michnhi
  • Hạng 819
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,303
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.84%
  • Chỉ số xã hội 294
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
michnhi1 - 0 thimhuong
michnhi1 - 0 quynhgiao
michnhi1 - 0 trancuongst
michnhi2 - 2 alecharry91
michnhi3 - 0 kippyquyen2410
michnhi3 - 3 travahuong
michnhi2 - 6 hocchoicaro
michnhi1 - 0 cocuser
michnhi0 - 1 nguyenmanhlama01
michnhi0 - 10 lamcaro2
michnhi6 - 1 sachinhgai
michnhi2 - 0 nghiacaro
michnhi0 - 1 muaxuanden
michnhi1 - 1 peheo
michnhi0 - 1 nguyenhuong90
michnhi0 - 1 hanhphucthoangqua
michnhi2 - 0 minhpham
michnhi0 - 1 linhlucden
michnhi4 - 0 nguyenvandong
michnhi2 - 5 wibunotsimpttv2k7
michnhi3 - 0 thanhleee
michnhi4 - 0 laptop
michnhi0 - 3 lunox
michnhi1 - 0 menogaqua93
michnhi1 - 0 hahahihihuhu
michnhi3 - 0 hiluuuunan
michnhi1 - 6 yephdith
michnhi0 - 4 banlanhat2323
michnhi5 - 1 ttktam253
michnhi0 - 2 titus
michnhi2 - 2 martinchannel
michnhi3 - 3 kulito
michnhi1 - 0 veeee0032
michnhi15 - 3 merio99999
michnhi0 - 1 akirakun
michnhi2 - 2 toloveru
michnhi1 - 0 vuhoanhtt
michnhi2 - 0 choivanminh
michnhi2 - 0 miormy235
michnhi0 - 1 nangcanhhoaroi
michnhi0 - 2 boomx
michnhi2 - 2 trienchill
michnhi4 - 1 cuopbiensoh2o
michnhi3 - 6 congiola
michnhi1 - 2 dongbhu123
michnhi3 - 2 trungthau79
michnhi0 - 6 carohcm
michnhi2 - 0 nhatruc2014
michnhi1 - 0 thiengon123
michnhi0 - 5 cuongni
michnhi1 - 0 zronice
michnhi10 - 0 minhmanmoi1
michnhi6 - 0 culyven121
michnhi2 - 6 vinhto
michnhi0 - 1 yueyue1
michnhi4 - 0 duyanh
michnhi4 - 0 playcaro20
michnhi0 - 2 zaninovn1324
michnhi0 - 4 waifu207otaku
michnhi7 - 5 sonyvaio99
michnhi2 - 0 hieno
michnhi1 - 0 tammy56
michnhi1 - 0 ffdsssaf
michnhi3 - 0 duytrung1991
michnhi3 - 1 nht207st
michnhi2 - 1 lealia
michnhi2 - 0 kim93
michnhi0 - 1 dungnhinlai
michnhi0 - 2 moitapchoi
michnhi6 - 2 vienpd
michnhi1 - 0 trithichtrol123
michnhi12 - 11 nuhondanhroi
michnhi4 - 10 phumyhung
michnhi3 - 1 playerrr
michnhi1 - 0 anhlun619
michnhi1 - 2 corona
michnhi1 - 0 nguyetquang
michnhi3 - 0 minhquan24104
michnhi2 - 0 tienbodoi
michnhi1 - 0 tttt9
michnhi1 - 1 sabo2412
michnhi2 - 0 stdrjt
michnhi0 - 1 sinbad
michnhi0 - 2 byeyou
michnhi3 - 1 monchangcheo
michnhi1 - 0 htjoker
michnhi1 - 0 manhlama01
michnhi4 - 3 buvathai
michnhi2 - 1 tuliphalan
michnhi0 - 2 eketao
michnhi1 - 0 tranhieucdqfhs
michnhi12 - 9 tu8160
michnhi5 - 0 hohocute
michnhi3 - 3 acaroo1
michnhi2 - 0 crisdevilgamer
michnhi1 - 0 dekuuuuuuuu
michnhi6 - 1 bonam
michnhi0 - 3 batbai5397
michnhi3 - 1 qawseg2k5
michnhi2 - 0 tien09