tieuholy
  • Hạng 714
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 55.93%
  • Chỉ số xã hội 177
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 10 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tieuholy2 - 0 kk507
tieuholy1 - 4 missnl
tieuholy0 - 2 arsenalfc96
tieuholy2 - 4 bemuoi
tieuholy20 - 3 seaturtle
tieuholy0 - 1 diemcaro04999
tieuholy2 - 0 huongjep
tieuholy1 - 0 matrancaro
tieuholy3 - 0 tianqing
tieuholy2 - 0 playcaro20
tieuholy1 - 0 thongvuaco
tieuholy1 - 0 bonghoanho
tieuholy1 - 2 tieuling
tieuholy0 - 3 choivuithoi
tieuholy0 - 2 oxoxox
tieuholy0 - 2 baniphonere
tieuholy0 - 2 lamcaro2
tieuholy1 - 3 kjss25487
tieuholy4 - 0 secret123
tieuholy6 - 10 yellowrain
tieuholy0 - 1 quangquang
tieuholy1 - 1 concacon
tieuholy2 - 1 louis
tieuholy4 - 3 scp67892021
tieuholy3 - 0 zikzik
tieuholy0 - 1 pianooo
tieuholy0 - 1 kingday
tieuholy4 - 0 benhi
tieuholy4 - 1 kimhien15
tieuholy1 - 0 minhthode123
tieuholy6 - 2 hoanganh
tieuholy0 - 1 botran
tieuholy2 - 0 thaobr213
tieuholy4 - 1 lamcaro
tieuholy4 - 0 truekd
tieuholy1 - 0 ndhndhndh
tieuholy3 - 0 caothuso1
tieuholy7 - 0 khanhhuyen123
tieuholy2 - 0 phoenix
tieuholy1 - 0 galamcona
tieuholy1 - 0 namcute06
tieuholy0 - 1 suneo
tieuholy1 - 4 husky0403
tieuholy1 - 3 trienchill
tieuholy4 - 0 thangday
tieuholy1 - 2 tttung24
tieuholy0 - 2 congiola
tieuholy0 - 2 tapchoico
tieuholy1 - 4 quangthinh
tieuholy2 - 0 nguyentumst
tieuholy5 - 0 lalisamanoban
tieuholy1 - 0 tetdenroimng
tieuholy4 - 0 mocchau1988
tieuholy0 - 1 moivaochoi
tieuholy1 - 0 ricardomilos
tieuholy5 - 0 datgaming22
tieuholy3 - 2 ruacon
tieuholy7 - 3 behai34
tieuholy1 - 2 vanltt
tieuholy0 - 1 director
tieuholy7 - 1 kimyen881
tieuholy4 - 2 hoanganh28
tieuholy7 - 3 namviet
tieuholy1 - 0 cuiganhat
tieuholy0 - 3 rip001
tieuholy2 - 1 gagaga
tieuholy4 - 0 thanhnontay1102
tieuholy3 - 0 abcdefjj
tieuholy2 - 0 vbmxovn2k8
tieuholy0 - 2 congchelseahd
tieuholy1 - 0 anhduc1234
tieuholy5 - 0 quanj8
tieuholy3 - 2 phonggaf
tieuholy4 - 3 aconnongthon
tieuholy3 - 4 chihiro
tieuholy1 - 0 caonhocodon
tieuholy0 - 1 darius
tieuholy0 - 1 blackzk
tieuholy4 - 9 kidalone
tieuholy3 - 3 yukii
tieuholy4 - 7 votinh
tieuholy0 - 2 chimchich
tieuholy1 - 3 orangebell
tieuholy1 - 0 phuclee002
tieuholy1 - 0 chuyenluat1
tieuholy0 - 2 mrboo
tieuholy4 - 4 nhabanbo
tieuholy0 - 1 silvermoon
tieuholy6 - 12 gatamky2020
tieuholy6 - 6 buihai160402
tieuholy1 - 0 flash
tieuholy1 - 0 huy17012005
tieuholy8 - 1 solitude
tieuholy0 - 1 thanhthanh2k7
tieuholy1 - 8 haicuibap
tieuholy0 - 2 shupapol
tieuholy21 - 13 gatamky2014
tieuholy3 - 5 cfchp
tieuholy13 - 2 miniko
tieuholy1 - 0 qsasqw12122