kungfugirl
  • Hạng ...
  • Ngọc 864,555
  • Tỉ lệ thắng 93.39%
  • Chỉ số xã hội 121
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 2 năm 9 tháng
Lịch sử chơi cờ
kungfugirl62 - 70 director
kungfugirl2 - 0 tonyd3
kungfugirl1 - 0 support
kungfugirl1 - 0 tamthuong262
kungfugirl2 - 0 carohcm
kungfugirl1 - 0 bikty
kungfugirl20 - 6 freedomman
kungfugirl1 - 0 karateboy
kungfugirl1 - 0 boxingboy
kungfugirl1 - 0 mrlongxcaro
kungfugirl7 - 11 anhday
kungfugirl11 - 3 quangquang
kungfugirl31 - 4 vuaphapthuatkybi
kungfugirl1 - 0 chienbinh
kungfugirl2 - 0 trasua
kungfugirl23 - 13 dongianlaso1
kungfugirl1 - 0 phamvo
kungfugirl1 - 0 romantic
kungfugirl3 - 0 robin
kungfugirl3 - 0 sabo2412
kungfugirl14 - 0 launchsite
kungfugirl6 - 0 husky
kungfugirl1 - 0 direcottr
kungfugirl37 - 0 hochitrung
kungfugirl9 - 14 sitaile
kungfugirl2 - 4 redwolf
kungfugirl12 - 15 nhockiv
kungfugirl2 - 1 thaibinhduong
kungfugirl1 - 0 abccuti
kungfugirl12 - 2 cuong97
kungfugirl13 - 4 silvermoon
kungfugirl1 - 2 kxhkxh
kungfugirl1 - 0 saphia
kungfugirl2 - 0 danbienday
kungfugirl1 - 0 bon2k7
kungfugirl1 - 0 khoailangnuong
kungfugirl1 - 0 yoshida
kungfugirl2 - 0 dangkyqd
kungfugirl1 - 0 vnnguyendung
kungfugirl3 - 0 trongdat28
kungfugirl1 - 0 lanhphong
kungfugirl2 - 0 sauminh
kungfugirl1 - 0 hieula
kungfugirl2 - 0 loicon47
kungfugirl1 - 0 nhipcautre21
kungfugirl1 - 0 nguyentri10x
kungfugirl1 - 0 hanhphucvotan
kungfugirl1 - 0 lyquoc
kungfugirl1 - 0 nhocyeusky
kungfugirl1 - 0 onlytrust
kungfugirl1 - 0 phuongminh
kungfugirl1 - 0 ampen
kungfugirl1 - 0 huongkute
kungfugirl1 - 0 h2so4
kungfugirl1 - 0 bangtam2312
kungfugirl1 - 0 hoadongtien00
kungfugirl1 - 0 thuytinhkhoc
kungfugirl1 - 0 binhnhi
kungfugirl1 - 0 nhimxu
kungfugirl1 - 0 sieutron
kungfugirl1 - 0 chauky77
kungfugirl1 - 0 ngocluan
kungfugirl1 - 0 buonnhoem
kungfugirl1 - 0 vientuong
kungfugirl1 - 0 cuccu
kungfugirl1 - 0 happykid76
kungfugirl1 - 0 giodaingan
kungfugirl2 - 1 lexuan22
kungfugirl1 - 0 thaomoc
kungfugirl1 - 0 luke911
kungfugirl1 - 0 saosaysua
kungfugirl1 - 0 kidboy
kungfugirl1 - 0 quachdozz
kungfugirl1 - 0 nhibuong
kungfugirl1 - 0 thuykien
kungfugirl1 - 0 kungfugiirl
kungfugirl1 - 0 tranhang07
kungfugirl1 - 0 cobebencuaso
kungfugirl1 - 0 mayakieu
kungfugirl2 - 1 trucmai
kungfugirl2 - 0 xuanthupro
kungfugirl1 - 0 heoway
kungfugirl2 - 0 lvtrung
kungfugirl2 - 0 trunghieu87
kungfugirl1 - 0 mikochan
kungfugirl1 - 0 lejun
kungfugirl1 - 0 tranminh90
kungfugirl1 - 0 heoconhamchoi
kungfugirl1 - 0 lemaipa
kungfugirl1 - 0 tuoiconrong
kungfugirl1 - 0 thuydung25
kungfugirl1 - 0 ov2nd
kungfugirl2 - 0 serahwang
kungfugirl1 - 0 jang80
kungfugirl3 - 0 happy123
kungfugirl4 - 1 vangbacdaquy
kungfugirl1 - 0 quangmetro
kungfugirl1 - 0 dolphin
kungfugirl2 - 0 phungtien
kungfugirl1 - 0 dungtrieu