paradol
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 949
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 53.48%
  • Chỉ số xã hội 316
  • Chỉ số đam mê 3.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
paradol1 - 1 lyquoc
paradol2 - 2 sabo2412
paradol1 - 12 kingofflags
paradol3 - 0 kiopin17
paradol4 - 0 huyenvu1
paradol16 - 4 hophuc261
paradol0 - 2 muxuden2021
paradol3 - 0 quanno1
paradol0 - 6 dangtiendung
paradol1 - 0 tungdtrai
paradol0 - 1 vochongaphu
paradol3 - 0 dune2003
paradol2 - 2 travahuong
paradol2 - 2 veeee0032
paradol6 - 0 cocuser
paradol0 - 2 byeyou
paradol1 - 7 dangtiendo
paradol3 - 0 hoanganhdz
paradol0 - 1 cavodem
paradol1 - 3 voky88
paradol1 - 3 huyenmai96
paradol6 - 1 hoangphihung
paradol1 - 4 teoteo
paradol0 - 2 linhlucden
paradol2 - 0 ngannguyen
paradol3 - 0 manhlevn
paradol2 - 0 bemeocute
paradol2 - 0 abct36
paradol2 - 0 datxd11
paradol0 - 2 vuabip
paradol0 - 2 kaitokun
paradol1 - 0 minhhihihi
paradol3 - 0 hoanglap
paradol1 - 0 lehai
paradol1 - 1 lethanhnhan01
paradol3 - 0 dethualam0123456789
paradol5 - 0 juljul
paradol0 - 3 wibunotsimpttv2k7
paradol3 - 0 devilking
paradol0 - 6 sauminh
paradol4 - 5 nangcanhhoaroi
paradol0 - 6 carohcm
paradol1 - 0 newdog
paradol0 - 3 bnhphng
paradol3 - 0 nhatruc2014
paradol5 - 0 minhsting
paradol1 - 0 hihihahahd
paradol0 - 1 rimurusama1707
paradol2 - 6 vngn175
paradol8 - 1 leducnhan
paradol2 - 0 nguyenhoangphuc6793
paradol1 - 4 timkiem
paradol0 - 1 firouz
paradol1 - 0 lananhhhhh
paradol4 - 0 ynnhi
paradol0 - 1 anhtuteoteo
paradol29 - 23 choidep2021
paradol3 - 0 tqtnprovip2010
paradol3 - 0 duongdinhtoan
paradol0 - 4 muonmang
paradol3 - 0 playcocaro
paradol2 - 0 riccute
paradol16 - 0 jackass
paradol3 - 0 bongbongmua12
paradol3 - 0 samsam19
paradol2 - 3 toloveru
paradol0 - 2 celeron4ghz
paradol1 - 1 lee16
paradol4 - 1 lamhao96
paradol0 - 2 lunox
paradol3 - 0 shoppeee
paradol0 - 5 tamthuong262
paradol2 - 4 perhaps
paradol1 - 0 khailev111
paradol1 - 1 hdmi2000
paradol1 - 0 toidaidot
paradol0 - 5 waifu207otaku
paradol1 - 0 donkihote
paradol2 - 0 bumbobi
paradol1 - 4 corona
paradol7 - 0 hoangninh
paradol1 - 1 chamender100
paradol2 - 1 choicaro
paradol1 - 0 anhtuanoppa
paradol6 - 12 hoangtugio010
paradol4 - 0 bxsxhscschbc
paradol1 - 1 tieuyeutinh
paradol1 - 1 pingpong
paradol0 - 1 viphung
paradol2 - 0 anhbeo88
paradol0 - 2 sinbad
paradol1 - 2 manhlama01
paradol2 - 0 vapingcat
paradol2 - 0 buvathai
paradol1 - 0 binbon
paradol0 - 1 stdrjt
paradol2 - 0 fgfgfg
paradol0 - 2 kocoten111
paradol0 - 1 linhmiu
paradol0 - 5 robin