silvermoon
  • Hạng ...
  • Ngọc 73,497
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.74%
  • Chỉ số xã hội 249
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
silvermoon18 - 31 tamthuong262
silvermoon5 - 4 nguyentam2k
silvermoon13 - 7 launchsite
silvermoon75 - 36 cuong97
silvermoon3 - 1 caoky
silvermoon17 - 14 quangquang
silvermoon1 - 0 vietkb
silvermoon15 - 16 dongianlaso1
silvermoon4 - 0 hieuga
silvermoon1 - 0 nguyentri10x
silvermoon2 - 0 lovanton
silvermoon19 - 28 pistachio
silvermoon1 - 0 choiluon
silvermoon1 - 0 vietlong79
silvermoon4 - 13 kungfugirl
silvermoon3 - 11 kxhkxh
silvermoon3 - 7 batbai5397
silvermoon4 - 0 doccocaubai
silvermoon21 - 31 x0nguoidanhco0x
silvermoon9 - 30 sweetberry
silvermoon2 - 2 khaihuyen999
silvermoon8 - 17 sitaile
silvermoon5 - 4 vuaphapthuatkybi
silvermoon20 - 6 husky
silvermoon2 - 0 hatchback
silvermoon5 - 1 dau127
silvermoon2 - 0 carohcm
silvermoon1 - 0 jiji001
silvermoon4 - 3 hochitrung
silvermoon8 - 40 freedomman
silvermoon2 - 1 doneforme
silvermoon2 - 0 thaibinhduong
silvermoon16 - 19 thangchin
silvermoon10 - 0 jamasu1226
silvermoon2 - 2 nhockiv
silvermoon5 - 2 linhmiw
silvermoon15 - 12 botran
silvermoon1 - 0 btp2k8
silvermoon1 - 0 hokagebon2k7
silvermoon4 - 11 director
silvermoon1 - 0 thuyyy
silvermoon1 - 0 ionplus
silvermoon1 - 0 bikty
silvermoon6 - 1 perhaps
silvermoon2 - 0 bon2k7
silvermoon1 - 1 saobang
silvermoon1 - 0 hohoqua
silvermoon1 - 0 junz2222
silvermoon1 - 0 fama1299
silvermoon1 - 0 saphia
silvermoon7 - 5 congiola
silvermoon1 - 0 lamcaro2
silvermoon6 - 0 trungtcc
silvermoon7 - 1 fucklife
silvermoon1 - 0 lemaipa
silvermoon1 - 0 hoducduy
silvermoon2 - 2 gafbuwj
silvermoon2 - 0 nguyenvancu
silvermoon1 - 0 nguyenlangthang
silvermoon2 - 0 phungtien
silvermoon2 - 0 vietnamtoiyeu1
silvermoon1 - 0 qindy
silvermoon1 - 0 heodat91
silvermoon4 - 1 kehuydiet2802
silvermoon1 - 0 ginkin
silvermoon1 - 0 kentpham
silvermoon1 - 0 chauky77
silvermoon3 - 19 sieucaothu0508
silvermoon6 - 25 thanhthanh2k7
silvermoon1 - 0 lemon
silvermoon1 - 0 doanvu96
silvermoon1 - 0 juzser
silvermoon10 - 0 nan007
silvermoon3 - 1 dinhvanvoi
silvermoon1 - 0 vnnguyendung
silvermoon3 - 1 tranhang07
silvermoon1 - 0 dungtrieu
silvermoon2 - 1 nhockaka2017
silvermoon2 - 1 hoagiay123
silvermoon1 - 0 tan2k
silvermoon2 - 0 phamvancuong
silvermoon1 - 0 dung0975146154
silvermoon2 - 4 frozenqueenelsa
silvermoon2 - 0 buonnhoem
silvermoon1 - 0 giodaingan
silvermoon1 - 0 tahuuson
silvermoon2 - 0 xuanthupro
silvermoon1 - 0 phuongxoan
silvermoon1 - 0 hieula
silvermoon3 - 2 huongkute
silvermoon2 - 0 bangtam2312
silvermoon1 - 1 lvtrung
silvermoon4 - 0 lovekr01
silvermoon2 - 0 dopamines
silvermoon2 - 0 giohoang
silvermoon1 - 0 sysang96
silvermoon5 - 0 cuiganhat
silvermoon2 - 0 playcarojustforfun
silvermoon3 - 0 beyou123
silvermoon1 - 0 abcxyz