rip001
  • Hạng 8
  • Cấp bậc Siêu cấp X
  • Ngọc 6205
  • Tỉ lệ thắng 90.18%
  • Chỉ số xã hội 285
  • Chỉ số đam mê 5.67
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
rip0015 - 5 kungfugirl
rip00149 - 28 cuong97
rip0014 - 9 director
rip0011 - 0 keyofbeauty
rip0011 - 0 husky0403
rip00122 - 7 silvermoon
rip00133 - 31 botran
rip0011 - 0 hochitrung
rip0011 - 0 btp2k8
rip0014 - 0 chuotmom
rip00114 - 15 vuaphapthuatkybi
rip0011 - 0 trungboy
rip0011 - 0 songgio
rip0015 - 7 congiola
rip0010 - 1 sugarbaby
rip0011 - 0 huong2k6
rip0012 - 0 kingcaroone
rip0010 - 1 oxoxox
rip00121 - 28 freedomman
rip0014 - 1 eketao
rip00111 - 0 langtu
rip0011 - 1 tsuyoi
rip0012 - 1 thesadboy1989
rip0012 - 0 nhamdoanhdoanh
rip0010 - 2 bongdem12321
rip0018 - 4 nhatmai
rip0011 - 0 chau20
rip0011 - 0 serahwang
rip0012 - 0 toxuanhoang
rip0013 - 0 ampen
rip0011 - 0 sabo2412
rip0011 - 0 duyen10
rip0019 - 0 dunglun
rip0011 - 0 pkh2020
rip0011 - 0 nnx2202
rip0011 - 0 yumkhin
rip0013 - 1 quangquang
rip0010 - 1 london8
rip00110 - 4 babyboss
rip0015 - 2 ilovekimyen1999
rip0011 - 0 doinhat
rip0012 - 1 yoshida
rip0011 - 0 tranphuockhanh
rip0012 - 0 nguoivohinh
rip0011 - 0 nohssiwi
rip0011 - 0 huyproplayer
rip0011 - 0 minhquan58
rip0011 - 0 lamcaro2
rip0011 - 0 son23
rip0013 - 0 canho
rip0012 - 1 lasaurieng
rip0011 - 0 ok123456
rip0012 - 1 thaobr213
rip0012 - 0 goomi
rip0011 - 0 zauysd
rip0011 - 0 khoailangnuong
rip0014 - 0 thuykien
rip0012 - 0 lanhphong
rip0012 - 0 hoadongtien00
rip0013 - 0 vnvodich1
rip0015 - 1 dinhvanvoi
rip0011 - 0 chauky77
rip0011 - 0 maruko
rip0013 - 0 ngannguyen
rip0013 - 0 quangmetro
rip0012 - 0 giodaingan
rip0013 - 0 phuongkitty
rip0011 - 0 thaomoc
rip0013 - 0 lejun
rip0011 - 0 happy123
rip00110 - 2 alphax
rip00112 - 1 tralacmi
rip0012 - 0 b1998
rip0013 - 1 heoconhamchoi
rip0019 - 1 bangtam2312
rip0011 - 0 jang80
rip0012 - 0 parkhyoshin
rip0013 - 0 nguyenhonganh
rip0011 - 0 beyeupk
rip00116 - 3 nhatvy2291
rip00115 - 4 tuanlongtt
rip0011 - 0 lexuan22
rip0011 - 0 kayliii3
rip0012 - 0 buonnhoem
rip0012 - 0 paduc
rip00110 - 0 tuoiconrong
rip0012 - 0 saosaysua
rip0012 - 0 dorabase
rip0012 - 0 dolphin
rip0012 - 0 xanhlacay
rip0012 - 0 cobebencuaso
rip0010 - 1 chuotbobo
rip0014 - 2 pingpong
rip0012 - 0 xuanthupro
rip0015 - 0 mayakieu
rip0015 - 0 hamynn
rip0012 - 0 hieula
rip0014 - 0 hieuhieuhieu
rip0013 - 0 phuongkarry
rip0016 - 0 nhipcautre21