nhatmai
  • Hạng 4
  • Chỉ số ảnh hưởng 79
  • Điểm 268
  • Tỉ lệ thắng 65.87%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatmai6 - 8 ladieubong
nhatmai0 - 1 nhatvy2291
nhatmai3 - 1 kythutudo
nhatmai0 - 1 tahoang09a
nhatmai0 - 1 thythy2021
nhatmai0 - 2 thuykien
nhatmai0 - 2 vangbacdaquy
nhatmai0 - 2 cuccu
nhatmai0 - 2 dinhvanvoi
nhatmai3 - 7 lamcaro
nhatmai1 - 3 elaina
nhatmai0 - 1 fnckboiz
nhatmai13 - 1 buomchua
nhatmai19 - 17 sangbd
nhatmai23 - 8 boomx
nhatmai0 - 1 lorion
nhatmai1 - 0 manchausa
nhatmai10 - 11 babyboss
nhatmai0 - 3 cuiganhat
nhatmai1 - 4 funzy
nhatmai1 - 1 husky0403
nhatmai2 - 3 attentionll
nhatmai1 - 1 ohmygod
nhatmai1 - 2 scp67892021
nhatmai0 - 3 freedomman
nhatmai4 - 12 silvermoon
nhatmai15 - 1 krixi
nhatmai15 - 5 mynno
nhatmai6 - 0 nagato
nhatmai1 - 0 yeusinhly
nhatmai1 - 1 gagaga
nhatmai3 - 12 thangchin
nhatmai8 - 2 nhabanbo
nhatmai3 - 5 vikend
nhatmai4 - 4 phuc1231
nhatmai5 - 1 huongly
nhatmai1 - 0 dongkieu0712
nhatmai2 - 3 sirenhead
nhatmai7 - 6 supersen
nhatmai2 - 0 julyno1st
nhatmai4 - 0 hippo
nhatmai3 - 1 thanhtuyen
nhatmai13 - 4 kakao911
nhatmai0 - 1 blackzk
nhatmai7 - 6 haicuibap
nhatmai0 - 1 scary278
nhatmai1 - 1 manhhothanchien
nhatmai1 - 2 cudongtai
nhatmai20 - 5 tata88
nhatmai21 - 0 alibaba
nhatmai1 - 1 chichngoc12
nhatmai2 - 4 hikaru
nhatmai1 - 0 bauvat
nhatmai0 - 1 director
nhatmai4 - 3 duong
nhatmai2 - 4 vhtsmart
nhatmai11 - 1 thienloi
nhatmai12 - 5 cry99
nhatmai14 - 2 jachsoon128890
nhatmai18 - 5 mrrua
nhatmai4 - 3 dangphuoctri
nhatmai11 - 3 suneo
nhatmai4 - 0 maianh2212
nhatmai1 - 0 sasukeqn1999
nhatmai5 - 0 gacontapta
nhatmai1 - 0 miniko
nhatmai12 - 3 ethan
nhatmai10 - 10 banglangtim
nhatmai23 - 5 aiamcaro
nhatmai5 - 0 lythaihuyen
nhatmai17 - 1 phongca
nhatmai4 - 1 junz2222
nhatmai10 - 1 nolan
nhatmai2 - 2 scp6789
nhatmai10 - 4 vitty
nhatmai3 - 0 ruacon
nhatmai8 - 5 kidalone
nhatmai7 - 7 cauhoctro
nhatmai12 - 3 lucky
nhatmai8 - 2 tonyus
nhatmai19 - 3 sieuga
nhatmai16 - 3 darius
nhatmai16 - 4 thienthan28
nhatmai2 - 9 hoangngoan
nhatmai8 - 1 phonggaf
nhatmai2 - 0 tuntintin
nhatmai1 - 0 giao123
nhatmai7 - 1 chihiro
nhatmai1 - 0 giapvanbao
nhatmai2 - 0 cfchp
nhatmai5 - 0 hieuawersome123
nhatmai1 - 0 tranganh
nhatmai6 - 0 bongo
nhatmai9 - 1 denhayden
nhatmai15 - 4 yukii
nhatmai19 - 2 kulito
nhatmai5 - 0 behai34
nhatmai4 - 7 khanhthanchet
nhatmai0 - 2 minhdepzai
nhatmai1 - 2 vnvodich1