otxanh
  • Hạng 98
  • Chỉ số ảnh hưởng 22
  • Điểm 1
  • Tỉ lệ thắng 31.11%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
otxanh1 - 0 blackzk
otxanh6 - 6 thienloi
otxanh5 - 6 yoona
otxanh5 - 10 teoteo
otxanh1 - 0 kimlan145
otxanh10 - 20 babyboss
otxanh1 - 0 kimhien15
otxanh2 - 4 sangbd
otxanh3 - 2 tuyetanh
otxanh1 - 2 behai34
otxanh0 - 1 junz2222
otxanh1 - 0 layerpro
otxanh11 - 25 alita
otxanh6 - 6 trienchill
otxanh1 - 4 nhabanbo
otxanh5 - 8 phongyeu
otxanh6 - 2 nagato
otxanh2 - 0 nguyenvancu
otxanh11 - 11 vitty
otxanh0 - 1 tom2000
otxanh2 - 0 giotmua
otxanh4 - 1 boomx
otxanh4 - 12 caonhocodon
otxanh0 - 1 heorung18
otxanh2 - 1 susikoi
otxanh8 - 4 denhayden
otxanh0 - 3 peheo
otxanh1 - 4 flash
otxanh1 - 0 hoangngoan
otxanh1 - 1 tieuyeutinh
otxanh0 - 2 vnvodich1
otxanh5 - 6 nqthacker
otxanh1 - 1 vanltt
otxanh5 - 2 titus
otxanh3 - 8 langtu
otxanh3 - 1 suneo
otxanh2 - 0 kidalone
otxanh3 - 3 hippo
otxanh7 - 8 aiamcaro
otxanh0 - 2 tranducnam
otxanh1 - 1 aquadogkr1
otxanh3 - 1 hades
otxanh12 - 5 dragon
otxanh0 - 3 rip002
otxanh2 - 1 ethan
otxanh7 - 5 scorpius
otxanh1 - 1 gatan1955
otxanh1 - 1 buomchua
otxanh3 - 5 nolan
otxanh7 - 9 kulito
otxanh2 - 0 tanmap1955
otxanh5 - 0 vuthienthanh
otxanh2 - 0 duong
otxanh2 - 5 aconnongthon
otxanh3 - 4 gaodo
otxanh0 - 2 eketao
otxanh1 - 5 yukii
otxanh2 - 0 cuopbiensoh2o
otxanh4 - 7 ruacon
otxanh1 - 2 keosua
otxanh3 - 7 sansvirus
otxanh3 - 2 mynno
otxanh9 - 13 paradol
otxanh0 - 3 tieuling
otxanh3 - 1 darius
otxanh4 - 4 vuamui
otxanh0 - 2 chihiro
otxanh2 - 3 gacontapta
otxanh1 - 6 krixi
otxanh4 - 10 lucky
otxanh3 - 5 mrboo
otxanh2 - 10 tata88
otxanh0 - 7 sieuga
otxanh4 - 5 phongca
otxanh1 - 0 tuliphalan
otxanh2 - 4 thimhuong
otxanh3 - 9 cry99
otxanh0 - 2 nhatmai
otxanh1 - 5 yenthanh
otxanh4 - 3 bongo
otxanh1 - 2 supersen
otxanh2 - 5 michnhi
otxanh3 - 10 bingan
otxanh1 - 2 huongly
otxanh6 - 10 tonyus
otxanh3 - 2 mrrua
otxanh1 - 3 tieuholy
otxanh0 - 4 kakao911
otxanh4 - 6 banglangtim
otxanh2 - 2 bonghoanho