gatamky2014
  • Hạng 32
  • Chỉ số ảnh hưởng 43
  • Điểm 220
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gatamky20146 - 2 hamynn
gatamky20144 - 0 huynhbaobao
gatamky20144 - 3 beyeupk
gatamky20140 - 1 nhimxu
gatamky20141 - 0 hoagiay123
gatamky20144 - 1 nguoivohinh
gatamky20142 - 0 nhatvy2291
gatamky20141 - 0 changhexuquang92
gatamky20143 - 10 babyboss
gatamky20144 - 4 luke911
gatamky20140 - 3 canho
gatamky20143 - 3 yellowrain
gatamky20143 - 0 lanthanh
gatamky20140 - 2 ladieubong
gatamky20145 - 1 thuykien
gatamky20142 - 0 nhocyeusky
gatamky20142 - 0 bapcaingoc
gatamky20144 - 2 vnnguyendung
gatamky20143 - 1 thuydung25
gatamky20145 - 5 krixi
gatamky201422 - 20 yoona
gatamky201411 - 8 vitty
gatamky20142 - 2 kythutudo
gatamky20143 - 6 heorung18
gatamky201417 - 15 peheo
gatamky20148 - 6 vientuong
gatamky20140 - 5 freedomman
gatamky20142 - 5 support
gatamky20145 - 3 nguyentri10x
gatamky20143 - 1 bingan
gatamky20143 - 0 socnau
gatamky20146 - 6 onlytrust
gatamky20141 - 0 giacatloi
gatamky20148 - 18 scorpius
gatamky201413 - 11 paradol
gatamky20140 - 2 tuyen0088
gatamky20140 - 3 canhty
gatamky20142 - 0 robo123
gatamky20142 - 0 robo110
gatamky201412 - 8 aconnongthon
gatamky20140 - 1 scp67892021
gatamky20145 - 2 behai34
gatamky20145 - 1 ethan
gatamky201424 - 14 darius
gatamky201437 - 31 nolan
gatamky201416 - 9 bluejune
gatamky201421 - 14 nhabanbo
gatamky201417 - 12 kakao911
gatamky201423 - 13 yenthanh
gatamky201419 - 9 gacontapta
gatamky201412 - 12 thienloi
gatamky201423 - 12 hongtran6789
gatamky201421 - 11 alibaba
gatamky20140 - 7 silvermoon
gatamky201419 - 13 denhayden
gatamky20143 - 1 noname
gatamky20141 - 3 caochinduoi
gatamky20145 - 0 zunzun
gatamky20140 - 1 thanhnontay1102
gatamky20147 - 4 mrhuandz
gatamky20140 - 1 gagaga
gatamky201415 - 10 caonhocodon
gatamky20143 - 2 ngocluuly
gatamky201414 - 4 lucky
gatamky20143 - 0 justforfun
gatamky20145 - 1 levinhthang
gatamky201418 - 20 phongyeu
gatamky20144 - 2 suneo
gatamky20141 - 3 boomx
gatamky201412 - 2 tieuyeutinh
gatamky20140 - 1 quangquang
gatamky201435 - 27 love74
gatamky20145 - 2 dragon
gatamky201410 - 6 cuopbiensoh2o
gatamky20140 - 1 lamcaro
gatamky20145 - 2 ngohoanganh
gatamky20141 - 0 vuivui
gatamky20145 - 0 thuythuy
gatamky20142 - 0 ducati
gatamky201432 - 24 tom2000
gatamky201414 - 15 kidalone
gatamky20141 - 0 hehehe1234
gatamky201420 - 16 langtu
gatamky20141 - 0 bibofx
gatamky20144 - 3 h123321
gatamky201422 - 12 thienthan28
gatamky20145 - 5 hades
gatamky201416 - 13 tieuling
gatamky20143 - 0 namvip
gatamky201424 - 19 trienchill
gatamky20140 - 1 pianooo
gatamky201413 - 8 keosua
gatamky20140 - 2 manii
gatamky201413 - 5 tuliphalan
gatamky20141 - 0 nobotang
gatamky20140 - 2 thangchin
gatamky20140 - 2 pistachio
gatamky201427 - 26 kulito
gatamky201420 - 15 sangbd
gatamky20142 - 0 huong2003