huongly
  • Hạng 188
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 3,357
  • Tỉ lệ thắng 55.32%
  • Chỉ số xã hội 282
  • Chỉ số đam mê 7.10
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongly5 - 4 choidep2021
huongly2 - 0 yobkwm123
huongly4 - 0 thiengon123
huongly1 - 5 abcabcabc
huongly0 - 3 romantic
huongly1 - 0 thusieudepgai
huongly4 - 0 nhat378zo
huongly1 - 0 buiminhquan222
huongly3 - 0 nhatthuong
huongly5 - 0 nguyenhoangphuc6793
huongly2 - 0 hoangbrl89
huongly2 - 6 carohcm
huongly1 - 0 manchester05
huongly2 - 0 corehieu2021
huongly1 - 0 thanhduoc021
huongly1 - 0 congcore2021
huongly2 - 7 chopper
huongly0 - 4 hieveryone
huongly0 - 9 firouz
huongly5 - 0 nguyenngocanh
huongly0 - 4 oxoxox
huongly0 - 3 dungnhinlai
huongly1 - 9 aquadogkr1
huongly6 - 6 xemphim2022
huongly1 - 17 rongar
huongly1 - 0 duytrung1991
huongly0 - 3 byeyou
huongly2 - 0 taidt2410
huongly0 - 1 lunox
huongly1 - 0 pouralways
huongly4 - 1 tamabc
huongly0 - 2 phuongly
huongly5 - 2 longsua
huongly5 - 2 tinhanh66
huongly1 - 3 nguyenmanhlama01
huongly3 - 2 pquarngfeb5th
huongly1 - 0 doubar
huongly1 - 0 voky88
huongly0 - 2 tranminh90
huongly1 - 0 datnh2
huongly3 - 0 wocovn
huongly1 - 0 dungthht99
huongly3 - 5 nhavodichmoi
huongly19 - 13 nuhondanhroi
huongly3 - 0 huongbui123
huongly5 - 0 thubon
huongly3 - 1 minhdv
huongly4 - 0 vianhpysl
huongly0 - 1 robin
huongly1 - 0 dung07
huongly2 - 0 meoluoi
huongly2 - 0 minhkem92
huongly1 - 1 tuliphalan
huongly3 - 1 gaodo
huongly4 - 1 phamvo
huongly1 - 0 ytr6gfb5r5f
huongly0 - 3 emdangicachly
huongly3 - 0 dangkvu0
huongly3 - 0 hamy073
huongly0 - 2 jinjiebang
huongly2 - 0 mama11
huongly2 - 0 x3danplay
huongly4 - 0 bongbongmua12
huongly3 - 1 lovegood
huongly6 - 0 longchupapiponhanho
huongly0 - 1 cutibinhchau
huongly0 - 2 caonhocodon
huongly3 - 5 bongo
huongly2 - 0 langtu
huongly2 - 5 waifu207otaku
huongly4 - 0 playcaro20
huongly0 - 4 tungcaro
huongly2 - 0 tien09
huongly1 - 0 minhbaoa01
huongly0 - 2 launchsite
huongly0 - 1 arsenalfc96
huongly3 - 0 kingcaronoloss
huongly1 - 0 kentpham
huongly0 - 1 sirqq
huongly3 - 0 mocmien
huongly1 - 0 dksdud
huongly3 - 2 nhabanbo
huongly2 - 0 aconnongthon
huongly0 - 3 huunhu66
huongly2 - 0 hades
huongly8 - 5 manh123a
huongly2 - 0 sonic2703
huongly1 - 0 vodanh1134dn
huongly1 - 0 sunami123
huongly1 - 7 covid19
huongly0 - 6 sugar19
huongly2 - 2 lenhhoxung
huongly1 - 0 winter
huongly3 - 1 vdelta
huongly2 - 0 bon2k7
huongly9 - 0 quanvovan
huongly1 - 4 anhkhongquantam
huongly1 - 0 daudau
huongly4 - 0 quynhnhu2k33006
huongly4 - 0 rfvrfvr11