phongca
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 671
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.34%
  • Chỉ số xã hội 286
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongca2 - 4 tuliphalan
phongca2 - 0 giainghi11
phongca6 - 1 virutdep
phongca0 - 4 yephdith
phongca0 - 1 fcbm10
phongca5 - 0 top1florentino
phongca5 - 4 cry99
phongca1 - 0 aiamcaro
phongca5 - 4 nghiacaro
phongca1 - 0 kippyquyen2410
phongca1 - 2 tautochanh
phongca1 - 0 nonamefire
phongca4 - 0 mrbeo2002
phongca3 - 0 babyboonhyheloooo67
phongca1 - 1 dangquangadc03
phongca1 - 5 hocchoicaro
phongca0 - 1 nguyenhuong90
phongca0 - 3 linhlucden
phongca0 - 1 cloudrn
phongca2 - 0 kieuloan111998
phongca2 - 0 zoumb
phongca2 - 0 alecharry91
phongca1 - 0 sieuga
phongca0 - 4 bingan
phongca2 - 0 ducdo
phongca1 - 2 aconnongthon
phongca1 - 3 dragoncity113
phongca1 - 0 martinchannel
phongca1 - 0 vtvtvt
phongca1 - 0 williams
phongca1 - 0 vuhoanhtt
phongca2 - 2 vuabip
phongca2 - 3 ahbakhia
phongca1 - 1 quoccanh03
phongca1 - 0 miormy235
phongca0 - 1 nangcanhhoaroi
phongca3 - 2 langtu
phongca2 - 0 huongly
phongca2 - 0 bongo
phongca1 - 1 thimhuong
phongca3 - 0 khoanguyen27012001
phongca1 - 0 kyduyenn
phongca2 - 25 carohcm
phongca2 - 5 tayngang66
phongca0 - 5 tapchoilon
phongca3 - 2 galaxyxx
phongca3 - 0 nhatruc2014
phongca1 - 0 phongan1
phongca0 - 3 khanh200175
phongca1 - 0 thiengon123
phongca2 - 1 invisibleeee
phongca5 - 0 seong
phongca3 - 0 dai1dai2
phongca1 - 1 toilachinhtoi
phongca3 - 0 nakiriayame
phongca3 - 0 brlmt2003
phongca1 - 1 zaninovn1324
phongca6 - 2 congcore2021
phongca1 - 2 hattoriheiji
phongca5 - 0 luudangkhoi198
phongca1 - 5 dungnhinlai
phongca3 - 0 tuphuong
phongca2 - 6 aquadogkr1
phongca1 - 0 anhgei
phongca30 - 11 batrung
phongca1 - 0 suthatchico1
phongca1 - 0 gdjjgdjjgxnndgjdjts
phongca1 - 1 voky88
phongca13 - 4 kim93
phongca0 - 1 minhhuy1108
phongca0 - 1 thusieudepgai
phongca1 - 3 corona
phongca0 - 1 flash
phongca1 - 0 eketao
phongca0 - 1 robin
phongca0 - 4 sabo2412
phongca0 - 2 byeyou
phongca0 - 2 waifu207otaku
phongca0 - 2 covid19
phongca0 - 5 tinhanh66
phongca1 - 3 yangyang
phongca0 - 1 hieuga
phongca1 - 0 minhbz2
phongca15 - 1 tuongvd
phongca2 - 0 hanpas
phongca4 - 0 kocantenok123
phongca1 - 1 cupcake123
phongca2 - 2 devilking
phongca2 - 3 gaodo
phongca3 - 2 nguyenmanhlama01
phongca1 - 0 agonized5100
phongca6 - 0 duongan2220
phongca1 - 1 ngocbotony
phongca2 - 0 winter
phongca1 - 1 nhannn97
phongca2 - 0 beyou123
phongca0 - 1 sunami123
phongca2 - 0 duongproga
phongca0 - 3 tienphat363
phongca1 - 0 maithuy01