nhatmai
  • Hạng 12
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 906
  • Tỉ lệ thắng 72.52%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatmai1 - 1 cuong97
nhatmai4 - 0 nttthuy
nhatmai1 - 1 phuongkitty
nhatmai7 - 0 mayakieu
nhatmai2 - 0 xuanthupro
nhatmai4 - 0 lemaipa
nhatmai1 - 0 nkocdethuong
nhatmai4 - 0 heoway
nhatmai1 - 0 hoagiay123
nhatmai1 - 1 tancong6789
nhatmai2 - 0 socnau
nhatmai6 - 0 chuotbobo
nhatmai3 - 1 alphax
nhatmai6 - 0 trucmai
nhatmai2 - 0 luckystar
nhatmai3 - 0 changtraivotinh035
nhatmai7 - 0 beyeupk
nhatmai1 - 0 lvtrung
nhatmai14 - 0 suoingoc
nhatmai8 - 1 thuytinhkhoc
nhatmai6 - 0 luke911
nhatmai2 - 1 dungtrieu
nhatmai1 - 0 totoro
nhatmai1 - 0 tranhang07
nhatmai5 - 0 h2so4
nhatmai9 - 1 nguyenhonganh
nhatmai6 - 1 hanhphucvotan
nhatmai6 - 2 trunghieu87
nhatmai1 - 0 toanluf
nhatmai1 - 0 hoadongtien00
nhatmai3 - 0 mikochan
nhatmai1 - 0 ngocluan
nhatmai2 - 0 newnew
nhatmai2 - 0 thuydung25
nhatmai2 - 0 duyen10
nhatmai4 - 5 scp67892021
nhatmai1 - 0 kyhoi
nhatmai6 - 0 nguyentri10x
nhatmai10 - 12 babyboss
nhatmai0 - 1 phongghe2021
nhatmai8 - 1 phuongxoan
nhatmai4 - 0 asdmobile
nhatmai1 - 0 dolphin
nhatmai16 - 2 onlytrust
nhatmai8 - 0 trannhat
nhatmai1 - 0 bapcaingoc
nhatmai4 - 8 lamcaro
nhatmai2 - 0 jang80
nhatmai3 - 1 nhocyeusky
nhatmai0 - 2 happy123
nhatmai7 - 3 cuccu
nhatmai8 - 8 ladieubong
nhatmai5 - 0 nhipcautre21
nhatmai9 - 0 quachdozz
nhatmai5 - 0 thuong95
nhatmai7 - 0 kidboy
nhatmai4 - 1 vientuong
nhatmai2 - 0 buonnhoem
nhatmai2 - 0 qindy
nhatmai11 - 2 phonggaf
nhatmai2 - 0 tuanlongtt
nhatmai0 - 1 nhatvy2291
nhatmai3 - 1 kythutudo
nhatmai0 - 1 tahoang09a
nhatmai0 - 1 thythy2021
nhatmai0 - 2 thuykien
nhatmai0 - 2 vangbacdaquy
nhatmai0 - 2 dinhvanvoi
nhatmai1 - 3 elaina
nhatmai0 - 1 fnckboiz
nhatmai13 - 1 buomchua
nhatmai19 - 17 sangbd
nhatmai23 - 8 boomx
nhatmai0 - 1 lorion
nhatmai1 - 0 manchausa
nhatmai0 - 3 cuiganhat
nhatmai1 - 4 funzy
nhatmai1 - 1 husky0403
nhatmai2 - 3 attentionll
nhatmai1 - 1 ohmygod
nhatmai0 - 3 freedomman
nhatmai4 - 12 silvermoon
nhatmai15 - 1 krixi
nhatmai15 - 5 mynno
nhatmai6 - 0 nagato
nhatmai1 - 0 yeusinhly
nhatmai1 - 1 gagaga
nhatmai3 - 12 thangchin
nhatmai8 - 2 nhabanbo
nhatmai3 - 5 vikend
nhatmai4 - 4 phuc1231
nhatmai5 - 1 huongly
nhatmai1 - 0 dongkieu0712
nhatmai2 - 3 sirenhead
nhatmai7 - 6 supersen
nhatmai2 - 0 julyno1st
nhatmai4 - 0 hippo
nhatmai3 - 1 thanhtuyen
nhatmai13 - 4 kakao911
nhatmai0 - 1 blackzk