huongly
  • Hạng ...
  • Ngọc 725
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.85%
  • Chỉ số xã hội 435
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongly0 - 1 at0p1xt
huongly5 - 0 duongle
huongly1 - 0 htavan248
huongly6 - 8 vitty
huongly3 - 1 tuyennguyen
huongly13 - 5 sieuga
huongly0 - 2 caroforfun99999
huongly3 - 7 cocvang
huongly16 - 6 gaodo
huongly1 - 0 nmtruong
huongly0 - 2 hdmi2000
huongly0 - 2 manhlamm
huongly1 - 2 sabo2412
huongly1 - 3 nganbali
huongly8 - 0 hoangket98
huongly7 - 5 hades
huongly5 - 8 bongo
huongly9 - 5 cry99
huongly1 - 5 phongyeu
huongly3 - 0 hoaganh26745
huongly10 - 11 yoona
huongly2 - 0 phandanthan10anh1
huongly0 - 1 khoald
huongly0 - 1 shinnijin
huongly0 - 2 travahuong
huongly3 - 0 congnamy
huongly2 - 0 phanthanhphuc291007
huongly1 - 1 ftsai
huongly3 - 0 hichle
huongly5 - 0 vyvyvyvyv
huongly1 - 0 vanhai2k263
huongly1 - 1 shibangulem
huongly2 - 0 choconngocngech12zmc
huongly30 - 1 ptanne2309
huongly3 - 0 tranghero94
huongly4 - 3 chumchum
huongly1 - 0 truongxuanbach
huongly2 - 0 qweqweqwe
huongly6 - 3 chebuoi
huongly4 - 0 tungtran
huongly7 - 1 langtu
huongly3 - 0 ghostghost
huongly0 - 1 tomcuamuc
huongly1 - 0 jasam
huongly3 - 2 namhoang
huongly3 - 0 toylayenday
huongly2 - 0 hongbeoi
huongly0 - 2 muaxuanden
huongly1 - 0 duongvutien
huongly1 - 0 bruno678
huongly1 - 0 colahi
huongly0 - 2 xuninak
huongly2 - 0 khanhnnguyen2110
huongly8 - 0 kiemkim1102
huongly6 - 0 vanhdepzai
huongly16 - 1 nnonn
huongly3 - 0 lylokutee
huongly5 - 0 kiemphongkim
huongly1 - 0 peterlylo
huongly1 - 0 lylokute
huongly4 - 0 phamduong2k5
huongly1 - 1 kiennguyenminh2k
huongly1 - 0 tragung
huongly2 - 0 thanhtanbinh
huongly1 - 0 thanhtri0111
huongly1 - 0 cumcum
huongly1 - 0 hahieu86
huongly0 - 2 alienware
huongly3 - 0 htttt
huongly4 - 1 aconnongthon
huongly0 - 1 anh3khia
huongly3 - 0 dieuthanh
huongly7 - 3 lacius
huongly4 - 1 dai1dai2
huongly1 - 0 baotoan96
huongly0 - 1 binzzz98
huongly3 - 2 ngoctin
huongly2 - 0 dosiphung
huongly3 - 5 tonngokhong9
huongly3 - 23 phuongkitty
huongly0 - 1 kain98
huongly3 - 0 hoangdng123
huongly8 - 1 cameramttg
huongly1 - 0 thethan1994
huongly8 - 10 veeee0032
huongly11 - 3 thuyhoa
huongly0 - 1 vivacoffee
huongly1 - 0 pbteam4000
huongly3 - 0 hieuhihihi
huongly4 - 1 lamquennha
huongly2 - 0 matterjame
huongly2 - 3 bingan
huongly1 - 0 huongduong
huongly1 - 0 nguyennhisopoor
huongly0 - 1 huongjep
huongly2 - 3 evanst
huongly2 - 1 boyracy
huongly3 - 0 nhanleaaa
huongly6 - 1 hunghandsome
huongly0 - 1 nguyennhisokill