdangicachly
vitty1 - 0 tranhieucdqfhs
vitty1 - 0 xzcb84
vitty1 - 0 letru
vitty0 - 1 abccuti
vitty0 - 1 hanpas
vitty1 - 0 datola4417
vitty14 - 1 zezo2022
vitty2 - 1 nicholas
vitty1 - 0 trannguyenminjkhanh
vitty1 - 1 trongdat28
vitty5 - 0 hhgbjrlehyf
vitty7 - 2 beyou123
vitty3 - 0 hieudo
vitty3 - 1 dksdud
vitty0 - 2 arsenalfc96
vitty1 - 0 truclan1210
vitty1 - 0 sirqq
vitty2 - 0 kamichan
vitty3 - 1 renju
vitty1 - 0 nhatquan160697
vitty0 - 2 conmuaphun
vitty0 - 1 a4toto
vitty10 - 0 bonam
vitty1 - 0 dungtrinh
vitty3 - 0 hamy073
vitty2 - 0 covid19ne
vitty0 - 2 tu8160
vitty0 - 1 bemuoi
vitty2 - 2 lamcaro