banglangtim
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.79%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
banglangtim0 - 2 chemcaro
banglangtim8 - 10 gaodo
banglangtim0 - 2 zero123
banglangtim5 - 0 benhi
banglangtim3 - 1 ohmygod
banglangtim1 - 3 hung09102008
banglangtim4 - 3 justforfun
banglangtim7 - 0 sinh123
banglangtim0 - 1 vumanhdatbcvt
banglangtim10 - 10 nhatmai
banglangtim2 - 2 duong
banglangtim1 - 1 vnvodich
banglangtim3 - 3 haicuibap
banglangtim4 - 2 cfchp
banglangtim0 - 1 phonggaf
banglangtim1 - 0 datgaming22
banglangtim4 - 4 chihiro
banglangtim1 - 0 tdqplv
banglangtim2 - 0 layerpro
banglangtim3 - 2 vanltt
banglangtim3 - 1 datchoiga
banglangtim3 - 0 meomunmayman
banglangtim1 - 3 noname
banglangtim1 - 0 hello
banglangtim1 - 0 texna043
banglangtim5 - 2 paradol
banglangtim2 - 0 gatan1955
banglangtim4 - 8 cuopbiensoh2o
banglangtim1 - 1 covid19
banglangtim2 - 1 langtu
banglangtim6 - 10 hades
banglangtim24 - 5 ruacon
banglangtim0 - 4 michnhi
banglangtim0 - 2 cutra01
banglangtim5 - 2 tieuling
banglangtim3 - 4 cry99
banglangtim0 - 3 aconnongthon
banglangtim1 - 4 vchoivuiv
banglangtim1 - 8 sweetberry
banglangtim3 - 3 krixi
banglangtim48 - 37 babyboss
banglangtim1 - 12 vhtsmart
banglangtim3 - 2 eketao
banglangtim1 - 3 hoan90
banglangtim2 - 8 huongly
banglangtim3 - 3 mynno
banglangtim11 - 11 scorpius
banglangtim2 - 6 tieuyeutinh
banglangtim3 - 1 aiamcaro
banglangtim1 - 0 lucky
banglangtim2 - 0 supersen
banglangtim2 - 0 flash
banglangtim7 - 3 tuliphalan
banglangtim12 - 18 caonhocodon
banglangtim3 - 7 teoteo
banglangtim2 - 3 phongca
banglangtim4 - 2 bingan
banglangtim11 - 14 tieuholy
banglangtim8 - 11 denhayden
banglangtim11 - 5 mrrua
banglangtim35 - 30 tonyus
banglangtim29 - 46 kakao911
banglangtim47 - 36 alita
banglangtim10 - 6 tunvqt
banglangtim6 - 4 otxanh
banglangtim2 - 10 ayesir
banglangtim1 - 8 cowfvijt
banglangtim1 - 7 director
banglangtim2 - 2 cuchuhao
banglangtim8 - 11 detucarang
banglangtim1 - 3 husky
banglangtim2 - 4 junz2222
banglangtim6 - 6 boxilx
banglangtim8 - 10 carang93
banglangtim1 - 2 yeusinhly
banglangtim1 - 5 tuntintin