quangthinh
  • Hạng 75
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 41
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangthinh0 - 1 vanvolang
quangthinh1 - 1 viphung
quangthinh4 - 5 buomchua
quangthinh3 - 2 nhabanbo
quangthinh0 - 1 gaodo
quangthinh4 - 5 bluejune
quangthinh2 - 7 heorung18
quangthinh0 - 2 nqthacker
quangthinh3 - 0 superman9k4
quangthinh0 - 1 ggfghgfhfghfgh
quangthinh1 - 1 vuhungaudio
quangthinh2 - 1 phongyeu
quangthinh2 - 0 penzy
quangthinh5 - 7 caonhocodon
quangthinh2 - 9 ladieubong
quangthinh2 - 1 phungtien
quangthinh1 - 0 phonggaf
quangthinh8 - 3 tranducnam
quangthinh2 - 3 vanltt
quangthinh3 - 1 hongtran6789
quangthinh3 - 3 paradol
quangthinh11 - 8 cuopbiensoh2o
quangthinh0 - 1 sieucaothu0508
quangthinh0 - 1 denhayden
quangthinh1 - 1 binhnhi
quangthinh1 - 1 ngocluuly
quangthinh0 - 1 tom2000
quangthinh1 - 3 cuiganhat
quangthinh7 - 2 phongca
quangthinh5 - 2 huongly
quangthinh2 - 0 adghkl
quangthinh5 - 4 lamcaro
quangthinh2 - 0 duong2007
quangthinh1 - 0 elaina
quangthinh10 - 6 chuyenluat1
quangthinh3 - 0 robo059
quangthinh1 - 0 quyenhan1991
quangthinh3 - 5 kimhien15
quangthinh3 - 0 namcute06
quangthinh0 - 1 diegohoang
quangthinh3 - 0 supersen
quangthinh3 - 1 aconnongthon
quangthinh17 - 7 sansvirus
quangthinh0 - 1 mynno
quangthinh3 - 5 vuamui
quangthinh0 - 1 darius
quangthinh3 - 0 eketao
quangthinh2 - 3 giotmua
quangthinh2 - 0 audrey
quangthinh0 - 1 t123456789
quangthinh1 - 0 because
quangthinh1 - 0 tuyetanh
quangthinh2 - 0 nhanvan
quangthinh2 - 2 gacontapta
quangthinh2 - 0 thimhuong
quangthinh3 - 1 tieuyeutinh
quangthinh7 - 12 hippo
quangthinh1 - 3 pianooo
quangthinh0 - 1 nolan
quangthinh3 - 0 teoteo
quangthinh4 - 1 tieuholy
quangthinh5 - 4 bingan
quangthinh3 - 0 tuliphalan
quangthinh0 - 1 krixi
quangthinh2 - 0 ruacon
quangthinh0 - 1 bexinkk
quangthinh4 - 0 babyboss
quangthinh7 - 6 kulito
quangthinh0 - 1 trienchill
quangthinh0 - 3 ttntvt
quangthinh3 - 2 dragon
quangthinh0 - 1 bongo
quangthinh0 - 2 alita
quangthinh1 - 7 sieuga