silvermoon
  • Hạng 10
  • Cấp bậc Siêu cấp II
  • Ngọc 1288
  • Tỉ lệ thắng 85.44%
  • Thời gian tham gia 11 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
silvermoon49 - 20 cuong97
silvermoon1 - 0 hoducduy
silvermoon2 - 2 gafbuwj
silvermoon2 - 0 nguyenvancu
silvermoon9 - 0 jamasu1226
silvermoon1 - 0 nguyenlangthang
silvermoon2 - 0 phungtien
silvermoon2 - 0 vietnamtoiyeu1
silvermoon1 - 0 qindy
silvermoon1 - 0 heodat91
silvermoon4 - 1 kehuydiet2802
silvermoon1 - 0 ginkin
silvermoon1 - 0 kentpham
silvermoon1 - 0 chauky77
silvermoon7 - 21 rip001
silvermoon3 - 19 sieucaothu0508
silvermoon6 - 25 thanhthanh2k7
silvermoon1 - 0 lemon
silvermoon1 - 0 doanvu96
silvermoon1 - 0 juzser
silvermoon10 - 0 nan007
silvermoon3 - 1 dinhvanvoi
silvermoon1 - 0 vnnguyendung
silvermoon3 - 1 tranhang07
silvermoon1 - 0 dungtrieu
silvermoon2 - 1 nhockaka2017
silvermoon2 - 1 hoagiay123
silvermoon1 - 0 tan2k
silvermoon2 - 0 phamvancuong
silvermoon8 - 39 freedomman
silvermoon1 - 0 dung0975146154
silvermoon2 - 4 frozenqueenelsa
silvermoon2 - 0 buonnhoem
silvermoon1 - 0 giodaingan
silvermoon1 - 0 tahuuson
silvermoon2 - 0 xuanthupro
silvermoon1 - 0 phuongxoan
silvermoon1 - 0 hieula
silvermoon3 - 2 huongkute
silvermoon7 - 3 congiola
silvermoon2 - 0 bangtam2312
silvermoon1 - 1 lvtrung
silvermoon4 - 0 lovekr01
silvermoon2 - 0 dopamines
silvermoon2 - 0 giohoang
silvermoon1 - 0 sysang96
silvermoon5 - 0 cuiganhat
silvermoon2 - 0 playcarojustforfun
silvermoon3 - 0 beyou123
silvermoon1 - 0 abcxyz
silvermoon1 - 0 thaobr213
silvermoon1 - 0 dinhvanmanh
silvermoon3 - 0 scp67892021
silvermoon1 - 0 hoadongtien00
silvermoon3 - 0 caro123
silvermoon3 - 1 yeuhuyenhihi
silvermoon3 - 0 tungoanh
silvermoon9 - 4 kythutudo
silvermoon1 - 0 happykid76
silvermoon13 - 8 quangquang
silvermoon1 - 0 aquarius
silvermoon2 - 0 gatamky2020
silvermoon1 - 0 yumiii
silvermoon27 - 4 haicuibap
silvermoon1 - 0 changhexuquang92
silvermoon6 - 8 xumy123321
silvermoon18 - 6 husky0403
silvermoon1 - 0 trannhat
silvermoon3 - 0 nguoivohinh
silvermoon9 - 3 justforfun
silvermoon1 - 0 quangthinh
silvermoon2 - 0 thuydo2k211
silvermoon0 - 1 heokool
silvermoon1 - 0 cuccu
silvermoon7 - 0 tuyen0088
silvermoon1 - 0 ned2002
silvermoon2 - 0 aloaloalo
silvermoon1 - 0 doila333
silvermoon2 - 0 longga
silvermoon2 - 1 trunghieu87
silvermoon4 - 0 ducnguyenpt
silvermoon2 - 0 jamie
silvermoon1 - 1 rip002
silvermoon3 - 0 olalala1
silvermoon3 - 0 quanghuy
silvermoon1 - 0 thethe
silvermoon2 - 0 phuc1231
silvermoon3 - 10 binzy
silvermoon1 - 0 alibaba
silvermoon2 - 0 tester1
silvermoon2 - 0 tester
silvermoon1 - 0 tester3
silvermoon8 - 8 botran
silvermoon12 - 4 nhatmai
silvermoon4 - 10 director
silvermoon6 - 1 negus
silvermoon4 - 6 oyrbme
silvermoon9 - 0 kevincaro
silvermoon17 - 26 pistachio
silvermoon9 - 13 assakyr