yeusinhly
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,020
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.12%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yeusinhly0 - 1 lanthanh
yeusinhly2 - 0 trannhat
yeusinhly1 - 0 nhocyeusky
yeusinhly1 - 0 vnnguyendung
yeusinhly3 - 1 nqthacker
yeusinhly8 - 4 giangquangvu
yeusinhly0 - 1 bestcaro
yeusinhly4 - 1 gacontapta
yeusinhly1 - 2 tonyus
yeusinhly1 - 2 askar
yeusinhly1 - 1 haicuibap
yeusinhly0 - 1 emthuonganh
yeusinhly2 - 1 kythutudo
yeusinhly0 - 3 assakyr
yeusinhly0 - 2 anansieukute
yeusinhly0 - 4 thanhthanh2k7
yeusinhly0 - 5 pianooo
yeusinhly2 - 0 quyenhan199
yeusinhly2 - 0 gatamky2020
yeusinhly1 - 1 kevincaro
yeusinhly1 - 0 keosua
yeusinhly2 - 4 sweetberry
yeusinhly4 - 3 ethan
yeusinhly1 - 0 love74
yeusinhly3 - 2 boomx
yeusinhly4 - 3 caonhocodon
yeusinhly2 - 0 bluejune
yeusinhly4 - 3 kimhien15
yeusinhly1 - 0 hippo
yeusinhly0 - 1 nhatmai
yeusinhly5 - 3 aconnongthon
yeusinhly1 - 0 thimhuong
yeusinhly3 - 2 vitty
yeusinhly1 - 0 cuopbiensoh2o
yeusinhly5 - 3 langtu
yeusinhly1 - 0 doandaihiep
yeusinhly1 - 0 peheo
yeusinhly1 - 0 susikoi
yeusinhly4 - 3 cry99
yeusinhly6 - 4 heorung18
yeusinhly3 - 2 gaodo
yeusinhly2 - 0 titus
yeusinhly4 - 1 behai34
yeusinhly2 - 5 silvermoon
yeusinhly2 - 1 tranducnam
yeusinhly1 - 0 tata88
yeusinhly3 - 1 paradol
yeusinhly3 - 0 suneo
yeusinhly1 - 1 yenthanh
yeusinhly6 - 3 nhabanbo
yeusinhly2 - 1 scp67892021
yeusinhly3 - 0 tieuyeutinh
yeusinhly3 - 1 kidalone
yeusinhly2 - 1 miniko
yeusinhly1 - 0 sieuga
yeusinhly5 - 2 thienloi
yeusinhly1 - 0 phongca
yeusinhly1 - 0 cuiganhat
yeusinhly0 - 1 thanhthanh2k8
yeusinhly0 - 1 hoangtuhieu95
yeusinhly1 - 2 vhtsmart
yeusinhly1 - 2 kulito
yeusinhly0 - 2 nhockiv
yeusinhly3 - 1 tieuholy
yeusinhly0 - 1 ruacon
yeusinhly2 - 0 alita
yeusinhly1 - 0 babyboss
yeusinhly2 - 1 banglangtim
yeusinhly1 - 1 boxilx