covid19
  • Hạng 95
  • Khiên ...
  • Ngọc 28,157
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 80.53%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
covid194 - 0 keosua
covid192 - 0 lovewinter
covid192 - 4 nguyentam2k
covid191 - 1 dangtiendung
covid195 - 2 thanhvan2021
covid194 - 10 cuong97
covid191 - 0 marionew
covid192 - 2 vtvtvt
covid1914 - 8 waifu207otaku
covid192 - 0 florence00
covid192 - 0 sonyvaio99
covid198 - 3 phuhung
covid190 - 1 trasua
covid191 - 0 muonmang
covid192 - 0 nhibuong
covid193 - 0 hanalov1
covid190 - 1 thanhthanh2k7
covid192 - 0 hinesasa
covid191 - 0 longlife
covid191 - 6 racingboy
covid1911 - 3 hanhphucvotan
covid196 - 4 khanhlucky97
covid190 - 1 corona
covid190 - 1 anhday
covid191 - 0 linda
covid193 - 4 x0nguoidanhco0x
covid193 - 0 lee16
covid191 - 0 cutibinhchau
covid191 - 0 duyanh
covid191 - 0 qqnt1122
covid190 - 3 socnau
covid191 - 1 sokjzz
covid191 - 0 nammien
covid190 - 1 fak3lov3
covid191 - 12 tamthuong262
covid194 - 19 dongianlaso1
covid194 - 2 kamichan
covid190 - 1 hieuga
covid192 - 1 saobang
covid192 - 2 sabo2412
covid195 - 2 carohcm
covid1910 - 8 nhatmai
covid197 - 3 dietcovid
covid191 - 7 director
covid191 - 2 mayakieu
covid191 - 0 blackzk
covid1912 - 7 bikty
covid190 - 1 thuycieu
covid191 - 1 tayphuongthatbai
covid192 - 2 tieuyeutinh
covid191 - 0 huyluxz
covid192 - 0 hamynn
covid192 - 0 crystal
covid194 - 8 quangquang
covid191 - 0 kulito
covid191 - 0 ngannguyen
covid191 - 0 sieuga
covid192 - 0 phongca
covid191 - 0 bongo
covid195 - 4 eketao
covid197 - 0 aiamcaro
covid196 - 2 oxoxox
covid192 - 0 direcottr
covid192 - 4 thuykieu
covid196 - 0 hatchback
covid190 - 1 dungnhinlai
covid193 - 0 wocovn
covid196 - 2 toxuanhoang
covid191 - 6 kungfugirl
covid192 - 0 sokheng3
covid191 - 0 hdmi2000
covid191 - 0 doccocaubai
covid193 - 1 diemcaro04999
covid192 - 7 khaihuyen999
covid192 - 1 kienmai
covid191 - 0 thuykien
covid193 - 6 botbien
covid191 - 0 thienanlk113
covid192 - 0 badboy
covid193 - 2 gatapchoi
covid194 - 0 peheo
covid191 - 0 hoavotinh2k
covid191 - 6 doneforme
covid193 - 1 saulybiet
covid191 - 0 trungvn
covid194 - 1 dannyvnn
covid194 - 0 luke911
covid193 - 1 thangchin
covid190 - 4 husky
covid192 - 1 qdung
covid191 - 0 prime
covid192 - 1 thuyyy
covid195 - 1 vietnamovernight
covid197 - 2 macbookpro
covid192 - 3 lamcaro2
covid191 - 0 tienphat363
covid194 - 1 lifebuoy
covid190 - 1 matrancaro
covid194 - 0 ngang123
covid191 - 0 datnv