phongyeu
  • Hạng ...
  • Ngọc 913
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.60%
  • Chỉ số xã hội 372
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phongyeu0 - 1 koora
phongyeu1 - 0 o0tinhtam0o
phongyeu2 - 0 dieuthanh
phongyeu7 - 7 krixi
phongyeu3 - 3 hades
phongyeu2 - 0 hgbao2007
phongyeu0 - 1 alienware
phongyeu1 - 0 fckboi
phongyeu0 - 1 tonngokhong9
phongyeu1 - 0 ngoctin
phongyeu1 - 7 wibunotsimpttv2k7
phongyeu3 - 5 vitty
phongyeu0 - 1 caroforfun99999
phongyeu2 - 1 korean
phongyeu1 - 0 hoangthao01
phongyeu2 - 1 njhvuughbkn
phongyeu0 - 3 travahuong
phongyeu1 - 0 kazuu1554
phongyeu3 - 0 lucky
phongyeu1 - 3 mrboo
phongyeu10 - 3 kain98
phongyeu1 - 6 phuongkitty
phongyeu2 - 0 zereff
phongyeu3 - 0 thienphusi123
phongyeu0 - 5 muaxuanden
phongyeu6 - 0 nguyenvantronghieu
phongyeu1 - 0 lamquennha
phongyeu2 - 0 bzoo2
phongyeu0 - 2 nguyennhisopoor
phongyeu4 - 0 lolololo
phongyeu1 - 0 nguyenlenhat
phongyeu4 - 1 yukii
phongyeu1 - 5 buomchua
phongyeu6 - 5 gaodo
phongyeu2 - 0 benngulam
phongyeu3 - 0 pully234
phongyeu0 - 3 nonameme
phongyeu4 - 10 lunguyencong
phongyeu1 - 1 huongly
phongyeu2 - 3 nhabanbo
phongyeu1 - 0 nguydjbfhfbfh08
phongyeu0 - 3 vivacoffee
phongyeu1 - 0 jimkoi1239
phongyeu1 - 2 muxuden2021
phongyeu4 - 1 huongjep
phongyeu1 - 4 hienvq
phongyeu6 - 0 gacaothu
phongyeu1 - 4 carohcm
phongyeu1 - 0 giahuylelgt
phongyeu1 - 2 evanst
phongyeu2 - 2 guvanu123
phongyeu3 - 2 sabo2412
phongyeu6 - 9 vuabip
phongyeu4 - 0 vietyvu0
phongyeu1 - 1 nguyennhisoreall
phongyeu1 - 0 sdscsddssfd
phongyeu1 - 1 taoghetmay
phongyeu0 - 1 huyenthoai
phongyeu3 - 2 mblife2021
phongyeu0 - 2 hieuga
phongyeu0 - 1 yoona
phongyeu4 - 3 locnyo122
phongyeu3 - 4 thuanvang
phongyeu1 - 1 yunenu123
phongyeu1 - 0 faifai
phongyeu1 - 0 vothanhnam
phongyeu0 - 6 koka262
phongyeu2 - 0 hieuhd123kl
phongyeu4 - 0 nguyenducphatabc123
phongyeu1 - 0 lilota
phongyeu1 - 4 tinhthoixotxa
phongyeu5 - 8 cry99
phongyeu1 - 0 kiopin17
phongyeu3 - 0 danphan12345
phongyeu2 - 0 nubacachi
phongyeu8 - 2 vanthetriet1805
phongyeu3 - 0 iamrose84
phongyeu15 - 0 kimformentira23
phongyeu0 - 1 khongphaicaothu
phongyeu5 - 6 abcdeg
phongyeu2 - 0 giainghi11
phongyeu1 - 5 lucatin
phongyeu1 - 0 giomuaha
phongyeu2 - 3 hophuc261
phongyeu6 - 6 serazs
phongyeu1 - 0 baobinh24
phongyeu0 - 1 lunox
phongyeu3 - 0 nghiacaro
phongyeu1 - 0 nonamefire
phongyeu3 - 0 fhghjghj1223
phongyeu0 - 4 nguyenhuong90
phongyeu2 - 0 loojc1000
phongyeu1 - 0 quynhgiao
phongyeu2 - 0 quangdinh20
phongyeu13 - 3 quangkohocgioi
phongyeu0 - 3 linhlucden
phongyeu10 - 14 carogiaitri
phongyeu2 - 1 minhmanmoi1
phongyeu3 - 0 getchina
phongyeu2 - 0 bonngoan