phongca
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 58.10%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongca12 - 4 buidinh
phongca3 - 0 thythy2705
phongca3 - 4 scp67892021
phongca3 - 0 metqqua
phongca1 - 0 test1
phongca1 - 2 lamcaro
phongca1 - 1 ttntvt
phongca1 - 0 khabanh123a
phongca0 - 1 support
phongca3 - 1 akahaizaki
phongca2 - 7 quangthinh
phongca1 - 0 kyur333
phongca1 - 2 fnckboiz
phongca0 - 1 pianooo
phongca4 - 8 cudongtai
phongca1 - 0 dinhvanvoi
phongca3 - 5 giangquangvu
phongca3 - 1 yellowrain
phongca0 - 1 tom2000
phongca2 - 0 evemor
phongca0 - 1 askar
phongca4 - 0 water
phongca15 - 0 khanhhuyen123
phongca5 - 9 husky0403
phongca30 - 1 ares1234
phongca0 - 3 tapchoico
phongca22 - 14 gatamky2020
phongca1 - 0 ttt12345
phongca1 - 0 tuananh123
phongca3 - 8 kevincaro
phongca1 - 2 congiola
phongca11 - 0 longnhathaha
phongca1 - 0 buingocanh
phongca0 - 1 director
phongca0 - 1 yeusinhly
phongca2 - 0 izumagin
phongca3 - 0 tylfr33
phongca2 - 0 uyen221198
phongca6 - 0 grinded123
phongca1 - 0 yahoo
phongca2 - 0 minh150893
phongca2 - 0 duongmd7002
phongca2 - 0 nagisashiotauwu
phongca3 - 1 hoanphan044
phongca3 - 1 jachsoon128890
phongca1 - 0 tuanxungfendi
phongca0 - 2 kevin7989
phongca0 - 3 rip001
phongca1 - 0 tuoilozz
phongca7 - 0 camtu2111
phongca21 - 0 shino
phongca1 - 0 vitty
phongca2 - 0 solitude
phongca3 - 4 congchelseahd
phongca3 - 0 mydung951523
phongca0 - 1 sirenhead
phongca0 - 1 nhungggggg
phongca3 - 0 kiwiw
phongca2 - 0 eovil
phongca6 - 1 phamvanson12345
phongca2 - 0 lybong
phongca0 - 6 thanhthanh2k7
phongca5 - 0 khailev111
phongca4 - 0 tuhb27
phongca2 - 0 namviet
phongca5 - 0 kiritosan
phongca1 - 0 jendksla
phongca4 - 1 thaovan
phongca12 - 1 babylove
phongca1 - 0 meomeomeo
phongca5 - 0 jacky
phongca2 - 1 nhabanbo
phongca0 - 1 bexinkk
phongca1 - 0 huongly
phongca1 - 0 sangbd
phongca1 - 5 cfchp
phongca6 - 1 bauvat
phongca0 - 2 dangtiendung
phongca0 - 1 gacontapta
phongca1 - 0 thanh91
phongca2 - 5 gavuoninyourmemories
phongca2 - 0 khanh2002
phongca1 - 3 mncrissdmn
phongca3 - 2 chienbenh
phongca1 - 17 nhatmai
phongca2 - 0 khiemkien2
phongca3 - 7 haiduong34
phongca0 - 1 khoaitocolamemlo
phongca2 - 1 haihoang
phongca5 - 1 bananabfoy
phongca1 - 1 stevephuoc
phongca1 - 0 hihi192002
phongca4 - 0 erica
phongca2 - 5 haicuibap
phongca5 - 0 scp6789
phongca2 - 0 huntmin
phongca12 - 0 noobthang
phongca4 - 0 anhcute123
phongca4 - 0 tava1345
phongca3 - 0 reborn