ruacon
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 49.64%
  • Chỉ số xã hội 139
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ruacon2 - 1 caonhocodon
ruacon0 - 1 concacon
ruacon0 - 1 pianooo
ruacon4 - 0 tuananh11
ruacon4 - 1 piuxuatran
ruacon2 - 1 tuliphalan
ruacon1 - 1 tonyus
ruacon2 - 0 cuopbiensoh2o
ruacon2 - 4 behai34
ruacon5 - 6 scp67892021
ruacon3 - 0 thaobr213
ruacon0 - 1 yellowrain
ruacon0 - 1 gaodo
ruacon9 - 4 zero123
ruacon0 - 1 nguyentumst
ruacon1 - 0 meokiy
ruacon2 - 0 duc989
ruacon8 - 14 cudongtai
ruacon2 - 2 tttung24
ruacon0 - 1 hoangkhanhlinh
ruacon0 - 2 botran
ruacon3 - 0 hyu1410
ruacon6 - 0 tuananh123
ruacon1 - 1 anhlatrumdo
ruacon0 - 1 beton
ruacon5 - 4 louis
ruacon1 - 0 ohmygod
ruacon2 - 3 cuiganhat
ruacon1 - 0 caothuso1
ruacon2 - 1 namcute06
ruacon5 - 0 antuong
ruacon3 - 0 dinhvanmanh
ruacon0 - 1 thamlang
ruacon1 - 0 ares1234
ruacon1 - 3 husky
ruacon6 - 0 batkhachienbai123
ruacon3 - 7 vanltt
ruacon5 - 10 gatamky2020
ruacon3 - 3 bexinkk
ruacon1 - 1 diegohoang
ruacon2 - 3 tieuholy
ruacon0 - 1 tranducnam
ruacon0 - 1 darius
ruacon1 - 0 benalex
ruacon2 - 0 datgaming22
ruacon0 - 2 quangthinh
ruacon0 - 2 congchelseahd
ruacon1 - 0 ethan
ruacon1 - 3 namviet
ruacon0 - 1 titus
ruacon3 - 0 ngohoanganh
ruacon4 - 10 justforfun
ruacon19 - 6 dienchuoi2526
ruacon0 - 1 thanhthanh2k8
ruacon1 - 0 kidalone
ruacon3 - 2 thienloi
ruacon3 - 2 yukii
ruacon1 - 3 tapchoico
ruacon3 - 7 votinh
ruacon0 - 1 keyofbeauty
ruacon0 - 1 dangtiendung
ruacon1 - 0 giotmua
ruacon2 - 0 sunnnnnn
ruacon0 - 3 silvermoon
ruacon2 - 3 buomchua
ruacon1 - 1 nguyenngoc9456
ruacon0 - 2 thanhthanh2k7
ruacon1 - 0 keosua
ruacon0 - 2 gyra04
ruacon1 - 4 hoangngoan
ruacon7 - 0 khailev111
ruacon2 - 5 haicuibap
ruacon4 - 1 aquamen
ruacon3 - 1 thanh1997
ruacon1 - 0 mydung951523
ruacon1 - 2 luvie
ruacon26 - 4 bananabfoy
ruacon2 - 0 dat1602
ruacon0 - 3 nhatmai
ruacon2 - 0 bihongle231
ruacon4 - 0 proacaro
ruacon1 - 4 haiduong34
ruacon1 - 1 maru7890
ruacon3 - 0 vietnam123456
ruacon1 - 2 director
ruacon0 - 1 aconnongthon
ruacon0 - 1 tava1345
ruacon2 - 0 giaphuc
ruacon1 - 0 michnhi
ruacon1 - 0 susikoi
ruacon1 - 0 tata88
ruacon2 - 0 huyputin
ruacon3 - 0 dorathemon
ruacon2 - 1 tomqt1
ruacon0 - 2 haihoang
ruacon2 - 0 longn
ruacon3 - 1 hirosima
ruacon1 - 0 hoanghai1996
ruacon1 - 1 apollo
ruacon27 - 0 bauvat