silvermoon
  • Hạng 25
  • Chỉ số ảnh hưởng 48
  • Điểm 286
  • Tỉ lệ thắng 82.50%
  • Thời gian tham gia 8 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
silvermoon1 - 0 changhexuquang92
silvermoon6 - 8 xumy123321
silvermoon18 - 6 husky0403
silvermoon1 - 0 trannhat
silvermoon3 - 0 nguoivohinh
silvermoon9 - 3 justforfun
silvermoon1 - 0 quangthinh
silvermoon1 - 0 beyou123
silvermoon2 - 0 thuydo2k211
silvermoon26 - 4 haicuibap
silvermoon7 - 19 rip001
silvermoon0 - 1 heokool
silvermoon7 - 28 freedomman
silvermoon1 - 0 cuccu
silvermoon3 - 2 congiola
silvermoon7 - 0 tuyen0088
silvermoon12 - 8 quangquang
silvermoon1 - 0 ned2002
silvermoon2 - 0 aloaloalo
silvermoon1 - 0 phamvancuong
silvermoon1 - 0 doila333
silvermoon2 - 0 longga
silvermoon2 - 1 trunghieu87
silvermoon4 - 0 ducnguyenpt
silvermoon2 - 0 jamie
silvermoon1 - 1 rip002
silvermoon7 - 3 kythutudo
silvermoon1 - 0 buonnhoem
silvermoon2 - 6 sieucaothu0508
silvermoon3 - 0 olalala1
silvermoon3 - 0 quanghuy
silvermoon1 - 0 thethe
silvermoon2 - 0 phuc1231
silvermoon3 - 10 binzy
silvermoon1 - 0 alibaba
silvermoon2 - 0 tester1
silvermoon2 - 0 tester
silvermoon1 - 0 tester3
silvermoon8 - 8 botran
silvermoon12 - 4 nhatmai
silvermoon4 - 10 director
silvermoon6 - 1 negus
silvermoon4 - 6 oyrbme
silvermoon9 - 0 kevincaro
silvermoon17 - 26 pistachio
silvermoon9 - 13 assakyr
silvermoon0 - 1 bongdem123
silvermoon1 - 0 gafbuwj
silvermoon2 - 1 vikend
silvermoon7 - 0 gatamky2014
silvermoon1 - 1 hoangngoan
silvermoon5 - 2 yeusinhly
silvermoon7 - 0 blackzk
silvermoon4 - 2 vhtsmart
silvermoon1 - 0 hoanglan
silvermoon1 - 0 scp67892021
silvermoon4 - 0 cuiganhat
silvermoon4 - 5 congchelseahd
silvermoon3 - 4 death73
silvermoon2 - 1 diegohoang
silvermoon0 - 1 hades
silvermoon1 - 0 thimhuong
silvermoon3 - 0 alita
silvermoon1 - 0 hockiko
silvermoon1 - 0 nguyenngoc9456
silvermoon1 - 0 vudeptrai
silvermoon1 - 0 newby
silvermoon2 - 0 kylewoo
silvermoon1 - 0 vanlangdam
silvermoon2 - 0 nagisashiotauwu
silvermoon1 - 0 tenlammo
silvermoon1 - 0 vnngovq
silvermoon0 - 1 jachsoon128890
silvermoon1 - 0 vrikbalo
silvermoon3 - 0 yellowrain
silvermoon4 - 1 thaideptroai
silvermoon1 - 0 spinos
silvermoon2 - 0 long123456
silvermoon2 - 0 mrhuandz
silvermoon1 - 0 gachsred
silvermoon24 - 12 hyvonggio
silvermoon2 - 0 cauhoctro
silvermoon4 - 1 noname
silvermoon7 - 12 thangchin
silvermoon3 - 1 flyinthesky
silvermoon1 - 0 gass08
silvermoon1 - 0 khailev111
silvermoon3 - 0 noname05e
silvermoon11 - 29 manii
silvermoon7 - 1 scary278
silvermoon3 - 0 levinhthang
silvermoon1 - 0 mynno
silvermoon1 - 0 darius
silvermoon1 - 0 thienloi
silvermoon0 - 7 pianooo
silvermoon10 - 1 votinh
silvermoon0 - 1 frozenqueenelsa
silvermoon2 - 12 thanhthanh2k7
silvermoon1 - 0 hiep2004
silvermoon2 - 0 thienthan28