michnhi
  • Hạng ...
  • Ngọc 713
  • Tỉ lệ thắng 62.53%
  • Chỉ số xã hội 427
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 2 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
michnhi1 - 0 chaoga
michnhi7 - 33 beteoteosg
michnhi4 - 4 ellis
michnhi1 - 0 acacacac
michnhi13 - 11 thimhuong
michnhi32 - 21 flash
michnhi20 - 18 aiamcaro
michnhi2 - 0 legiau
michnhi1 - 5 hdmi2000
michnhi1 - 0 gfhhfjghkj
michnhi7 - 2 noelvietdung2512
michnhi0 - 1 nguoingoaihanhtinh
michnhi19 - 21 dragon
michnhi24 - 30 boomx
michnhi1 - 5 aikhongsotui
michnhi3 - 0 vietnamcom
michnhi1 - 0 kemkaka
michnhi1 - 5 muaxuanden
michnhi22 - 10 cuopbiensoh2o
michnhi7 - 9 kulito
michnhi3 - 4 cocvang
michnhi1 - 0 sakurajp
michnhi4 - 1 hollanddd9822
michnhi13 - 18 rocket290671
michnhi3 - 1 fbngohai
michnhi1 - 4 mrchipone
michnhi3 - 0 haohaont6
michnhi5 - 3 tuliphalan
michnhi1 - 0 tomvngamerz
michnhi0 - 1 carotfs17
michnhi1 - 0 lilies
michnhi2 - 5 docuong
michnhi3 - 0 nonnnnnnnnnnnn
michnhi1 - 0 hosyminh
michnhi5 - 0 edogawanguyen
michnhi1 - 0 riochii
michnhi1 - 6 huongjep
michnhi2 - 0 carotanhoa2022
michnhi1 - 0 binbim
michnhi1 - 1 ptdboy
michnhi1 - 0 phamtranlalinh1309
michnhi3 - 6 winxp
michnhi6 - 0 khangnongrdo
michnhi1 - 0 ponr99
michnhi1 - 0 haconvuongnang12
michnhi0 - 8 newnewnew
michnhi6 - 1 lucnguyen
michnhi2 - 3 nganbali
michnhi7 - 1 hunghuyhoangbhb81
michnhi2 - 0 huyhoang09042000hg
michnhi2 - 0 principiamathematica
michnhi1 - 0 nguyenthivannga
michnhi4 - 0 dfhuzkhjudgy
michnhi1 - 0 kinid
michnhi1 - 0 hagiahoang2011
michnhi1 - 0 hautrang113
michnhi3 - 0 trangiaphuc
michnhi4 - 12 at0p1xt
michnhi1 - 0 trandinhkhoa
michnhi0 - 4 nhatnhatsl
michnhi0 - 1 tonngokhong9
michnhi0 - 1 manhlamm
michnhi11 - 1 bku7272
michnhi1 - 0 binh2k8nopro
michnhi4 - 7 sabo2412
michnhi1 - 0 megamew
michnhi1 - 0 thaontt34thaontt34
michnhi2 - 0 peoanhkute
michnhi3 - 1 peheo
michnhi11 - 1 pakuda
michnhi0 - 1 taer0918
michnhi10 - 2 thanhngaho
michnhi2 - 2 chumchum
michnhi6 - 3 ntntntnt
michnhi1 - 0 asdasdsds
michnhi5 - 0 kietbetcaro
michnhi1 - 0 hsncute2k4
michnhi27 - 16 cuacang3333
michnhi2 - 4 titus
michnhi3 - 0 thangquoc
michnhi4 - 0 ngochoangdaklak
michnhi5 - 5 sonccccc
michnhi2 - 1 zinchaomoingu
michnhi4 - 0 thanhthanhxlvqk
michnhi1 - 0 katenhikate2008
michnhi3 - 4 trienchill
michnhi6 - 0 dieuthanh
michnhi1 - 2 koora
michnhi1 - 0 trantam1352
michnhi5 - 0 quanprocaro
michnhi2 - 2 hangover
michnhi1 - 3 lebaokhang
michnhi1 - 3 alienware
michnhi1 - 0 dkhanh101010
michnhi2 - 0 ducduyb
michnhi3 - 0 anh3khia
michnhi1 - 0 baminh1432009
michnhi0 - 1 caroforfun99999
michnhi12 - 35 phuongkitty
michnhi4 - 0 torao16051999