huongly
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Tỉ lệ thắng 48.88%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongly2 - 0 hoaduong
huongly8 - 4 linhangel
huongly0 - 1 canho
huongly0 - 1 yenthanh
huongly4 - 0 tkishsbs
huongly5 - 1 ttntvt
huongly0 - 1 negus
huongly1 - 2 quangquang
huongly3 - 1 paradol
huongly3 - 0 namcute06
huongly1 - 0 cuhanhtanthu113
huongly1 - 2 vnvodich1
huongly1 - 1 rip001
huongly3 - 2 trangnguyen87
huongly3 - 5 caro1
huongly2 - 0 duong2007
huongly2 - 5 quangthinh
huongly8 - 3 lamcaro
huongly2 - 0 beyou123
huongly0 - 2 kingday
huongly0 - 1 tom2000
huongly4 - 1 babyimreal212
huongly20 - 5 kienkaka
huongly0 - 1 husky0403
huongly1 - 0 caothuso1
huongly0 - 2 cuiganhat
huongly0 - 2 congiola
huongly1 - 0 khanhhuyen123
huongly1 - 0 poplo
huongly0 - 2 botran
huongly1 - 1 vuamui
huongly2 - 5 votinh
huongly1 - 0 vanltt
huongly5 - 0 gvhoang30112004
huongly0 - 1 anansieukute
huongly1 - 1 louis
huongly5 - 0 luando159
huongly2 - 0 chimchich
huongly1 - 1 bingan
huongly1 - 1 darius
huongly7 - 8 tapchoico
huongly1 - 1 chuyenluat1
huongly0 - 1 pianooo
huongly0 - 3 dragon
huongly4 - 6 traxanh
huongly3 - 3 bongo
huongly0 - 2 emthuonganh
huongly1 - 0 ethan
huongly0 - 1 bexinkk
huongly2 - 0 gaodo
huongly3 - 3 mrboo
huongly3 - 0 huycoi123go
huongly3 - 0 hoangquangminhhqm
huongly1 - 1 thanhtai
huongly1 - 5 nhatmai
huongly1 - 8 chessking
huongly1 - 0 manhpro212
huongly1 - 0 kakao911
huongly4 - 1 sakura
huongly3 - 5 hiep2004
huongly0 - 3 adorabat
huongly3 - 0 phat4148
huongly24 - 3 cammom
huongly0 - 3 hoangtuhieu99
huongly0 - 2 thanhthanh2k7
huongly7 - 0 dunggthee
huongly0 - 1 sirenhead
huongly1 - 0 phucne
huongly0 - 1 director
huongly0 - 1 quangbvcm
huongly5 - 0 manhhung2000
huongly1 - 3 gafbuwj
huongly0 - 3 silvermoon
huongly8 - 17 gatamky2020
huongly1 - 2 titus
huongly0 - 9 dangtiendung
huongly1 - 0 pnhnhon97
huongly0 - 1 phongca
huongly6 - 0 zuyfun
huongly4 - 6 cudongtai
huongly1 - 0 nhantruongloc
huongly13 - 0 mydung951523
huongly1 - 0 thienthan28
huongly1 - 0 aconnongthon
huongly1 - 0 tieuyeutinh
huongly1 - 0 tuhb27
huongly6 - 13 haicuibap
huongly14 - 0 toandienvq
huongly5 - 0 bauvat
huongly2 - 1 thangle
huongly3 - 0 thimhuong
huongly15 - 1 dung0975146154
huongly1 - 0 susikoi
huongly9 - 4 dancetango007
huongly1 - 0 bbbbbbbb
huongly3 - 4 haihoang
huongly2 - 0 dorathemon
huongly1 - 1 tuantu
huongly6 - 2 ngminhthidn123
huongly4 - 2 phonggaf