scorpius
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.26%
  • Chỉ số xã hội 159
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
scorpius1 - 0 lexuanhungpro
scorpius10 - 7 yellowrain
scorpius4 - 4 ttntvt
scorpius1 - 0 lamcaro
scorpius18 - 8 gatamky2014
scorpius1 - 0 hieula
scorpius10 - 0 hahuytam
scorpius4 - 1 vnvodich1
scorpius3 - 1 thythy2021
scorpius4 - 0 khangloz
scorpius2 - 0 namthecbgod
scorpius8 - 0 phanthanhtoi
scorpius5 - 1 phuc1231
scorpius4 - 2 scp67892021
scorpius10 - 0 hoanganh
scorpius2 - 0 minhthode123
scorpius1 - 0 hungmagic
scorpius3 - 0 conchoge300
scorpius19 - 22 gatamky2020
scorpius1 - 2 husky
scorpius7 - 1 thaovan
scorpius1 - 1 binzy
scorpius0 - 7 anansieukute
scorpius6 - 0 thangday
scorpius0 - 2 director
scorpius3 - 0 glossyoongs
scorpius2 - 0 hanny
scorpius8 - 1 shuu18
scorpius4 - 0 rosyland
scorpius5 - 0 thuy1993
scorpius4 - 1 thaideptroai
scorpius10 - 0 quanj8
scorpius2 - 4 linhdan
scorpius1 - 10 thanhnontay1102
scorpius7 - 0 long123456
scorpius10 - 0 namvip
scorpius1 - 2 pianooo
scorpius5 - 0 datnguvl
scorpius4 - 0 tutendai9864
scorpius5 - 1 levinhthang
scorpius0 - 1 noobplayer
scorpius6 - 0 noname05e
scorpius7 - 15 haicuibap
scorpius1 - 0 huytony
scorpius4 - 0 qpertyuiop12345
scorpius0 - 2 congchelseahd
scorpius8 - 0 phongdz
scorpius2 - 3 sirenhead
scorpius8 - 3 cupcake123
scorpius3 - 0 kidalone
scorpius4 - 0 namviet
scorpius3 - 0 giabaodt1211
scorpius1 - 0 ndanhduc
scorpius1 - 0 pehotmit789
scorpius1 - 0 long24116
scorpius3 - 0 ted1992
scorpius1 - 1 aconnongthon
scorpius0 - 4 silvermoon
scorpius1 - 1 nguyen
scorpius3 - 0 meowvie
scorpius1 - 0 huyleesin
scorpius7 - 1 noobplayer2007
scorpius0 - 1 thanhthanh2k7
scorpius6 - 2 minhgalamnha
scorpius3 - 8 sweetberry
scorpius8 - 2 binh217
scorpius12 - 0 lehoangnam223
scorpius1 - 1 mynno
scorpius2 - 3 jachsoon128890
scorpius2 - 8 khoaitocolamemlo
scorpius4 - 0 okllllll
scorpius4 - 0 dangbalam
scorpius0 - 1 aiamcaro
scorpius8 - 1 khongtengihet
scorpius3 - 0 rildz123
scorpius1 - 0 namthanh96
scorpius18 - 4 lythaihuyen
scorpius2 - 2 haihoang
scorpius4 - 0 clong
scorpius1 - 0 darius
scorpius5 - 1 bexinkk
scorpius1 - 1 hongtran6789
scorpius8 - 8 cudongtai
scorpius3 - 1 ethan
scorpius7 - 3 scp6789
scorpius0 - 2 haiduong34
scorpius0 - 2 flash
scorpius2 - 0 eketao
scorpius4 - 2 tieuyeutinh
scorpius1 - 0 michnhi
scorpius1 - 0 suneo
scorpius19 - 0 jackvjpro
scorpius2 - 3 vitty
scorpius2 - 0 heoden
scorpius2 - 0 julyno1st
scorpius2 - 6 hoanglan
scorpius4 - 0 mgdsuagua
scorpius2 - 0 fama1299
scorpius14 - 1 bauvat
scorpius1 - 0 mhtr24