caonhocodon
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 54.91%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
caonhocodon2 - 0 tranducnam
caonhocodon4 - 0 olalala1
caonhocodon1 - 2 haicuibap
caonhocodon2 - 0 manbadao369
caonhocodon2 - 3 justforfun
caonhocodon9 - 5 babyimreal212
caonhocodon1 - 5 husky0403
caonhocodon2 - 0 khoi111
caonhocodon4 - 0 chdtri
caonhocodon4 - 1 penzy
caonhocodon31 - 2 khanhhuyen123
caonhocodon7 - 5 quangthinh
caonhocodon3 - 3 buomchua
caonhocodon8 - 1 hoalungtung
caonhocodon0 - 2 sieucaothu0508
caonhocodon1 - 0 mynno
caonhocodon6 - 11 votinh
caonhocodon0 - 2 vitty
caonhocodon0 - 1 mrboo
caonhocodon1 - 2 ruacon
caonhocodon4 - 1 sieuga
caonhocodon0 - 2 nan007
caonhocodon2 - 0 phamvancuong
caonhocodon0 - 1 quangquang
caonhocodon0 - 2 diegohoang
caonhocodon0 - 2 tuliphalan
caonhocodon0 - 1 giangquangvu
caonhocodon1 - 0 kietnblpro
caonhocodon4 - 2 lamcaro
caonhocodon0 - 1 kingday
caonhocodon3 - 0 yotamin11
caonhocodon1 - 0 thetai123
caonhocodon0 - 1 rip001
caonhocodon7 - 0 diemphuong
caonhocodon1 - 0 tuyen0088
caonhocodon7 - 8 yellowrain
caonhocodon13 - 0 thaobr213
caonhocodon3 - 0 truekd
caonhocodon1 - 2 scp67892021
caonhocodon3 - 4 cuiganhat
caonhocodon1 - 0 peterr
caonhocodon4 - 0 alava
caonhocodon2 - 0 araya
caonhocodon0 - 5 congiola
caonhocodon1 - 3 louis
caonhocodon1 - 0 aidocubi
caonhocodon6 - 0 smilce
caonhocodon0 - 3 ladieubong
caonhocodon3 - 0 heocaoboi123
caonhocodon0 - 1 botran
caonhocodon0 - 1 beton
caonhocodon1 - 0 galamcona
caonhocodon5 - 1 caothuso1
caonhocodon2 - 0 namcute06
caonhocodon2 - 0 newleftqueen
caonhocodon5 - 2 luan123
caonhocodon5 - 1 dividebyzero
caonhocodon1 - 0 batkhachienbai123
caonhocodon2 - 0 nhatanh
caonhocodon0 - 2 shiomi
caonhocodon3 - 0 hanthienliem
caonhocodon4 - 0 haizaki
caonhocodon7 - 3 gatamky2020
caonhocodon3 - 0 king1989
caonhocodon4 - 0 binhminh
caonhocodon3 - 0 poi123
caonhocodon0 - 2 anansieukute
caonhocodon0 - 2 ttntvt
caonhocodon0 - 1 thanhthanh2k7
caonhocodon4 - 0 tuananh123
caonhocodon0 - 1 ricardomilos
caonhocodon1 - 0 kamatuan
caonhocodon4 - 2 mrhuandz
caonhocodon3 - 4 yeusinhly
caonhocodon2 - 1 ducthang
caonhocodon1 - 2 detucarang
caonhocodon1 - 0 binganganhoa1994
caonhocodon4 - 8 kevincaro
caonhocodon2 - 0 lavendertnh
caonhocodon1 - 3 negus
caonhocodon5 - 1 kimyen881
caonhocodon3 - 0 thanhnontay1102
caonhocodon1 - 0 linhdan
caonhocodon10 - 15 gatamky2014
caonhocodon1 - 0 cudongtai
caonhocodon0 - 3 pianooo
caonhocodon8 - 2 nchoang
caonhocodon25 - 4 phantom9103
caonhocodon2 - 0 anhduc1234
caonhocodon2 - 1 phonggaf
caonhocodon1 - 0 gagaga
caonhocodon3 - 0 ducati
caonhocodon0 - 1 tieuholy
caonhocodon0 - 1 jachsoon128890
caonhocodon1 - 2 kidalone
caonhocodon3 - 3 heorung18
caonhocodon1 - 0 behai34
caonhocodon6 - 0 khailev111
caonhocodon0 - 1 langtu
caonhocodon2 - 0 vocotruyen174