huongly
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.23%
  • Chỉ số xã hội 377
  • Chỉ số đam mê 2.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongly1 - 0 baotoan96
huongly1 - 0 dieuthanh
huongly0 - 1 muaxuanden
huongly0 - 1 binzzz98
huongly4 - 1 cry99
huongly0 - 1 alienware
huongly3 - 2 ngoctin
huongly0 - 1 caroforfun99999
huongly2 - 0 dosiphung
huongly3 - 5 tonngokhong9
huongly10 - 5 gaodo
huongly3 - 23 phuongkitty
huongly7 - 5 yoona
huongly1 - 0 sabo2412
huongly0 - 1 kain98
huongly3 - 0 hoangdng123
huongly2 - 2 vitty
huongly5 - 0 langtu
huongly2 - 4 sieuga
huongly8 - 1 cameramttg
huongly1 - 0 thethan1994
huongly0 - 1 travahuong
huongly8 - 10 veeee0032
huongly11 - 3 thuyhoa
huongly0 - 1 vivacoffee
huongly1 - 0 pbteam4000
huongly3 - 0 hieuhihihi
huongly4 - 1 lamquennha
huongly2 - 0 matterjame
huongly1 - 1 phongyeu
huongly2 - 3 bingan
huongly3 - 1 aconnongthon
huongly1 - 0 huongduong
huongly1 - 0 nguyennhisopoor
huongly0 - 1 huongjep
huongly2 - 3 evanst
huongly2 - 1 boyracy
huongly3 - 0 nhanleaaa
huongly6 - 1 hunghandsome
huongly0 - 1 nguyennhisokill
huongly0 - 1 haianthui
huongly2 - 9 carohcm
huongly2 - 0 hgbetac
huongly1 - 0 lelepapa2020
huongly0 - 2 anhlatrumday
huongly1 - 0 tlhonlun
huongly3 - 0 qhyfm
huongly5 - 0 danhnehihi369
huongly0 - 3 tapchoigomoku
huongly0 - 2 tinhlo
huongly4 - 0 dblack
huongly0 - 1 minhpham
huongly0 - 3 lamcaro2
huongly1 - 4 cocuser
huongly4 - 2 sonyvaio99
huongly2 - 0 khianhqualunglung
huongly0 - 1 phumyhung
huongly1 - 2 phongca
huongly3 - 0 becoivp88
huongly4 - 0 quybo
huongly2 - 0 iamrose84
huongly4 - 8 lee16
huongly2 - 2 killgrothvanhein
huongly7 - 1 tranquocdat1611
huongly1 - 0 benana
huongly2 - 3 vuabip
huongly0 - 1 alessander12
huongly6 - 5 nghiacaro
huongly1 - 1 xmen117
huongly4 - 0 vanistat
huongly1 - 1 giainghi11
huongly1 - 1 thusieudepgai
huongly2 - 4 butchimau
huongly1 - 0 hatthang
huongly2 - 1 witsiu2k5
huongly1 - 0 kippyquyen2410
huongly1 - 0 baobinh24
huongly3 - 0 dongsongbang19
huongly4 - 8 nguyenhuong90
huongly4 - 2 lekhuong22
huongly2 - 2 manh123vl
huongly8 - 0 truongchinh
huongly1 - 1 sack2003vn
huongly1 - 3 alecharry91
huongly1 - 0 bemeocute
huongly0 - 1 hocchoicaro
huongly1 - 0 maithao
huongly1 - 0 getchina
huongly1 - 0 minh21cm
huongly0 - 2 nhockiv
huongly6 - 0 abxzyc2000
huongly0 - 1 wibunotsimpttv2k7
huongly4 - 0 congacaro2006
huongly4 - 3 catrongao
huongly1 - 0 ducdo
huongly1 - 0 nguyenduyduc
huongly3 - 0 dragoncity113
huongly1 - 2 linhlucden
huongly3 - 0 nguyentanhuy246
huongly10 - 0 ngodinhquang