gatamky2014
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,140
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.19%
  • Chỉ số xã hội 177
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gatamky20141 - 2 xuanthupro
gatamky201419 - 28 nguyenhonganh
gatamky20141 - 0 pepopo
gatamky20140 - 1 vangbacdaquy
gatamky20146 - 5 chuotbobo
gatamky20144 - 2 nguoivohinh
gatamky20141 - 1 dolphin
gatamky20148 - 6 duyen10
gatamky20141 - 1 lemaipa
gatamky201410 - 9 khoailangnuong
gatamky20145 - 2 phuongminh
gatamky20143 - 4 canho
gatamky20142 - 1 forfun
gatamky20140 - 4 happykid76
gatamky20141 - 1 nhimxu
gatamky20141 - 3 cobebencuaso
gatamky20143 - 2 alphax
gatamky20141 - 0 tinbeosisme
gatamky20141 - 0 ccdcsdbch
gatamky20140 - 7 thaomoc
gatamky20141 - 3 heokool
gatamky20145 - 9 tranhang07
gatamky20140 - 3 chauky77
gatamky20147 - 5 phuongxoan
gatamky20146 - 3 nguyentri10x
gatamky20142 - 0 happy123
gatamky20143 - 3 bangtam2312
gatamky20146 - 5 saosaysua
gatamky20142 - 0 hoanglan
gatamky20142 - 0 huongkute
gatamky20142 - 0 nguyen12345
gatamky20145 - 0 hahaha113
gatamky20144 - 3 lejun
gatamky20142 - 1 anhemcfvn
gatamky20140 - 3 bongdem123
gatamky20141 - 6 playcarojustforfun
gatamky20144 - 0 zerozui
gatamky20149 - 3 changtraivotinh035
gatamky20149 - 9 heoconhamchoi
gatamky20142 - 0 thuphuongle99
gatamky201415 - 5 hamynn
gatamky201413 - 5 kyhoi
gatamky20145 - 5 nhibuong
gatamky20143 - 14 babyboss
gatamky20141 - 1 dinhvanvoi
gatamky201415 - 9 phuongkarry
gatamky201417 - 20 thuydung25
gatamky20142 - 2 ngocluan
gatamky20144 - 5 heoway
gatamky20144 - 0 huynhbaobao
gatamky20144 - 3 beyeupk
gatamky20141 - 0 hoagiay123
gatamky20142 - 0 nhatvy2291
gatamky20141 - 0 changhexuquang92
gatamky20144 - 4 luke911
gatamky20143 - 3 yellowrain
gatamky20143 - 0 lanthanh
gatamky20140 - 2 ladieubong
gatamky20145 - 1 thuykien
gatamky20142 - 0 nhocyeusky
gatamky20142 - 0 bapcaingoc
gatamky20144 - 2 vnnguyendung
gatamky20145 - 5 krixi
gatamky201422 - 20 yoona
gatamky201411 - 8 vitty
gatamky20142 - 2 kythutudo
gatamky20143 - 6 heorung18
gatamky201417 - 15 peheo
gatamky20148 - 6 vientuong
gatamky20140 - 5 freedomman
gatamky20142 - 5 support
gatamky20143 - 1 bingan
gatamky20143 - 0 socnau
gatamky20146 - 6 onlytrust
gatamky20141 - 0 giacatloi
gatamky20148 - 18 scorpius
gatamky201413 - 11 paradol
gatamky20140 - 2 tuyen0088
gatamky20140 - 3 canhty
gatamky20142 - 0 robo123
gatamky20142 - 0 robo110
gatamky201412 - 8 aconnongthon
gatamky20140 - 1 scp67892021
gatamky20145 - 2 behai34
gatamky20145 - 1 ethan
gatamky201424 - 14 darius
gatamky201437 - 31 nolan
gatamky201416 - 9 bluejune
gatamky201421 - 14 nhabanbo
gatamky201417 - 12 kakao911
gatamky201423 - 13 yenthanh
gatamky201419 - 9 gacontapta
gatamky201412 - 12 thienloi
gatamky201423 - 12 hongtran6789
gatamky201421 - 11 alibaba
gatamky20140 - 7 silvermoon
gatamky201419 - 13 denhayden
gatamky20143 - 1 noname
gatamky20141 - 3 caochinduoi
gatamky20145 - 0 zunzun