tonyus
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tonyus20 - 2 smile
tonyus0 - 2 nan007
tonyus8 - 0 lannhi
tonyus3 - 2 vnvodich1
tonyus2 - 0 shikamaru
tonyus0 - 3 suneo
tonyus0 - 1 gacontapta
tonyus1 - 1 ruacon
tonyus2 - 0 vientuong
tonyus1 - 0 nqthacker
tonyus3 - 2 thienthan28
tonyus2 - 7 dinhvanvoi
tonyus0 - 2 sieuga
tonyus0 - 2 congiola
tonyus4 - 1 bachdiep4869
tonyus6 - 0 vominhtai
tonyus2 - 0 thaobr213
tonyus4 - 0 dorothy
tonyus3 - 0 funzy
tonyus1 - 0 t123456789
tonyus2 - 2 mqcuong2012
tonyus2 - 0 smilce
tonyus2 - 1 yeusinhly
tonyus1 - 3 dragon
tonyus4 - 2 kakao911
tonyus0 - 2 tieuling
tonyus1 - 3 ethan
tonyus0 - 1 anansieukute
tonyus2 - 2 duc989
tonyus1 - 1 tom2000
tonyus2 - 0 helloword
tonyus4 - 0 congyn
tonyus8 - 0 batkhachienbai123
tonyus12 - 25 cudongtai
tonyus2 - 0 huynhthanhnguyen
tonyus5 - 4 frust
tonyus1 - 0 dokki431
tonyus1 - 0 namviet
tonyus1 - 0 noname00
tonyus8 - 0 puieeeeen
tonyus1 - 1 tttung24
tonyus3 - 0 manchausa
tonyus2 - 0 congthanh221001
tonyus2 - 0 nh0cbonchen
tonyus8 - 0 lucifer
tonyus3 - 0 scp106
tonyus3 - 0 thanhnontay1102
tonyus2 - 0 ngucaro
tonyus3 - 1 jachsoon128890
tonyus2 - 0 quanj8
tonyus2 - 0 yellowrain
tonyus0 - 3 blackzk
tonyus1 - 0 dragonballtybi
tonyus6 - 14 gatamky2020
tonyus1 - 0 canhet2007
tonyus2 - 0 long123456
tonyus4 - 2 newbie2006moichoi
tonyus2 - 0 girly96
tonyus4 - 4 sirenhead
tonyus1 - 0 phong123
tonyus4 - 13 manhhothanchien
tonyus0 - 1 manii
tonyus0 - 1 pianooo
tonyus1 - 2 tieuyeutinh
tonyus1 - 0 levinhthang
tonyus0 - 1 meoww
tonyus3 - 0 ares1234
tonyus0 - 2 congchelseahd
tonyus0 - 2 heorung18
tonyus0 - 2 yenthanh
tonyus1 - 3 votinh
tonyus14 - 6 dathen12
tonyus0 - 1 director
tonyus0 - 5 thanhthanh2k7
tonyus2 - 3 silvermoon
tonyus3 - 1 teoteo
tonyus3 - 0 thimhuong
tonyus13 - 6 gatamky2014
tonyus10 - 4 trongduy
tonyus1 - 0 because
tonyus2 - 14 haicuibap
tonyus5 - 0 ahihi1
tonyus3 - 0 akira
tonyus3 - 0 nguyenthehoa200889
tonyus15 - 0 bauvat
tonyus5 - 0 ttuan1011
tonyus0 - 1 thanh91
tonyus0 - 3 bestcaro
tonyus0 - 1 duong
tonyus1 - 0 hongtran6789
tonyus2 - 1 darius
tonyus4 - 0 khiemkien2
tonyus2 - 0 newby
tonyus6 - 0 thangnguyenhuu2009
tonyus2 - 0 duynguyen370az
tonyus1 - 0 tlinh28052k
tonyus2 - 1 eketao
tonyus1 - 1 flash
tonyus3 - 2 michnhi
tonyus5 - 0 scp6789