sweetberry
  • Hạng ...
  • Ngọc 642,946
  • Tỉ lệ thắng 90.12%
  • Chỉ số xã hội 324
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 8 tháng
Lịch sử chơi cờ
sweetberry2 - 0 anh3khia
sweetberry69 - 39 cuong97
sweetberry3 - 0 giodaingan
sweetberry1 - 0 ozonevietnam
sweetberry6 - 1 saphia
sweetberry7 - 0 tfchicken
sweetberry21 - 8 nguyentam2k
sweetberry3 - 0 carocarocaro
sweetberry6 - 1 mainhat
sweetberry5 - 1 thiengon123
sweetberry3 - 0 wibunotsimpttv2k7
sweetberry4 - 2 support
sweetberry2 - 1 toigalam
sweetberry0 - 2 vozanhxyz
sweetberry25 - 33 sitaile
sweetberry1 - 0 aquael
sweetberry3 - 1 lethutrang
sweetberry32 - 34 freedomman
sweetberry14 - 13 redwolf
sweetberry16 - 18 vuaphapthuatkybi
sweetberry35 - 66 anhday
sweetberry2 - 0 vtvtvt
sweetberry7 - 2 quangquang
sweetberry2 - 0 hatchback
sweetberry5 - 4 launchsite
sweetberry2 - 1 dongianlaso1
sweetberry1 - 0 rubikson
sweetberry1 - 0 vanvolang
sweetberry1 - 1 tu8160
sweetberry1 - 0 khiconjx
sweetberry1 - 0 hdmi2000
sweetberry1 - 0 thuong95
sweetberry11 - 2 alphax
sweetberry1 - 0 vesau
sweetberry2 - 1 phuongxoan
sweetberry4 - 0 canho
sweetberry3 - 1 trannhat
sweetberry5 - 1 toanluf
sweetberry3 - 0 nguoivohinh
sweetberry5 - 10 director
sweetberry6 - 5 kungfugirl
sweetberry2 - 0 thangchin
sweetberry6 - 3 x0nguoidanhco0x
sweetberry1 - 0 batbai5397
sweetberry3 - 0 sabo2412
sweetberry1 - 3 nhockiv
sweetberry30 - 9 silvermoon
sweetberry2 - 0 danbienday
sweetberry1 - 0 carohcm
sweetberry3 - 3 tankiem
sweetberry1 - 0 lukaku
sweetberry1 - 0 gatapchoi
sweetberry1 - 0 trungquan2k
sweetberry1 - 0 bemuoi
sweetberry1 - 0 kamichan
sweetberry1 - 0 keyofbeauty
sweetberry1 - 0 husky
sweetberry33 - 31 botran
sweetberry1 - 0 hochitrung
sweetberry1 - 0 btp2k8
sweetberry4 - 0 chuotmom
sweetberry1 - 0 trungboy
sweetberry1 - 0 songgio
sweetberry5 - 7 congiola
sweetberry0 - 1 sugarbaby
sweetberry1 - 0 huong2k6
sweetberry2 - 0 kingcaroone
sweetberry0 - 1 oxoxox
sweetberry4 - 1 eketao
sweetberry11 - 0 langtu
sweetberry1 - 1 tsuyoi
sweetberry2 - 1 thesadboy1989
sweetberry2 - 0 nhamdoanhdoanh
sweetberry0 - 2 bongdem12321
sweetberry8 - 4 nhatmai
sweetberry1 - 0 chau20
sweetberry1 - 0 serahwang
sweetberry2 - 0 toxuanhoang
sweetberry3 - 0 ampen
sweetberry1 - 0 duyen10
sweetberry9 - 0 dunglun
sweetberry1 - 0 pkh2020
sweetberry1 - 0 nnx2202
sweetberry1 - 0 yumkhin
sweetberry0 - 1 london8
sweetberry10 - 4 babyboss
sweetberry5 - 2 ilovekimyen1999
sweetberry1 - 0 doinhat
sweetberry2 - 1 yoshida
sweetberry1 - 0 tranphuockhanh
sweetberry1 - 0 nohssiwi
sweetberry1 - 0 huyproplayer
sweetberry1 - 0 minhquan58
sweetberry1 - 0 lamcaro2
sweetberry1 - 0 son23
sweetberry2 - 1 lasaurieng
sweetberry1 - 0 ok123456
sweetberry2 - 1 thaobr213
sweetberry2 - 0 goomi
sweetberry1 - 0 zauysd