paradol
  • Hạng 414
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 27
  • Tỉ lệ thắng 53.37%
  • Chỉ số xã hội 193
  • Chỉ số đam mê 1.70
  • Thời gian tham gia 10 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
paradol1 - 0 bon2k7
paradol10 - 1 longpham9999
paradol7 - 1 kiennguyen
paradol1 - 0 dungnghia
paradol1 - 1 dangkyqd
paradol1 - 1 minhyeuhuyen2212
paradol0 - 1 dungnhinlai
paradol1 - 0 playcaro20
paradol1 - 1 huongjep
paradol1 - 1 ducanhle000
paradol0 - 1 buonlamemoi
paradol1 - 1 linda
paradol0 - 3 choivuithoi
paradol1 - 0 ngannguyen
paradol1 - 0 cuibap00
paradol1 - 5 tuantu123
paradol1 - 3 oxoxox
paradol0 - 3 lamcaro2
paradol1 - 0 bikty
paradol4 - 2 phuc1231
paradol1 - 0 tuyen0088
paradol1 - 5 vhtsmart
paradol0 - 3 congiola
paradol11 - 13 gatamky2014
paradol1 - 0 concacon
paradol3 - 3 quangthinh
paradol0 - 2 nan007
paradol0 - 1 vnvodich1
paradol1 - 2 langtu
paradol0 - 1 tuyetanh
paradol1 - 3 huongly
paradol5 - 2 cry99
paradol6 - 1 duong2007
paradol2 - 0 adghkl
paradol1 - 2 scp67892021
paradol0 - 1 diemphuong
paradol1 - 0 nhabanbo
paradol5 - 5 lamcaro
paradol13 - 9 dinhvanvoi
paradol4 - 0 brenna
paradol0 - 1 yellowrain
paradol1 - 0 adonis
paradol4 - 0 vu12345
paradol0 - 1 kingday
paradol0 - 1 louis
paradol1 - 0 tom2000
paradol5 - 1 smilce
paradol3 - 0 ropper
paradol1 - 0 khanhhuyen123
paradol1 - 0 hotder
paradol0 - 2 thientubachdetran
paradol8 - 5 remkeomut
paradol0 - 6 husky0403
paradol1 - 0 huy123
paradol13 - 3 cupcake123
paradol1 - 0 brcnze5
paradol8 - 10 gatamky2020
paradol3 - 0 hellonam
paradol1 - 0 nguyentumst
paradol0 - 1 rip001
paradol1 - 1 kevincaro
paradol1 - 1 caothuso1
paradol1 - 3 yeusinhly
paradol2 - 1 datgaming22
paradol0 - 4 ddd1906
paradol8 - 3 shupapol
paradol1 - 1 lavendertnh
paradol2 - 6 vikend
paradol2 - 0 ducthang
paradol0 - 1 manii
paradol16 - 19 justforfun
paradol0 - 1 binzy
paradol1 - 0 qpertyuiop12345
paradol1 - 0 buithilanh123
paradol0 - 2 pianooo
paradol9 - 0 datnguvl
paradol1 - 0 logbeta
paradol2 - 0 kylewoo
paradol2 - 0 abcde
paradol2 - 0 shino
paradol0 - 3 congchelseahd
paradol0 - 3 tapchoico
paradol6 - 4 datcon1995
paradol6 - 2 admin1234
paradol3 - 0 thiencpqn
paradol1 - 0 alita
paradol1 - 3 sieucaothu0508
paradol0 - 1 silvermoon
paradol0 - 1 luvie
paradol1 - 3 gafbuwj
paradol1 - 0 yoona
paradol2 - 0 nhungggggg
paradol0 - 1 linhdan
paradol0 - 1 bonnie1234
paradol0 - 1 buihai160402
paradol3 - 0 abcoed
paradol2 - 1 xumy123321
paradol1 - 0 sirenhead
paradol0 - 1 frozenqueenelsa
paradol1 - 5 thanhthanh2k7