bingan
  • Hạng 155
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 4,490
  • Tỉ lệ thắng 49.45%
  • Chỉ số xã hội 275
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bingan0 - 1 byeyou
bingan1 - 3 anhtuteoteo
bingan1 - 0 ichiichita
bingan3 - 0 zronice
bingan1 - 0 chieclacuoicung
bingan0 - 1 khanh200175
bingan2 - 0 toilachinhtoi
bingan4 - 0 llewyn
bingan1 - 1 anvt85
bingan4 - 7 tapchoilon
bingan1 - 0 phutrong13
bingan2 - 0 thanhoanghieu
bingan2 - 0 shinavi05
bingan2 - 3 hxmb26
bingan6 - 3 minhtris
bingan0 - 3 cobemongmo
bingan5 - 12 tayngang66
bingan1 - 3 aquadogkr1
bingan1 - 3 vngn175
bingan1 - 0 thusieudepgai
bingan2 - 2 minhhuy1108
bingan4 - 0 zaninovn1324
bingan1 - 0 lizzchan
bingan1 - 0 pouralways
bingan3 - 0 playcaro20
bingan1 - 0 leai0204
bingan4 - 0 nhuhoangde
bingan1 - 5 carohcm
bingan0 - 2 saobang
bingan2 - 0 longlife
bingan1 - 2 lealia
bingan2 - 1 lunox
bingan1 - 0 tuphuong
bingan3 - 0 hmhhmh
bingan4 - 0 anhgei
bingan5 - 0 longsua
bingan0 - 1 mhuyen2704
bingan10 - 7 xemphim2022
bingan3 - 0 laoanh
bingan4 - 4 nguyenmanhlama01
bingan1 - 0 domdomjack2009
bingan3 - 0 nguyentoan0096
bingan1 - 0 doubar
bingan2 - 0 nuhondanhroi
bingan1 - 1 thiengon123
bingan0 - 2 manhlama01
bingan0 - 5 tinhanh66
bingan1 - 0 bongo
bingan0 - 1 dragon
bingan1 - 2 sabo2412
bingan2 - 2 huynmopg
bingan0 - 3 hocdoi
bingan1 - 1 maithao
bingan2 - 5 phumyhung
bingan0 - 2 aconnongthon
bingan1 - 0 lyly1210
bingan1 - 0 choidep2021
bingan2 - 2 minhbz2
bingan0 - 1 junz2222
bingan0 - 4 candy
bingan3 - 0 duongnguyen2210
bingan1 - 0 cryderman
bingan3 - 4 dksdud
bingan5 - 3 hieno
bingan1 - 8 tieutiennu
bingan0 - 1 sieuga
bingan3 - 4 gaodo
bingan0 - 1 tranminh90
bingan2 - 4 tuliphalan
bingan5 - 7 arsenalfc96
bingan0 - 5 batbai5397
bingan1 - 2 danbienday
bingan1 - 0 bongbongmua12
bingan3 - 4 hetyeulinh
bingan4 - 1 jessie
bingan2 - 0 fcbacvu
bingan4 - 0 duongan2220
bingan2 - 0 hienhamho98
bingan1 - 0 flash
bingan3 - 19 cpcnarin18
bingan4 - 0 tungcaro
bingan0 - 2 thienanlk113
bingan7 - 5 tu8160
bingan5 - 2 top1carovn
bingan0 - 1 phudeptrai
bingan1 - 0 matrancaro
bingan1 - 1 saphia
bingan1 - 0 levovanvu
bingan2 - 1 lgbvn
bingan1 - 1 bemuoi
bingan2 - 7 embht
bingan2 - 1 tuannm
bingan1 - 0 bon2k7
bingan4 - 4 hdmi2000
bingan2 - 0 thupham6754
bingan4 - 1 obama
bingan1 - 0 chucs
bingan1 - 0 nhutpham97
bingan2 - 0 huyle
bingan10 - 1 duongpq33