phongyeu
  • Hạng 238
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2,574
  • Tỉ lệ thắng 57.20%
  • Chỉ số xã hội 264
  • Chỉ số đam mê 6.57
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongyeu1 - 0 loojc1000
phongyeu1 - 0 nhatruc2014
phongyeu3 - 0 phungngocanhquan
phongyeu8 - 0 bongbongmua12
phongyeu1 - 0 giainghi11
phongyeu5 - 0 trinhhhhhhhhhh
phongyeu1 - 0 vietduct32
phongyeu3 - 0 hoanganhvp88
phongyeu2 - 1 nvquan2k6
phongyeu0 - 4 zaique
phongyeu2 - 0 nguyenhoangphuc6793
phongyeu1 - 0 kobietten
phongyeu1 - 3 carohcm
phongyeu1 - 0 coretrunghung
phongyeu0 - 3 firouz
phongyeu5 - 0 ductoan
phongyeu1 - 0 duyanh
phongyeu5 - 0 playcaro20
phongyeu4 - 0 nktrdasj
phongyeu1 - 0 baotran0811
phongyeu2 - 2 sabo2412
phongyeu1 - 0 mindechuyenquynh123
phongyeu1 - 2 toloveru
phongyeu4 - 0 tunoib
phongyeu1 - 1 aothatday2001
phongyeu1 - 0 hannie96
phongyeu2 - 12 chopper
phongyeu1 - 14 rongar
phongyeu0 - 2 dongianlaso1
phongyeu0 - 6 taladanbienma
phongyeu4 - 6 phuongly
phongyeu0 - 3 nguyenmanhlama01
phongyeu4 - 1 drstone
phongyeu4 - 3 candy
phongyeu4 - 13 gomoko
phongyeu4 - 0 huynmopg
phongyeu3 - 0 tokyo
phongyeu31 - 14 choidep2021
phongyeu3 - 3 gaodo
phongyeu1 - 2 sinbad
phongyeu2 - 1 taidt2410
phongyeu1 - 0 nevergiveup
phongyeu0 - 1 yoshida
phongyeu1 - 0 yukii
phongyeu0 - 1 hades
phongyeu1 - 0 lucky
phongyeu4 - 2 krixi
phongyeu0 - 2 robin
phongyeu3 - 0 homaitrucmy
phongyeu2 - 3 matrancaro
phongyeu1 - 0 tranhieucdqfhs
phongyeu3 - 0 hoavinhpq
phongyeu1 - 4 northstar2000
phongyeu2 - 0 umbra123
phongyeu1 - 0 ngoctram
phongyeu1 - 0 mrboo
phongyeu1 - 1 ok1230ok
phongyeu1 - 0 loicon47
phongyeu3 - 0 kulang3008
phongyeu0 - 2 batbai5397
phongyeu4 - 1 sonbinnnnn
phongyeu1 - 0 saphia
phongyeu5 - 0 lincoi108
phongyeu1 - 0 lanhtuan134
phongyeu3 - 0 dksdud
phongyeu3 - 0 phan123
phongyeu1 - 0 mocmien
phongyeu2 - 8 uizaaaaa
phongyeu0 - 1 nhabanbo
phongyeu1 - 2 huunhu66
phongyeu4 - 1 waifu207otaku
phongyeu0 - 2 fanskytran
phongyeu0 - 1 cutibinhchau
phongyeu1 - 0 scenario
phongyeu2 - 0 quanvovan
phongyeu4 - 0 letsgoled
phongyeu12 - 15 arsenalfc96
phongyeu1 - 0 thanhvinh1707
phongyeu1 - 0 obama
phongyeu20 - 23 nguyenhungthcsvts
phongyeu1 - 2 nhochaman99
phongyeu0 - 1 lamcaro2
phongyeu1 - 3 tuongsinh
phongyeu2 - 0 eklaegaeoe
phongyeu1 - 0 linhangel
phongyeu0 - 2 ttntvt
phongyeu2 - 3 scp67892021
phongyeu6 - 0 djsjsjjsjs
phongyeu0 - 1 love74
phongyeu6 - 15 vuhungaudio
phongyeu1 - 0 hautraibao
phongyeu1 - 2 quangthinh
phongyeu8 - 1 penzy
phongyeu1 - 2 buomchua
phongyeu2 - 0 changgxii
phongyeu1 - 0 yenthanh
phongyeu0 - 1 cuccu
phongyeu2 - 1 nan007
phongyeu4 - 0 smile
phongyeu3 - 3 vnvodich1