quangthinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,420
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.61%
  • Chỉ số xã hội 115
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangthinh7 - 6 tuanlongtt
quangthinh1 - 1 kythutudo
quangthinh0 - 2 trunghieu87
quangthinh1 - 1 qindy
quangthinh0 - 2 paduc
quangthinh1 - 4 canhty
quangthinh0 - 1 cobebencuaso
quangthinh0 - 1 chuotbobo
quangthinh3 - 1 maihuutri
quangthinh1 - 1 toanluf
quangthinh1 - 0 bitan2k7
quangthinh0 - 1 happykid76
quangthinh0 - 1 scp67892021
quangthinh0 - 1 nhipcautre21
quangthinh0 - 1 heoconhamchoi
quangthinh1 - 0 beyou123
quangthinh1 - 3 nan007
quangthinh0 - 1 phuongkarry
quangthinh2 - 0 thaomoc
quangthinh0 - 1 chauky77
quangthinh1 - 2 binhnhi
quangthinh0 - 1 ngocruby9x
quangthinh0 - 1 thuong95
quangthinh0 - 1 ngocluan
quangthinh0 - 1 quachdozz
quangthinh0 - 2 thuytinhkhoc
quangthinh1 - 2 huongkute
quangthinh0 - 1 tranhang07
quangthinh1 - 0 toannk29
quangthinh2 - 1 buonnhoem
quangthinh2 - 0 huynhbaobao
quangthinh0 - 1 nguyentri10x
quangthinh0 - 1 silvermoon
quangthinh2 - 0 quangmetro
quangthinh2 - 1 suoingoc
quangthinh0 - 2 justforfun
quangthinh3 - 1 haicuibap
quangthinh0 - 2 vientuong
quangthinh3 - 9 ladieubong
quangthinh0 - 1 lanhphong
quangthinh0 - 1 nhatvy2291
quangthinh1 - 1 hoagiay123
quangthinh2 - 0 phamvancuong
quangthinh0 - 1 vanvolang
quangthinh1 - 1 viphung
quangthinh4 - 5 buomchua
quangthinh3 - 2 nhabanbo
quangthinh0 - 1 gaodo
quangthinh4 - 5 bluejune
quangthinh2 - 7 heorung18
quangthinh0 - 2 nqthacker
quangthinh3 - 0 superman9k4
quangthinh0 - 1 ggfghgfhfghfgh
quangthinh1 - 1 vuhungaudio
quangthinh2 - 1 phongyeu
quangthinh2 - 0 penzy
quangthinh5 - 7 caonhocodon
quangthinh2 - 1 phungtien
quangthinh1 - 0 phonggaf
quangthinh8 - 3 tranducnam
quangthinh2 - 3 vanltt
quangthinh3 - 1 hongtran6789
quangthinh3 - 3 paradol
quangthinh11 - 8 cuopbiensoh2o
quangthinh0 - 1 sieucaothu0508
quangthinh0 - 1 denhayden
quangthinh1 - 1 ngocluuly
quangthinh0 - 1 tom2000
quangthinh1 - 3 cuiganhat
quangthinh7 - 2 phongca
quangthinh5 - 2 huongly
quangthinh2 - 0 adghkl
quangthinh5 - 4 lamcaro
quangthinh2 - 0 duong2007
quangthinh1 - 0 elaina
quangthinh10 - 6 chuyenluat1
quangthinh3 - 0 robo059
quangthinh1 - 0 quyenhan1991
quangthinh3 - 5 kimhien15
quangthinh3 - 0 namcute06
quangthinh0 - 1 diegohoang
quangthinh3 - 0 supersen
quangthinh3 - 1 aconnongthon
quangthinh17 - 7 sansvirus
quangthinh0 - 1 mynno
quangthinh3 - 5 vuamui
quangthinh0 - 1 darius
quangthinh3 - 0 eketao
quangthinh2 - 3 giotmua
quangthinh2 - 0 audrey
quangthinh0 - 1 t123456789
quangthinh1 - 0 because
quangthinh1 - 0 tuyetanh
quangthinh2 - 0 nhanvan
quangthinh2 - 2 gacontapta
quangthinh2 - 0 thimhuong
quangthinh3 - 1 tieuyeutinh
quangthinh7 - 12 hippo
quangthinh1 - 3 pianooo
quangthinh0 - 1 nolan