phongca
  • Hạng ...
  • Ngọc 511
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.80%
  • Chỉ số xã hội 412
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongca30 - 34 bingan
phongca18 - 13 eketao
phongca18 - 17 aconnongthon
phongca0 - 1 karuizawa
phongca11 - 11 langtu
phongca2 - 10 beteoteosg
phongca15 - 14 peheo
phongca0 - 1 kemkaka
phongca6 - 19 aikhongsotui
phongca4 - 5 vtvtvt
phongca6 - 8 thimhuong
phongca6 - 6 bongo
phongca14 - 18 tuliphalan
phongca1 - 0 sakurajp
phongca2 - 0 maccanhtham
phongca0 - 1 congtrinh
phongca0 - 2 rocket290671
phongca1 - 0 hikari
phongca1 - 0 cuncun
phongca2 - 0 sowin
phongca0 - 4 dangtiendung
phongca2 - 7 docuong
phongca8 - 9 nganbali
phongca1 - 9 siro2012
phongca1 - 0 longisme
phongca2 - 0 lmaobruh
phongca1 - 4 phamphuhung
phongca1 - 5 winxp
phongca1 - 0 lynnsayhii29
phongca1 - 0 aidoop
phongca1 - 0 carogiaitri
phongca11 - 2 lukhachiucaidep
phongca4 - 0 nethonglinh
phongca4 - 0 ddddggg12
phongca1 - 0 xxxxcccc
phongca1 - 0 hieupt
phongca0 - 1 duonghienlanh
phongca1 - 0 anndo
phongca1 - 6 hdmi2000
phongca0 - 10 meohoang123
phongca1 - 5 becontapyeux1
phongca3 - 0 thinhcubo
phongca3 - 5 newnewnew
phongca0 - 1 jazknowscaro
phongca8 - 5 carokid
phongca0 - 9 tonngokhong9
phongca2 - 2 lucatin
phongca1 - 5 adachi
phongca1 - 0 nguyenthinh8686
phongca3 - 0 sieucapdeptrai
phongca1 - 0 phanbu
phongca1 - 0 hieenminhh
phongca1 - 0 kenhao2013
phongca2 - 2 tonlopro
phongca2 - 0 dontyoudare
phongca5 - 8 sabo2412
phongca3 - 0 haicd2721
phongca4 - 0 cookbool0994
phongca6 - 0 phandanthan10anh1
phongca16 - 22 cocvang
phongca4 - 0 jacobsproducer
phongca2 - 0 fourleo
phongca1 - 0 thanhngaho
phongca1 - 0 congz
phongca2 - 0 ntntntnt
phongca5 - 7 at0p1xt
phongca1 - 0 bruno678
phongca2 - 0 vyhuyen06
phongca0 - 1 tomcuamuc
phongca4 - 1 thangquoc
phongca4 - 0 hieudeptrai
phongca2 - 1 andyg
phongca2 - 4 travahuong
phongca3 - 1 sieuga
phongca9 - 0 toilacucarot1
phongca3 - 0 minhreal23
phongca1 - 0 lylokute
phongca0 - 1 amazon
phongca0 - 4 anh3khia
phongca4 - 1 aiamcaro
phongca5 - 1 dieuthanh
phongca2 - 4 lebaokhang
phongca2 - 2 emiya
phongca1 - 0 letuanahn
phongca1 - 0 anhhero
phongca0 - 1 binzzz98
phongca4 - 0 doantankhanh2007
phongca3 - 0 sthswrong
phongca2 - 1 kpurorsted
phongca0 - 1 caroforfun99999
phongca1 - 4 kiendz12
phongca1 - 0 kain98
phongca0 - 1 wwhamsterww
phongca4 - 0 sduykhoa231
phongca2 - 1 quanglb2001
phongca2 - 0 dangthithuy
phongca3 - 2 njhvuughbkn
phongca1 - 0 thethan1994
phongca6 - 11 phuongkitty
phongca5 - 0 aceweo