thienloi
  • Hạng 436
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,073
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 55.16%
  • Chỉ số xã hội 281
  • Chỉ số đam mê 5.87
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienloi5 - 5 carohcm
thienloi2 - 1 sangyhbn99
thienloi2 - 0 vantannguyen
thienloi2 - 0 dethualam0123456789
thienloi2 - 0 namson00000
thienloi1 - 0 phieubaggio
thienloi1 - 0 nvpn111
thienloi0 - 2 huyenmai96
thienloi1 - 0 giainghi11
thienloi1 - 0 lethanhnhan01
thienloi4 - 1 minhsting
thienloi0 - 4 tranminhchien
thienloi1 - 1 anatoli
thienloi1 - 0 newdog
thienloi4 - 0 bonam
thienloi2 - 0 loloti
thienloi1 - 0 hihihahahd
thienloi0 - 10 sauminh
thienloi0 - 1 strawberry
thienloi0 - 1 marionew
thienloi5 - 9 toloveru
thienloi2 - 4 anhtuteoteo
thienloi1 - 3 timkiem
thienloi2 - 0 lee16
thienloi2 - 1 kiencon
thienloi3 - 0 rintohsaka
thienloi10 - 3 vmingau2208
thienloi4 - 0 nguyenhoangphuc6793
thienloi1 - 0 veeee0032
thienloi2 - 0 thongbroland
thienloi1 - 0 hattrick
thienloi3 - 3 lamhao96
thienloi1 - 5 pouralways
thienloi3 - 1 ductoan
thienloi1 - 3 demonking
thienloi2 - 0 corehieu2021
thienloi2 - 0 vosongtn6688
thienloi1 - 0 duycore
thienloi2 - 0 playcaro20
thienloi5 - 5 xemphim2022
thienloi2 - 0 longlife
thienloi1 - 3 choidep2021
thienloi0 - 3 donghocat
thienloi0 - 4 huongjep
thienloi5 - 0 hichaocau
thienloi1 - 0 hoangdaumoi
thienloi0 - 3 tayngang66
thienloi6 - 0 wocovn
thienloi7 - 3 tokyo
thienloi1 - 4 poseidon
thienloi1 - 6 dangkyqd
thienloi3 - 1 sonbinnnnn
thienloi1 - 3 sabo2412
thienloi3 - 0 bongbongmua12
thienloi1 - 1 vietlong79
thienloi5 - 0 nevergiveup
thienloi0 - 8 sinbad
thienloi1 - 4 matrancaro
thienloi1 - 1 minhdv
thienloi0 - 2 nangthuytinh
thienloi0 - 2 rubikson
thienloi0 - 1 linhmiu
thienloi1 - 0 anhhubgrom
thienloi0 - 3 dangtiendung
thienloi6 - 1 vpbongin
thienloi0 - 2 denhayden
thienloi4 - 8 phumyhung
thienloi0 - 1 teoteo
thienloi6 - 0 kikukuik
thienloi1 - 0 hxmb26
thienloi5 - 3 bruhn
thienloi0 - 1 waifu207otaku
thienloi2 - 0 nghiaconga134
thienloi2 - 0 vantrung
thienloi2 - 0 tieuholy
thienloi0 - 2 keosua
thienloi4 - 0 lethithuyhuong7
thienloi7 - 0 tien09
thienloi2 - 0 peppz
thienloi0 - 6 tuyetmuahe
thienloi1 - 3 dosion
thienloi0 - 2 hkhkhkhkh
thienloi0 - 1 khaihuyen999
thienloi1 - 2 hung01657253428
thienloi3 - 4 cutibinhchau
thienloi0 - 1 paradol
thienloi1 - 0 nhipcautre21
thienloi0 - 1 tieuyeutinh
thienloi1 - 2 mjetran
thienloi0 - 1 ctctqlk
thienloi0 - 2 karuizawa
thienloi4 - 0 vuaandiem1908
thienloi1 - 0 phong312
thienloi1 - 0 kk507
thienloi2 - 0 hieunat
thienloi1 - 0 meomeo123abc
thienloi0 - 2 dungnhinlai
thienloi3 - 1 trummen
thienloi1 - 3 linda
thienloi5 - 1 mari1120