caonhocodon
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,809
  • Tỉ lệ thắng 56.43%
  • Chỉ số xã hội 319
  • Chỉ số đam mê 3.63
  • Thời gian tham gia 2 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
caonhocodon1 - 0 xmen117
caonhocodon8 - 2 cocuser
caonhocodon5 - 1 tungduy7690
caonhocodon5 - 6 truongbk1511
caonhocodon1 - 5 sinbad
caonhocodon1 - 0 sharkone
caonhocodon0 - 3 lucatback
caonhocodon1 - 0 evanst
caonhocodon1 - 0 biubiubiu123456
caonhocodon1 - 0 thaidinh
caonhocodon1 - 0 alessander12
caonhocodon0 - 1 lionkingsss
caonhocodon2 - 2 vitty
caonhocodon2 - 0 hupfull
caonhocodon1 - 2 kunlinduong
caonhocodon4 - 0 witsiu2k5
caonhocodon1 - 1 nghiacaro
caonhocodon1 - 0 luumanh
caonhocodon3 - 4 serazs
caonhocodon1 - 0 baobinh24
caonhocodon1 - 0 kippyquyen2410
caonhocodon3 - 0 tautochanh
caonhocodon2 - 0 giainghi11
caonhocodon0 - 1 hades
caonhocodon2 - 7 vuabip
caonhocodon1 - 0 kakashiii01
caonhocodon0 - 1 vomyna1
caonhocodon2 - 0 chaule3
caonhocodon0 - 1 bongo
caonhocodon0 - 1 sack2003vn
caonhocodon2 - 0 spyblackdog
caonhocodon0 - 2 hocchoicaro
caonhocodon0 - 1 linhlucden
caonhocodon6 - 0 cloudrn
caonhocodon1 - 0 hohaison
caonhocodon3 - 0 naqtshhbg26
caonhocodon1 - 0 khiemduc2021
caonhocodon2 - 0 getchina
caonhocodon3 - 3 nguyenhuong90
caonhocodon0 - 3 phamtungson1404
caonhocodon0 - 1 wibunotsimpttv2k7
caonhocodon3 - 0 minhmanmoi1
caonhocodon5 - 2 alecharry91
caonhocodon1 - 0 bsao276
caonhocodon2 - 0 locqi200
caonhocodon2 - 3 nguyenduyduc
caonhocodon1 - 0 daisymoctra
caonhocodon6 - 0 playcaro20
caonhocodon2 - 0 leanhkhoi1990
caonhocodon0 - 1 akirakun
caonhocodon1 - 0 yennhiiiii
caonhocodon0 - 1 nguyenmanhlama01
caonhocodon4 - 0 huyskyden104
caonhocodon10 - 0 asthemoon
caonhocodon3 - 1 choidep2021
caonhocodon0 - 5 carohcm
caonhocodon2 - 0 dgugu1107
caonhocodon1 - 0 latalaaa
caonhocodon3 - 1 duytoan123go
caonhocodon3 - 0 akttyck
caonhocodon4 - 1 longdeptai2512
caonhocodon2 - 0 nhatruc2014
caonhocodon2 - 0 loloti
caonhocodon4 - 3 havuthang
caonhocodon2 - 0 yumiko
caonhocodon3 - 0 khanhi11
caonhocodon0 - 1 nguyenchinh85
caonhocodon0 - 4 gaodo
caonhocodon0 - 2 silverfang
caonhocodon1 - 0 caoliem664
caonhocodon2 - 0 namciu
caonhocodon0 - 1 nmhtachi
caonhocodon3 - 5 sabo2412
caonhocodon5 - 0 nguyengiabao
caonhocodon5 - 1 tuongpromax
caonhocodon8 - 0 kim93
caonhocodon7 - 0 corehieu2021
caonhocodon0 - 5 tamthuong262
caonhocodon2 - 0 duytrung1991
caonhocodon2 - 0 tai1703
caonhocodon4 - 0 tunoib
caonhocodon1 - 5 voky88
caonhocodon2 - 1 nhavodichmoi
caonhocodon0 - 1 lunox
caonhocodon6 - 0 mydemo0409
caonhocodon0 - 3 tinhanh66
caonhocodon7 - 0 domdomjack2009
caonhocodon1 - 0 blackwidow
caonhocodon1 - 0 chuchiem
caonhocodon3 - 0 anhdoanlip
caonhocodon0 - 2 tranminh90
caonhocodon2 - 3 vipcarovip
caonhocodon2 - 0 dungnv83
caonhocodon2 - 9 gomoko
caonhocodon0 - 5 dungnhinlai
caonhocodon5 - 0 nuhondanhroi
caonhocodon0 - 2 mrboo
caonhocodon0 - 4 hdmi2000
caonhocodon4 - 1 osaka
caonhocodon0 - 3 byeyou