director
  • Hạng 2
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 475
  • Tỉ lệ thắng 92.81%
  • Chỉ số xã hội 139
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
director11 - 4 silvermoon
director26 - 9 kungfugirl
director6 - 3 botran
director0 - 1 vuaphapthuatkybi
director1 - 0 keyofbeauty
director1 - 0 thuyyy
director1 - 0 hahaha33
director2 - 0 krixi
director2 - 0 covid19
director1 - 0 chubin1999
director87 - 21 husky0403
director0 - 1 lukaku
director0 - 1 sugarbaby
director0 - 1 btp2k8
director1 - 0 arsenalfc96
director1 - 0 bongdem12321
director1 - 0 johanliebert
director1 - 0 longhung
director1 - 0 kingcaroone
director1 - 0 tuongsinh
director2 - 0 cuibap00
director2 - 0 phamthienok09
director10 - 0 uyen060999
director2 - 0 alphax
director8 - 0 babyboss
director4 - 3 nan007
director2 - 1 aiamcaro
director2 - 0 scp67892021
director2 - 0 diegohoang
director1 - 0 nolan
director1 - 0 cuiganhat
director2 - 0 sangbd
director2 - 1 tom2000
director1 - 0 nagato
director2 - 0 vanltt
director1 - 0 vuamui
director1 - 0 sansvirus
director2 - 1 nqthacker
director3 - 1 xuanhoai
director1 - 0 hippo
director1 - 1 linhdan
director1 - 0 langtu
director1 - 0 chuyenluat1
director1 - 0 susikoi
director1 - 0 thimhuong
director1 - 0 kythutudo
director2 - 0 trienchill
director1 - 0 buomchua
director2 - 0 scorpius
director1 - 0 yoona
director1 - 0 vitty
director3 - 0 kevincaro
director2 - 0 cuopbiensoh2o
director7 - 4 rip001
director1 - 0 kidalone
director3 - 7 freedomman
director1 - 0 tieuholy
director1 - 0 bluejune
director1 - 0 vikend
director1 - 0 phongca
director1 - 0 hades
director1 - 0 cry99
director1 - 1 thanhthanh2k8
director1 - 1 pianooo
director1 - 0 thangchin
director1 - 0 dangtiendung
director3 - 1 hoangquan
director2 - 0 junz2222
director3 - 9 thanhthanh2k7
director3 - 0 haicuibap
director1 - 0 mrrua
director1 - 0 love74
director2 - 0 heorung18
director1 - 0 tieuyeutinh
director1 - 0 caonhocodon
director2 - 0 yenthanh
director1 - 0 peheo
director1 - 0 hongtran6789
director1 - 0 supersen
director1 - 0 gacontapta
director1 - 0 cammom
director1 - 0 huongly
director3 - 0 tata88
director1 - 0 suneo
director1 - 0 yuuta2008
director1 - 0 tranducnam
director3 - 2 win6789
director1 - 0 tonyus
director1 - 0 teoteo
director2 - 1 alibaba
director1 - 0 kulito
director1 - 0 tuliphalan
director1 - 0 sieuga
director1 - 0 thienthan28
director1 - 0 tieuling
director3 - 0 flash
director1 - 0 darius
director1 - 0 gafbuwj
director2 - 0 gatamky2020
director1 - 0 bongo