michnhi
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Tỉ lệ thắng 58.10%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
michnhi0 - 2 vientuong
michnhi0 - 1 vnvodich1
michnhi1 - 1 cuccu
michnhi0 - 1 apollo
michnhi1 - 0 hongtran6789
michnhi1 - 1 chuyenluat1
michnhi0 - 1 kingday
michnhi0 - 1 pianooo
michnhi1 - 0 kakao911
michnhi2 - 0 cuopbiensoh2o
michnhi7 - 11 gatamky2020
michnhi0 - 1 botran
michnhi0 - 1 hades
michnhi1 - 2 cuiganhat
michnhi1 - 0 regina
michnhi2 - 0 melanie
michnhi3 - 7 ladieubong
michnhi3 - 9 haicuibap
michnhi1 - 3 yellowrain
michnhi0 - 1 scp67892021
michnhi4 - 0 phucdztv
michnhi5 - 0 thienlong123
michnhi2 - 0 hotder
michnhi4 - 0 iwant
michnhi0 - 1 kevincaro
michnhi2 - 0 louis
michnhi3 - 5 congiola
michnhi6 - 0 quyenhan199
michnhi0 - 4 negus
michnhi9 - 0 tenlammo
michnhi5 - 1 datgaming22
michnhi2 - 0 mynhvux
michnhi0 - 1 caremkeomut
michnhi8 - 0 thekha112007
michnhi4 - 2 lavendertnh
michnhi5 - 0 truongkoi123
michnhi4 - 0 doo12345
michnhi1 - 1 duy30012004
michnhi0 - 1 mrhuandz
michnhi0 - 3 giet91
michnhi8 - 0 nagisashiotauwu
michnhi8 - 1 khailev111
michnhi0 - 2 manii
michnhi1 - 0 canhet2007
michnhi0 - 3 flyinthesky
michnhi1 - 0 noname05e
michnhi5 - 0 thanhchicken123
michnhi1 - 0 embryoai
michnhi4 - 5 cudongtai
michnhi0 - 1 meoww
michnhi2 - 5 congchelseahd
michnhi3 - 1 langtu
michnhi1 - 5 tapchoico
michnhi5 - 3 sirenhead
michnhi3 - 2 moichoia87
michnhi1 - 0 fghfghfgh
michnhi6 - 0 datga
michnhi0 - 4 adorabat
michnhi1 - 0 thachcuoi
michnhi1 - 0 ttntvt
michnhi4 - 1 qpertyuiop12345
michnhi1 - 0 baongoctruong
michnhi1 - 1 nolan
michnhi0 - 6 thanhthanh2k7
michnhi1 - 0 phat414
michnhi1 - 0 vuongtuyen123
michnhi0 - 3 silvermoon
michnhi1 - 0 huyprocaro
michnhi1 - 0 because
michnhi2 - 0 bduzz
michnhi3 - 0 xichum20411
michnhi3 - 0 dangbalam
michnhi2 - 0 badgirl
michnhi1 - 0 phat4148
michnhi1 - 0 kakaka
michnhi3 - 0 spaze
michnhi0 - 1 frozenqueenelsa
michnhi3 - 0 supersen
michnhi3 - 1 conbocuoibidien
michnhi1 - 2 aiamcaro
michnhi9 - 1 nobitakohi
michnhi1 - 0 caothucaro
michnhi2 - 10 aquadogkr1
michnhi2 - 0 khoiquapro
michnhi0 - 6 scary278
michnhi18 - 2 bauvat
michnhi4 - 0 jachsoon128890
michnhi0 - 1 luvie
michnhi3 - 2 darius
michnhi5 - 1 danhlc1717
michnhi2 - 0 coochiedestroyer
michnhi2 - 4 cfchp
michnhi2 - 1 thanh91
michnhi2 - 0 okllllll
michnhi3 - 0 geniusvn
michnhi1 - 0 cocarol
michnhi29 - 20 gatamky2014
michnhi1 - 0 tieuyeutinh
michnhi1 - 0 sansvirus
michnhi0 - 2 ethan