babyboss
  • Hạng 75
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 44.91%
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
babyboss0 - 1 minhkhoi
babyboss5 - 3 huongq
babyboss6 - 1 thanhtu111
babyboss2 - 6 cuong97
babyboss12 - 12 nhatmai
babyboss0 - 1 ilovekimyen1999
babyboss1 - 2 ltb0605
babyboss13 - 3 heokute
babyboss4 - 5 vuaphapthuatkybi
babyboss1 - 0 thuhuong
babyboss4 - 9 tuantu123
babyboss1 - 0 dungtrieu
babyboss1 - 0 nhatvy2291
babyboss7 - 2 manchausa
babyboss2 - 0 carer
babyboss1 - 0 thutrang
babyboss3 - 2 minhquan58
babyboss1 - 0 yoko1102
babyboss9 - 1 carotapsu
babyboss4 - 4 linh04052008
babyboss2 - 5 sauminh
babyboss4 - 0 thuthu2012
babyboss0 - 8 director
babyboss2 - 0 heoxixoan
babyboss3 - 0 binhlong
babyboss3 - 3 gatamky2020
babyboss1 - 0 supercaro
babyboss15 - 2 skywalker
babyboss1 - 6 thangchin
babyboss1 - 0 ololololquan
babyboss2 - 0 nguvaicadai123q
babyboss2 - 2 scp67892021
babyboss1 - 0 quocviet
babyboss4 - 6 bellanguyen
babyboss2 - 2 asdmobile
babyboss4 - 4 hieuhieuhieu
babyboss2 - 3 cuiganhat
babyboss2 - 2 caro123
babyboss14 - 3 gatamky2014
babyboss0 - 1 dinhvanvoi
babyboss8 - 2 ttttkkkk
babyboss2 - 0 ttttt
babyboss0 - 1 tai1703
babyboss0 - 5 justforfun
babyboss3 - 0 hieuminh
babyboss4 - 15 husky0403
babyboss0 - 1 emmoichoia
babyboss10 - 13 ladieubong
babyboss1 - 0 beyou123
babyboss5 - 5 haicuibap
babyboss3 - 3 lamcaro
babyboss1 - 0 abc1234
babyboss1 - 0 hlam19732003
babyboss1 - 0 phuocr
babyboss1 - 0 phucdztv
babyboss1 - 1 babicala
babyboss0 - 2 quangquang
babyboss1 - 3 rip002
babyboss5 - 8 tuyen0088
babyboss4 - 2 yellowrain
babyboss1 - 0 maianh667788
babyboss0 - 1 fnckboiz
babyboss4 - 0 tringtring
babyboss1 - 0 vuongquoc
babyboss1 - 3 vnvodich1
babyboss2 - 0 namcute06
babyboss1 - 0 supermouse109
babyboss4 - 0 kythutudo
babyboss6 - 0 meokiy
babyboss0 - 2 kingday
babyboss0 - 2 bestcaro
babyboss0 - 1 lorion
babyboss0 - 2 xuanhoai
babyboss3 - 0 remkeomut
babyboss0 - 4 quangthinh
babyboss2 - 0 thienvu1109
babyboss0 - 1 thanh2401
babyboss0 - 1 yukario321
babyboss0 - 3 negus
babyboss3 - 2 nguyenvanlam
babyboss1 - 0 nhokst2003
babyboss2 - 3 emthuonganh
babyboss3 - 1 because
babyboss5 - 2 mrhuandz
babyboss1 - 1 phongghe2021
babyboss1 - 0 datngo29
babyboss0 - 1 cudongtai
babyboss9 - 4 admin
babyboss1 - 0 death73
babyboss0 - 1 tttung24
babyboss1 - 0 thekha112007
babyboss0 - 2 manii
babyboss0 - 1 congchelseahd
babyboss12 - 4 sirenhead
babyboss0 - 1 blackzk
babyboss3 - 4 scary278
babyboss4 - 1 liibi
babyboss2 - 2 kylewoo
babyboss1 - 2 silvermoon
babyboss5 - 0 chinh252