nhatmai
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 56.61%
  • Chỉ số xã hội 378
  • Chỉ số đam mê 25.20
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatmai2 - 9 songgio
nhatmai19 - 20 cuong97
nhatmai0 - 1 botran
nhatmai0 - 1 keyofbeauty
nhatmai7 - 5 longhung
nhatmai23 - 9 boomx
nhatmai4 - 8 bon2k7
nhatmai1 - 1 covid19
nhatmai2 - 2 bemuoi
nhatmai1 - 1 thanhvinh1707
nhatmai2 - 0 dannyvnn
nhatmai0 - 13 thuyyy
nhatmai2 - 2 dietcovid
nhatmai43 - 44 lamcaro2
nhatmai7 - 14 huyyeurin
nhatmai0 - 1 kamichan
nhatmai0 - 1 nhatmai3
nhatmai13 - 6 gacontapdi1
nhatmai0 - 2 semoka
nhatmai0 - 13 huong2k6
nhatmai1 - 10 trungquan1602
nhatmai1 - 5 matrancaro
nhatmai5 - 1 h2so4
nhatmai4 - 1 quangmetro
nhatmai1 - 2 ngoc110807
nhatmai4 - 6 thesadboy1989
nhatmai1 - 0 cotamcute
nhatmai0 - 1 roimaitoiduaem
nhatmai1 - 1 dungnhinlai
nhatmai7 - 2 hochitrung
nhatmai3 - 3 meomeo123abc
nhatmai2 - 4 balong
nhatmai2 - 3 ok123456
nhatmai19 - 2 suoingoc
nhatmai15 - 27 ltb0506
nhatmai0 - 1 annaa99
nhatmai0 - 2 rintohsaka
nhatmai3 - 1 mjetran
nhatmai0 - 1 support
nhatmai0 - 1 fwyha11
nhatmai1 - 0 minh256667tv
nhatmai10 - 0 trannhat
nhatmai0 - 2 tava1345
nhatmai1 - 2 sauminh
nhatmai1 - 2 nghidichchanqua
nhatmai10 - 9 huongq
nhatmai0 - 4 choivuithoi
nhatmai0 - 3 lenhhoxung
nhatmai1 - 0 convjt88
nhatmai0 - 2 builan0209
nhatmai0 - 5 matran2
nhatmai2 - 1 tinhthoixotxa
nhatmai11 - 12 danhtoanthua
nhatmai0 - 3 huongjep
nhatmai0 - 2 hannie
nhatmai0 - 1 huongkute
nhatmai5 - 20 cachepomdua
nhatmai2 - 20 matran1
nhatmai15 - 8 uefalona
nhatmai0 - 1 meokitty
nhatmai3 - 10 muvodoi
nhatmai6 - 1 alphax
nhatmai1 - 1 lanthanh
nhatmai0 - 1 lukaku
nhatmai0 - 1 sugarbaby
nhatmai4 - 1 oxoxox
nhatmai1 - 0 bongdem12321
nhatmai3 - 8 vuaphapthuatkybi
nhatmai1 - 0 bestcarovietnam
nhatmai1 - 0 thienanlk113
nhatmai3 - 3 godofcaro
nhatmai0 - 1 cuibap00
nhatmai1 - 4 tuyetlan2001
nhatmai0 - 2 gahapchao
nhatmai3 - 5 chubin1999
nhatmai1 - 2 vnnguyendung
nhatmai5 - 1 thuaroinha
nhatmai2 - 1 truongg
nhatmai1 - 0 trungboy
nhatmai1 - 0 tungk3
nhatmai1 - 0 chiukonoi
nhatmai5 - 11 tsuyoi
nhatmai0 - 2 quangquang
nhatmai6 - 5 sagocarer
nhatmai1 - 2 traitimbuon
nhatmai2 - 1 tuan191992
nhatmai9 - 5 gacondichoi
nhatmai0 - 1 fbngohai
nhatmai7 - 6 uizaaaaa
nhatmai1 - 1 bangdaokeo
nhatmai2 - 2 botbien
nhatmai1 - 0 layman
nhatmai4 - 2 btp2k8
nhatmai1 - 0 vuongkhanh
nhatmai4 - 8 rip001
nhatmai1 - 0 chau20
nhatmai0 - 1 xuanhiena3
nhatmai3 - 0 lvtrung
nhatmai12 - 1 mikochan
nhatmai2 - 0 chauky77