mainhat
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 5.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
203
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí